Zubek co to znaczy

Nazwisko: Zubek. Ludzie o nazwisku Zubek w Polsce

Nazwisko Zubek

Pochodzenie Zubek: 1462 (KrW) (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.


1167 Polaków o nazwisku Zubek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Zubek: Zubeka, Zubekowie.
Napisz E-mail: zubek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z