Iwasieczko co to znaczy

Nazwisko: Iwasieczko. Ludzie o nazwisku Iwasieczko w Polsce

Nazwisko Iwasieczko

Pochodzenie Iwasieczko: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


267 Polaków o nazwisku Iwasieczko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwasieczko: Iwasiezcko, Iwasieczowiko, Iwasieczkoa, Iwasieczkoowie.
Napisz E-mail: iwasieczko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I