gdzie jest Aleksander co znaczy

Kim jest Wnukiewicz Aleksander profil. Informacje o WNUKIEWICZ ALEKSANDER dane kontakt. Osoba krzyżówka

Kim jest Wnukiewicz Aleksander

Pracuje na stanowisku Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej (zawód obecny).
Mieszka w Rewal, woj. zachodniopomorskie (miasto zamieszkania).

W kraju obecnie mieszka 231 osób z rodzin o nazwisku Wnukiewicz.

Przed zebraniem danych z Internetu o Wnukiewicz Aleksander, to wcześniej przeczytaj znaczenie imienia Aleksander Pochodzenie imienia Pochodzi od greckiego słowa aleksandros, składającego się z dwóch członów: alekso (bronię się, odpieram atak) i andros (mężczyzna, mąż). Znaczy: obrońca ludzi, troszczący się o mężów albo odpierający wrogów. W Polsce stosowane od XII wieku w formach Aleksander, Aleksandr, Aleksender, Aleksendr, Oleksander, Oleksender, Leksander, Leksender, a nawet Ksender i Sender. Nosił je, jako imię chrzestne, brat Jagiełły, Witold. Zaszczytne imię, jakim Grecy nazwali drugiego syna Priama, Parysa. To on rozstrzygnął spór pomiędzy trzema boginiami i przyznał złote jabłko Afrodycie. Z jej pomocą Aleksander porwał Helenę, żonę króla Sparty, i doprowadził do wybuchu wojny trojańskiej. Na Zachodzie stało się popularne dzięki romansowi średniowiecznemu o przygodach rycerza Aleksandra. ZDROBNIENIA: Alek, Alik, Aleksandruś, Olech, Olechno, Olek, Oleś, Olko. INNE FORMY: Aleksy, Oleksander. OBCE FORMY: Alexander (z łaciny:), Alexander (ogólnie przyj. forma), Alezandr, Sandor (czes.), Alexandre (fr.), Alejandro (hiszp.), Alezander, Alex, Sander, Xander, Zander (niem.), Aleksandr (ros.), Aleksanteri, Santeri (fiń.), Aleksandras, Aleksas (litew.), Sándor (węg.), Aleksandros (gr.), Alexandre, Alexandrino (port.), Alessandro, Sandro (wł.), Aleksandar, Aleksa, Aco, Aca, Saša (połud.-słow.). Forma kobieca: Aleksandra.NAZWISKA:Aleksander, Aleksanderek, Aleksandrek, Aleksandrow, Aleksandrowicz, Aleksandrowski, Aleksandruk, Aleksandrzak, Aleksy, Alexandrowicz, Holeksy, Jaksander, Jaksender, Jaksendrowicz, Jaksęder, Lachendro, Lachendrowicz, Lachenro, Lachędro, Lachędrowicz, Laksander, Laksandrzak, Laksender, Leksandr, Leksandrowicz, Leksandrowski, Leksender, Lexandrowicz, Olechowski, Oleksandro, Oleksy, Olesiński, Oleszkiewicz, Oleś, Sander, Sanderski, Sandrowicz, Sandryk, Sender, Senderak, Senderkiewicz, Senderowicz, Senderowski, Senderski, Sendor, Sendorski, Sendra, Sendrowicz, Sendur, Sonder.PATRON:Istnieje wielu świętych noszących to imię. W najwyższym stopniu znany jest papież święty Aleksander I, najprawdopodobniej Rzymianin z pochodzenia. Jego Pontyfikat trwał w latach 105 115. Stracony po ciężkich torturach poprzez rzymskich kapłanów w II w. (Wspomnienie 3 maja).Św. Aleksander, męczennik z Lyonu (II w.). W roku 177 został ścięty za wiarę wraz z różnymi chrześcijanami. (Wspomnienie 2 czerwca).Św. Aleksander, biskup Jerozolimy (III w.). Założył cenną bibliotekę. Zmarł w więzieniu około roku 250. (Wspomnienie 16 maja).