Zembron co to znaczy

Nazwisko: Zembron. Ludzie o nazwisku Zembron w Polsce

Nazwisko Zembron

Pochodzenie Zembron: od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.


4 Polaków o nazwisku Zembron - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Zembron: Zembrona, Zembronowie.
Napisz E-mail: zembron@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z