Załobak co to znaczy

Nazwisko: Załobak. Ludzie o nazwisku Załobak w Polsce

Nazwisko Załobak

Pochodzenie Załobak: od żałoba ‘żal, smutek po stracie kogoś bliskiego’, dawniej też ‘skarga, zażalenie’.


0 Polaków o nazwisku Załobak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Załobak: Załobaka, Załobakowie.
Napisz E-mail: zalobak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z