Jowkiewicz co to znaczy

Nazwisko: Jowkiewicz. Ludzie o nazwisku Jowkiewicz w Polsce

Nazwisko Jowkiewicz

Pochodzenie Jowkiewicz: od imienia Hiob, w staropolszczyźnie realizowane też jako Job, na Kresach Wschodnich Jow. Imie pochodzenia hebrajskiego, od iijoib ‘doświadczony przez Boga’.


0 Polaków o nazwisku Jowkiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jowkiewicz: Jowkiewizc, Jowkiewiczowi, Jowkiewitz, Jowkiewitz, Jowkiewizc, Jowkiewicza, Jowkiewiczowie.
Napisz E-mail: jowkiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J