Iwaśkiewicz co to znaczy

Nazwisko: Iwaśkiewicz. Ludzie o nazwisku Iwaśkiewicz w Polsce

Nazwisko Iwaśkiewicz

Pochodzenie Iwaśkiewicz: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


19 Polaków o nazwisku Iwaśkiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaśkiewicz: Iwaśkiewizc, Iwaśkiewiczowi, Iwaśkiewitz, Iwaśkiewitz, Iwaśkiewizc, Iwaśkiewicza, Iwaśkiewiczowie.
Napisz E-mail: iwaskiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I