Agenor Kufil co to znaczy

Imię: Agenor, nazwisko: Kufil. Obywatel Kufil Agenor informacje, Facebook, zdjęcia

Kim jest Kufil Agenor

Pochodzenie imienia Agenor: Pochodzenie greckie, utworzone od słów agan (zbytnio) i aner (mężczyzna). Znaczy: mężny, bohaterski. ZDROBNIENIA: Agenorek, Aguś. OBCE FORMY: Agenor (ogólnie przyj. forma).NAZWISKA:Agaś, Aguś.ZNANE POSTACIE:Agenor, syn Posejdona i Libii. Agenor z Mityleny, jeden z najsłynniejszych znawców muzyki na przełomie IV i III w. p.n.e. Agenor Gołuchowski Senior, polityk galicyjski (8 II 18123 VIII 1875). Agenor Maria Adam Gołuchowski, dyplomata austro-węg. (25 III 184928 III 1921). Agenor Incrocci Age, scenarzysta wł. (1919). Agenor Jan Gawrzyał, menedżer pol. (1954).


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Kufil Agenor: Kufila, Kufilowie.
Napisz E-mail: agenor-kufil@

Strona: , , telefon.