Iwańko co to znaczy

Nazwisko: Iwańko. Ludzie o nazwisku Iwańko w Polsce

Nazwisko Iwańko

Pochodzenie Iwańko: 1457 od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


0 Polaków o nazwisku Iwańko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwańko: Iwańkoa, Iwańkoowie.
Napisz E-mail: iwanko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I