Znaczko co to znaczy

Nazwisko: Znaczko. Ludzie o nazwisku Znaczko w Polsce

Nazwisko Znaczko

Pochodzenie Znaczko: od znak ‘symbol, sygnał; oznaka’, dawniej ‘jednostka wojskowa’, też ‘herb’, znaczyć; od znaczek.


168 Polaków o nazwisku Znaczko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Znaczko: Znazcko, Znaczowiko, Znaczkoa, Znaczkoowie.
Napisz E-mail: znaczko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z