Św. Aleksander, biskup Aleksandrii. Żył w latach około 250327. Zasłynął polemiką z arianami. (Wspomnienie 26 lutego).Aleksander Newski, święty prawosł. ( około 122014 XI 1263), protoplasta dyn. książąt moskiewskich. W roku 1547 kanonizowany; w 1240 pokonał Szwedów nad Newą (stąd przydomek) i 1242 rycerzy zakonu inflanckiego. Uznał zwierzchność Mongołów nad Rusią. Pozycję A.N. wzmocniła współpraca ze Złotą Ordą, która zapewniła mu tron w. ks. kijowskiego (1249) i włodzimiersko-suzdalskiego (1252) i poparcie prawosł. Kościoła ruskiego. Od schyłku XIII w. otoczony kultem. (Cerkiew wspomina go 23 listopada i 30 sierpnia).Św. Aleksander Sauli, biskup Alerii i Pawii (Włochy). Żył w latach 153492. W 1567 roku został wybrany przełożonym generalnym zakonu barnabitów. Założył jedno z pierwszych na świecie seminariów duchownych. Beatyfikowany w 1742 roku poprzez papieża Benedykta XIV, kanonizowany w 1904 roku poprzez Piusa X. (Wspomnienie 11 października).ZNANE POSTACIE:Aleksander Macedoński zw. Ogromnym, władca, syn Filipa II, twórca potężnego imperium (VIII 356 p.n.e.10 VI 323 p.n.e.). Aleksander Sewerus, cesarz rzymski (208235). Aleksander II, Anselmo da Baggio, papież od 1061 (? 21 IV 1073). Aleksander z Hales, teolog z angielskiego: (( około 118021 VIII 1245). Aleksander, książę mazowiecki, kardynał (przed 2 VI 14001 VI 1444). Aleksander Jagiellończyk, władca pol. (5 VIII 146119 VIII 1506). Alessandro Algardi, wł. rzeźbiarz barokowy (31 VII 159810 VI 1658). Alessandro Scarlatti, kompozytor wł. (2 V 166024 X 1725). Alexander Pope, z angielskiego: pisarz (21 V 168830 V 1744). Aleksand Suworow, ros. feldmarszałek (24 XI 172918 V 1800). Alessandro Cagliostro, właśc. Giuseppe Balsamo, wł. awanturnik i znachor (2 VI 174316 VIII 1795). Alessandro Volta, fizyk wł. (18 II 17455 III 1827). Alexander von Humboldt, niem. naukowiec (14 IX 17696 V 1859). Aleksander Franciszek Chodkiewicz, pol. hrabia, generał, poeta (4 VI 177624 I 1838). Aleksander I Romanow, cesarz ros. od 1801 (23 XII 17771 XII 1825). Aleksander Bandrowski-Sas, tenor pol. (22 IV 186028 V 1916). Aleksander Orłowski, malarz pol. (9 III 177713 III 1832). Aleksander Puszkin, ros. pisarz (6 VI 179910 II 1837). Aleksander August Ferdynad Bronikowski, poeta niem. pol. pochodzenia (28 II 178721 I 1834). Aleksander Fredro, komediopisarz pol. (20 VI 179315 VII 1876). Aleksander Dumas, tata (24 VII 18025 XII 1870) i syn (28 VII 182427 XI 1895), pisarze fr. Aleksander Ostrowski, poeta, twórca ros. teatru narodowego (12 IV 182314 VI 1886). Aleksander Borodin, kompozytor ros. (12 XI 183327 II 1887). Aleksander Gryglewski, malarz pol. (4 III 183328 VII 1879). Alexander Graham Bell, amer. wynal. telefonu (3 III 18472 VIII 1922). Aleksander Gierymski, malarz pol. (30 I 1850(( około 8 III 1901). Aleksander Brückner, pol. slawista i historyk (27 I 185624 V 1939). Aleksandr Skriabin, kompozytor ros. (6 I 187227 IV 1915). Aleksander Zelwerowicz, pol. aktor, reżyser (18771955). Aleksander Fleming, szkoc. doktor i mikrobiolog, odkryw. penicyliny (6 VIII 188111 III 1955). Alexander Archipenko, rzeźbiarz ukr. (30 V 188725 II 1964). Aleksandar I Karadziordziewić, władca Jugosławii (18881934). Aleksander Rodczenko, ros. malarz awangardowy (23 XI 18913 XII 1956). Alexander Laszlo Korda, właśc. Sandor Laszlo