Iwoń co to znaczy

Nazwisko: Iwoń. Ludzie o nazwisku Iwoń w Polsce

Nazwisko Iwoń

Pochodzenie Iwoń: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


13 Polaków o nazwisku Iwoń - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwoń: Iwońa, Iwońowie.
Napisz E-mail: iwon@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I