Iwasieńko co to znaczy

Nazwisko: Iwasieńko. Ludzie o nazwisku Iwasieńko w Polsce

Nazwisko Iwasieńko

Pochodzenie Iwasieńko: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


4 Polaków o nazwisku Iwasieńko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwasieńko: Iwasieńkoa, Iwasieńkoowie.
Napisz E-mail: iwasienko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I