Jonczyc co to znaczy

Nazwisko: Jonczyc. Ludzie o nazwisku Jonczyc w Polsce

Nazwisko Jonczyc

Pochodzenie Jonczyc: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


0 Polaków o nazwisku Jonczyc - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jonczyc: Jonzcyc, Jonczowiyc, Jonczyca, Jonczycowie.
Napisz E-mail: jonczyc@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J