Andrzej Mierczewski co to znaczy

Kim jest Mierczewski Andrzej profil. Informacje o MIERCZEWSKI ANDRZEJ dane kontakt. Osoba

Kim jest Mierczewski Andrzej

W kraju mieszka 32 osoby z rodzin o nazwisku Mierczewski.

Przed zebraniem danych z Internetu o Mierczewski Andrzej, to wcześniej przeczytaj znaczenie imienia Andrzej Pochodzenie imienia Pochodzenia greckiego, od słowa andros (mąż, mężczyzna) albo andreios (męski). Znaczy: mężny, odważny. Spolszczone imię Andreas brzmi Jandrzej, Jędrzej (zbitka an od XVI w. zaczęłą przekształcać się w jęz. polskim w głoskę ę). Zdrobnienie dwuczłonowych imion greckich Androbulos, Andronikos, Androkrates i tak dalej W Polsce stosowane od XII w. w formach Andral, Andrasz, Andraszek, Andrej, Andrejasz, Andrejaszek, Andrejek, Andrejko, Andrek, Andresz, Andrko, Andro, Andrzej, Andrzejasz, Andrzysz, Jander, Jandro, Jandrzej, Jędral, Jędraszek, Jędrek, Jędrko, Jędrzej, Jedrzejek, Jędrzych, Ondral, Ondrasz, Ondraszek, Ondrzej, Ondrzejek. W średniowiecznej polszczyźnie pojawiały się dziś nie spotykane formy kobiece Andrzeja, Ondrzeja. Świadectwem popularności kultu św. Andrzeja jest ludowy zwyczaj zwany Andrzejkami. ZDROBNIENIA: Andruszko, Andrzejek, Jędrek, Jędruś, Jędrzejek, Ondrzejek, Ondraszek, Ondrysz. INNE FORMY: Jędrzej, Ondrasz, Ondraszek, Ondruszko, Ondrzej. OBCE FORMY: Andrew (z angielskiego:), Andrej, Ondřej (czes.), Ondrej (słowac.), Andr (fr.), Andrs (hiszp.), Andreas, Andres, Anders (niem.), Andriej (ros.), Andra, Andrej, Andrija (połud.-słow), Andrij (ukr.), Andrea, Andreo, Drea (wł.), Anders, Andreas, Dreves (duń., szw.), Antero, Antti (fiń.), Andreas, Andries (hol.), Andriejus, Andrius (litew.), Andrejs, Andris (łotew.), Andreias (gr.), András, Endre (węg.). Forma kobieca: Andrea.NAZWISKA:Andacz, Andaszek, Anders, Anderski, Anderszewski, Andra, Andraczek, Andrasik, Andraszak, Andraszek, Andraszkowic, Andraszkowycz, Andreas, Andreasz, Andreaszak, Andrej, Andrejasz, Andrejaszewicz, Andrejczak, An Andrejew, Andrejewicz, Andrejowicz, Andrejowski, Andrejuk, Andres, Andresz, Andreszewski, Andriaszkiewicz, Androchowicz, Androsiuk, Androski, Androszewicz, Andruch, Andruk, Andruszewicz, Andruszewski, Andruszkiewicz, Andruszko, Andruszkowicz, Andruszycz, Andrychiewicz, Andrychowicz, Andrycz, Andryjanowski, Andryjasz, Andryjszyn, Andrykiewicz, Andrysiewicz, Andrysiak, Andrysz, Andryszewicz, Andryszewski, Andryszowicz, Andrzejak, Andrzejaszewicz, Andrzejczak, Andrzejaczek, Andrzejak, Andrzejaszek, Andrzejczak, Andrzejczyk, Andrzejec, Andrzejek, Andrzejew, Andrzejewicz, Andrzejkiewicz, Andrzejko, Andrzejkowicz, Andrzejow, Andrzejowicz, Andrzejewski, Andrzejowicz, Andrzejowski, Andrzejszczak, Andrzyszowicz, Andrzychowski, Andukowicz, Andziak, Hendrzej, Chandracz, Endrach, Endraszko, Endruszkiewicz, Endrzejczak, Endres, Hendrzyczka, Hondra, Hondrych, Hondrysik, Hyndrzychowski, Indra, Indrachowicz, Indrasik, Indraszkiewicz, Indrych, Indrziejewski, Indrzych, Indrzycki, Jadrych, Jandrecki, Jandrejski, Jandrowicz, Jandrusiewicz, Jadrysiewicz, Janrzejewski, Jądrzejewski, Jądralski, Jądras, Jądraszewski, Jądrych, Jądrychowski, Jedrachowicz, Jedralski, Jedrasiński, Jedraszkiewicz, Jedrkiewicz, Jedruchiewicz, Jedrusiński, Jedrych, Jedrychowicz, Jedryk, Jedrykiewicz, Jedrzejewicz, Jedrzejkiewicz, Jedrzy, Jendrej, Jendra, Jendrachowicz, Jendrak, Jendralski, Jendrasiewicz, Jendraszek, Jednraszewski, Jendraszkiewicz, Jendraszyk, Jendrek, Jendreszewski, Jendrich, Jendrichowski, Jendrosek, Jendrosz, Jendrowiak, Jendruch, Jendruchniewicz, Jendrusz, Jendruszak, Jendrzej, Jendrych, Jendrzejewski, Jendrzejski, Jenraszkiewicz, Jenrzych, Jędra, Jędrachowicz, Jędraczewski, Jędrak, Jędras, Jędrasiak, Jędrasik, Jędrasiewicz, Jędrasiński, Jędraszewski, Jędraszko, Jędrczak, Jędrecki, Jędrejak, Jędrejasz, Jędrkiewicz, Jędrocha, Jędrochowski, Jędrocki, Jędrosiewicz, Jędroszewski, Jędroszkiewicz, Jędroszkowiak, Jędroszyk, Jędrowiak, Jędruch, Jędruchiewicz, Jędrucki, Jędrus, Jędrusak, Jędrusiak, Jędrusik, Jędruszak, Jędruszczak, Jędruszkiewicz, Jedruszowicz, Jędrych, Jędrychewicz, Jędrychowski, Jędrycki, Jędrycz, Jędryczewski, Jędryga, Jedryjaszek, Jędryjewicz, Jędryjkiewicz, Jędryka, Jędrykiewicz, Jędrys, Jędryszewski, Jędryszowicz, Jędryśkiewicz, Jendrzak, Jędrzej, Jędrzejczyk, Jędrzejecki, Jędrzejek, Jędrzejew, Jędrzejewski, Jedrzejewicz, Jędrzejkiewicz, Jędrzejko, Jedrzejkowicz, Jędrzejew, Jędrzejowicz, Jędrzejowski, Jędrzewicz, Jędrzewski, Jędrzy, Jędrzychow, Jędrzychowicz, Jędrzycki, Jędrzyński, Jindra, Jonder, Jondrowski, Ondera, Onderski, Ondra, Ondraczek, Ondraszek, Ondrowicz, Ondrusz, Ondrysz, Ondycz, Ondrzej, Ondzejew, Ondrzejewicz, Ondrzejow, Ondrzejowski.PATRON:Święty Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra. Jeden z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. Przyprowadził do Jezusa swego brata, Piotra, mówiąc mu: Znaleźliśmy Mesjasza. Poniósł śmierć męczeńską ok. 65 roku, powieszony za nogi na krzyżu w kształcie litery X (Krzyż św. Andrzeja). Patron Austrii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji i Szkocji, a również podróżnych, rybaków, rycerzy, rzeźników, małżeństw i chorych na różyczkę i czerwonkę. W dniu wspomnienia św. Andrzeja kończy się rok liturgiczny i rozpoczyna Adwent. Stąd zwyczaj zgadywania przyszłości, choćby z lanego na wodę roztopionego wosku. (Wspomnienie 30 listopada).Święty Andrzej, metropolita Krety. Żył w latach 660740. Bronił czci ikon. Zapoczątkował nowy rodzaj pieśni kościelnej, zw. kanonem. Najsłynniejszym jego dziełem jest Ogromny kanon pokuty. Szczególną cześć odbiera w Kościele Wschodnim. (Wspomnienie 4 lipca).Święty Andrzej Świerad, Andrzej Żurawek, pustelnik i asceta. Prowadził ascetyczny sposób życia. Spał w pozycji siedzącej na pniu, otoczonym ostrymi prętami. Na pół legendarny krzewiciel chrześcijaństwa na ziemi sądeckiej, przebywał najprawdopodobniej nad Dunajcem; potem wspólnie z uczniem Benedyktem przybył do opactwa św. Hipolita na górze Zobor k. Nitry (Słowacja), gdzie wstąpił do zakonu benedyktynów i osiadł w pobliskiej pustelni leśnej. Otoczony kultem w pd. Polsce, na Słowacji, Morawach i Węgrzech. (Wspomnienie 13 lipca).