Iwaniczko co to znaczy

Nazwisko: Iwaniczko. Ludzie o nazwisku Iwaniczko w Polsce

Nazwisko Iwaniczko

Pochodzenie Iwaniczko: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


68 Polaków o nazwisku Iwaniczko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaniczko: Iwanizcko, Iwaniczowiko, Iwanitzko, Iwanitzko, Iwanizcko, Iwnaiczko, Iwaniczkoa, Iwaniczkoowie.
Napisz E-mail: iwaniczko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I