Juszczykowski co to znaczy

Nazwisko: Juszczykowski. Ludzie o nazwisku Juszczykowski w Polsce

Nazwisko Juszczykowski

Pochodzenie Juszczykowski: od imienia Just, to od łacińskiego Justus, pochodzącego od iustus ‘sprawiedliwy, prawy’. W średniowieczu też od Jodocus, Judocus pochodzenia celtyckiego.


34 Polaków o nazwisku Juszczykowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Juszczykowski: Juszzcykowski, Juszczowiykowski, Juszczykowska, Juszczykowcki, Juszczykowcka, Juszczykowdzka, Juszczykowdzki, Juszczykowscy, Juszczykowksi, Juszczykowskia, Juszczykowskiowie.
Napisz E-mail: juszczykowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J