Iwaś co to znaczy

Nazwisko: Iwaś. Ludzie o nazwisku Iwaś w Polsce

Nazwisko Iwaś

Pochodzenie Iwaś: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


2 Polaków o nazwisku Iwaś - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaś: Iwaśa, Iwaśowie.
Napisz E-mail: iwas@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I