Jarmuła co to znaczy

Nazwisko: Jarmuła. Ludzie o nazwisku Jarmuła w Polsce

Nazwisko Jarmuła

Pochodzenie Jarmuła: od imienia staroruskiego Jermoła. Imię, uzywane w Kościele prawosławnym, pochodzi z greckiego Hermólaos, to od Hermes ‘Hermes, posłaniec bogów’ i laos ‘ród, naród’; od gwarowego jarmuła ‘człowiek rozlazły’.


631 Polaków o nazwisku Jarmuła - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jarmuła: Jarmułaa, Jarmułaowie.
Napisz E-mail: jarmula@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J