Żelich co to znaczy

Nazwisko: Żelich. Ludzie o nazwisku Żelich w Polsce

Nazwisko Żelich

Pochodzenie Żelich: od zdrobnień staropolskich i staro pomorskich imion dwuczłonowych z rdzeniem żeli-, np. Żelin, Żelek, od prasłowiańskiego czasownika żełati ‘pragnąć’, od rosyjskiego żełat’ ‘pragnąć’.


32 Polaków o nazwisku Żelich - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Żelich: Żelih, Żelicha, Żelichowie.
Napisz E-mail: zelich@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z