Jakubczenko co to znaczy

Nazwisko: Jakubczenko. Ludzie o nazwisku Jakubczenko w Polsce

Nazwisko Jakubczenko

Pochodzenie Jakubczenko: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


0 Polaków o nazwisku Jakubczenko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubczenko: Jakubzcenko, Jakubczowienko, Jakubczenkoa, Jakubczenkoowie.
Napisz E-mail: jakubczenko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J