Kuczba co to znaczy

Nazwisko: Kuczba. Ludzie o nazwisku Kuczba w Polsce

Nazwisko Kuczba

Pochodzenie Kuczba: 1711 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.


0 Polaków o nazwisku Kuczba - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Kuczba: Kuzcba, Kuczowiba, Kuczbaa, Kuczbaowie.
Napisz E-mail: kuczba@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na K