Izaśko co to znaczy

Nazwisko: Izaśko. Ludzie o nazwisku Izaśko w Polsce

Nazwisko Izaśko

Pochodzenie Izaśko: od imienia Izak. Imię, znane w Polsce od XI wieku, notowanie jako Izak, Izaak, Isak, Isaak, Hisak, także Icak, pochodzenia hebrajskiego, od Jic hag ‘Bóg uśmiechnął się’. Imię to nosił syn biblijnego Abrahama.


0 Polaków o nazwisku Izaśko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Izaśko: Izaśkoa, Izaśkoowie.
Napisz E-mail: izasko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I