Iwaszynienko co to znaczy

Nazwisko: Iwaszynienko. Ludzie o nazwisku Iwaszynienko w Polsce

Nazwisko Iwaszynienko

Pochodzenie Iwaszynienko: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


1 Polaków o nazwisku Iwaszynienko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaszynienko: Iwaszynienkoa, Iwaszynienkoowie.
Napisz E-mail: iwaszynienko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I