Kellner, bryt. producent i reżyser video., pochodzenia węg. (16 IX 189323 I 1956). Aleksander Węgierko, pol. aktor i reżyser teatr. (18931941). Alexander Calder, amer. rzeźbiarz abstrakcjonista (22 VII 189811 XI 1976). Aleksander Wat, właśc. Aleksander Chwat, poeta pol. (19001967). Aleksander Bocheński, poeta pol. (6 VIII 190411 I 2001). Aleksander Jakowlew, radz. konstr. samolotów (19 III 190622 VIII 1989). Aleksander Ford, pol. reżyser filmowy (24 X 19084 IV 1980). Aleksander Gąssowski, aktor pol. (ur. 1910). Aleksander Twardowski, pisarz rosyj. (19101971). Aleksander Bardini, pol. aktor i reżyser (17 XI 191330 VII 1995). Aleksander Rymkiewicz, pisarz pol. (13 IV 191326 IX 1983). Alec Guinnes, właśc. Alec Guiness du Cuffe, aktor z angielskiego: (2 IV 19145 VIII 2000). Aleksander Gieysztor, historyk pol. (17 VII 19169 II 1999). Aleksander Sołżenicyn, poeta ros. (ur. 11 XII 1918). Aleksander Dubczek, czechosłow. polityk (27 XI 19217 XI 1992). Aleksander Krawczuk, pol. historyk, poeta (ur. 7 VI 1922). Aleksander Małachowski, pol. poeta i polityk (23 XI 19242004). Aleksander Ścibor-Rylski, pol. scenarzysta i reżyser filmowy (16 III 19283 IV 1983). Aleksander Rowiński, poeta pol. (ur. 1931). Aleksander Gudzowaty, przedsiębiorca pol. (ur. 1938). Aleksander Hall, polityk pol. (ur. 20 V 1953). Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP (ur. 15 XI 1954).bohaterzy SZTUKI:Aleksander Wierszynin z dramatu A. Czechowa Trzy siostry (1901). Aleksander z dramatu A. de Musseta Lorenzaccio (1834). Aleksander Sieriebriakow z dramatu A. Czechowa Wujaszek Wania (1897). Olo Czarny z Kolumbów R. Bratnego (1957). Alex z Mechanicznej pomarańczy A. Burgesa i filmu pod tym samym tytułem S. Kubricka. Alessandro Cagliostro, wł. alchemik i magik, bohater powieści A. Dumasa Pamiętniki lekarza, Naszyjnik królowej i innych. Aleksander Snopiński z powieści Na prowincji E. Orzeszkowej. Alec Leamas z powieści Ze śmiertelnego zimna J. Le Carr. Aleksandr Czacki z komedii A. Gribojedowa Mądremu biada (1824). Aleksander Sewerus z dramatu Z. Krasińskiego Irydion (1863). Aleksander ze Zmowy nieobecnych M. Kuncewiczowej. Aleksander Portnoy z powieści Kompleks Portnoya Ph. Rotha (1967). Aleksander Meresejew z powieści B. Polewoja Opowieść o prawdziwym człowieku (1946). Aleksander Bogaczewicz z powieści A. Kuśniewicza Strefy.NA EKRANIE: video wg Kolumbów R. Bratnego w reż. J. Morgensterna (1970), rolę Czarnego Ola odtwarzał Krzysztof Machowski. Ekranizacja Opowieści o prawdziwym człowieku w reż. A. Stolpera (1948), rolę Aleksandra Meresjewa grał Paweł Kadocznikow. : video wg pow. Kompleks Portnoya Ph. Rotha w reż. E. Lohmana (1972), w roli Aleksandra wystąpił Richard Benjamin.PRZYSLOWIA:Lepsza jest mucha żyjąca,niż Aleksander Ogromny w grobie.W POEZJI:Nie wymienia się nic oprócz twarzy świata!... I dziśpłomię wielkości serce twoje piecze,o Aleksandrze... Ledwie się zrodzisz, szukasz Bucefałai przed tobą ślad Sławy skrzydlatej od pościgu pała! Kazimiera Iłłakowiczówna, Aleksander Pochodzenie imię Aleksander geneza. FARMACEUTA – SPECJALISTA FARMACJI APTECZNEJ Informacje Aleksander Wnukiewicz kontakt.

