Jurczykowski co to znaczy

Nazwisko: Jurczykowski. Ludzie o nazwisku Jurczykowski w Polsce

Nazwisko Jurczykowski

Pochodzenie Jurczykowski: od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.


235 Polaków o nazwisku Jurczykowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jurczykowski: Jurzcykowski, Jurczowiykowski, Jurczykowska, Jurczykowcki, Jurczykowcka, Jurczykowdzka, Jurczykowdzki, Jurczykowscy, Jurczykowksi, Jurczykowskia, Jurczykowskiowie.
Napisz E-mail: jurczykowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J