Jorek co to znaczy

Nazwisko: Jorek. Ludzie o nazwisku Jorek w Polsce

Nazwisko Jorek

Pochodzenie Jorek: 1655 od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.


13 Polaków o nazwisku Jorek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jorek: Joreka, Jorekowie.
Napisz E-mail: jorek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J