Znajdź Wnukiewicz w Internecie, na portalu społecznościowym:

Zdjęcia na Instagramie:
https://www.instagram.com/aleksander-wnukiewicz/
Profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/aleksander-wnukiewicz/about
Tablica na Twitterze:
https://twitter.com/aleksander-wnukiewicz?lang=pl
Tymczasowe relacje na Snapczacie:
https://www.snapchat.com/aleksander-wnukiewicz
Kanał TV na Twitchu:
https://www.twitch.tv/aleksander-wnukiewicz
Konto na Tiktoku:
https://www.tiktok.com/@aleksander-wnukiewicz?lang=pl
Randki na Tinderze:
https://tinder.com/aleksander-wnukiewicz
Portal nasza-klasa.pl:
https://nk.pl/aleksander-wnukiewicz

Drzewo genealogiczne ALEKSANDER WNUKIEWICZ. Lista krewnych i najbliższa rodzina z akt osobowych: siostra Aleksander Wnukiewicz, brat Aleksander Wnukiewicz, wujek Aleksander Wnukiewicz, stryjek Aleksander Wnukiewicz, ciotka Aleksander Wnukiewicz, wnuk Aleksander Wnukiewicz, ojciec aleksander wnukiewicz, matka Aleksander Wnukiewicz chrzestna. Szwagier Aleksander Wnukiewicz kuzyn. To tyle jeśli chodzi o stopień pokrewieństwa, a teraz możliwe zawody i wykształcenie: ksiądz Aleksander Wnukiewicz, magister inżynier ALEKSANDER WNUKIEWICZ, profesor Aleksander Wnukiewicz, lekarz Aleksander Wnukiewicz doktor. Dodatkowo posiadamy zapisy: Pan Aleksander Wnukiewicz; Pani Aleksander Wnukiewicz; Panna Aleksander Wnukiewicz; Mężczyzna Aleksander Wnukiewicz; Kobieta Aleksander Wnukiewicz wdowa w archiwum danych. Nazwisko na wspak to Zciweikunw rednaskela odwrotnie wyraz.

Częste błędy w pisowni Pana Wnukiewicz Aleksander: Wnukiewizc, Wnukiewiczowi, Wnukiewicza, Wnukiewiczowie. . Operator maszyn do produkcji puszek. Takie pomyłki znajdujemy typowo w Internecie. Spróbuj napisać na a.wnukiewicz@gmail.com a potem wejdź na stronę www.awnukiewicz.pl albo www.aleksanderwnukiewicz.pl na www.a-wnukiewicz.com; wpisz Aleksander Wnukiewiczowa.

 • Potencjalny adres mailowy, którym może się posługiwać:
 • Email aleksander-wnukiewicz@gmail.com;
 • Email aleksander-wnukiewicz@poczta.onet.pl;
 • Email aleksander-wnukiewicz@wp.pl;
 • Email aleksander-wnukiewicz@interia.eu;
 • Email aleksander-wnukiewicz@onet.eu;
 • Email aleksander-wnukiewicz@o2.pl;
 • Email aleksander-wnukiewicz@interia.pl.
 • Spróbuj wejść na poniższe domeny, aby sprawdzić, czy zostały wykupione:
 • Strona internetowa: www.aleksander-wnukiewicz.com lub www.aleksanderwnukiewicz.com domena dla ALEKSANDER WNUKIEWICZ;
 • Strona www: www.aleksander-wnukiewicz.pl lub www.aleksanderwnukiewicz.pl domena dla ALEKSANDER WNUKIEWICZ;
 • Strona internetowa: www.aleksander-wnukiewicz.com.pl lub www.aleksanderwnukiewicz.com.pl domena dla ALEKSANDER WNUKIEWICZ;
 • Strona www: www.aleksander-wnukiewicz.gov.pl lub www.aleksanderwnukiewicz.gov.pl domena dla ALEKSANDER WNUKIEWICZ;
 • Strona internetowa: www.aleksander-wnukiewicz.de lub www.aleksanderwnukiewicz.de domena dla ALEKSANDER WNUKIEWICZ;
 • Strona www: www.aleksander-wnukiewicz.ua lub www.aleksanderwnukiewicz.ua domena dla ALEKSANDER WNUKIEWICZ;
 • Strona internetowa: www.aleksander-wnukiewicz.info lub www.aleksanderwnukiewicz.info domena dla ALEKSANDER WNUKIEWICZ;
 • Strona www: www.aleksander-wnukiewicz.org lub www.aleksanderwnukiewicz.org domena dla ALEKSANDER WNUKIEWICZ.
Konto Aleksander Wnukiewicz Profil
Konto Aleksander Wnukiewicz Profil