Św. Andrzej Corsini, biskup Fiesole, pochodził z możnego rodu florenckiego. Żył w latach 120274. Słynął z miłosierdzia i jednania zwaśnionych miast wł. (Wspomnienie 4 lutego).Św. Andrzej Avellino, kaznodzieja i spowiednik. Żył w latach 15211608. Kierował domem generalnym teatynów w Neapolu. Uchodził za orędownika dobrej śmierci. (Wspomnienie 10 listopada).Św. Andrzej Bobola, urodził się ok. 1591 roku. Był polskim jezuitą, zwano go łowcą dusz. Schwytany poprzez Kozaków 16 maja 1657 roku, był torturowany i w okrutny sposób zabity. Kult św. Andrzeja Boboli w Polsce nie słabnie od wieków. Jest patronem kolejarzy. Św. Andrzeja Bobolę w dawniejszej ikonografii przedstawiano z dwiema szablami wbitymi w kark i lewą rękę. (Wspomnienie 16 maja).Św. Andrzej Hubert Fournet, pochodził z Francji. Żył w latach 17521834). Wraz ze św. Joanną założył zebranie Córek Krzyża. (Wspomnienie 13 maja).Św. Andrzej Kim Taegon, pierwszy kapłan koreański Został ścięty wraz ze swymi towarzyszami. Kanonizowany w 1984 r. poprzez papieża Jana Pawła II, wspólnie z innymi męczennikami koreańskimi.Św. Andrzej Beltrami, salezjanin (187097). Był autorem biografii świętych, między innymi żywotu św. Stanisława Kostki.ZNANE POSTACIE:Andriej Rublow, ros. malarz ikon (około 13601427). Andrzej z Kokorzyna, pol. filozof i teolog (((około 13791435). Andrea del Castagno, właśc. Andrea di Bartoldi di Simone, malarz wł. (((((około 142119 VIII 1457). Andrea Mantegna, malarz wł. (((((((około 143113 IX 1506). Andrea Verrocchio, właśc. Andrea di Cione, wł. malarz, rzeźbiarz i złotnik (14351488). Andrea del Sarto, malarz wł. (14861531). Andrzej Frycz Modrzewski, autor O poprawie Rzeczypospolitej (((((((((około 15031572). Andrzej, imię kilku prymasów polskich: Boryszewski (((((((((((około 143520 IV 1510), Krzycki (7 VII 148210 V 1537), Leszczyński, (((((((((((((około 155924 VII 1606), Olszowski (27 I 162129 VIII 1677). Jan Andrzej Morsztyn, pol. pisarz barokowy (24 VI 16218 I 1693). Andrzej Zamoyski, kanclerz ogromny koronny (17171792). Andr Marie Ampre, fr. fizyk i matematyk (22 I 177510 VI 1836). Andrzej Brodziński, pisarz pol. (22 IX 178629 XI 1812). Andrzej Grabowski, malarz pol. (19 XI 18332 IX 1886). Andrzej Strug, właśc. Tadeusz Gałecki, poeta pol. (18711937). Andr Derain, malarz fr. (10 VI 18808 IX 1954). Andrs Segowia, hiszp. wirtuoz gitary klas. (21 II 18932 VI 1987). Andr Breton, poeta fr. (19 II 189628 IX 1966). Andrzej Kuszniewicz, poeta pol. (ur. 1904). Andrzej Brzozowski, pol. reżyser filmowy (ur. 1916). Bourvil, właśc. Andr Raimbourg, aktor fr. (27 VIII 191725 IX 1970). Andrzej Munk, pol. reżyser filmowy (16 XI 192120 IX 1961). Andriej Sacharow, fizyk radz., obrońca praw człowieka (19211989). Andrzej Koszewski, kompozytor pol. (ur. 26 VII 1922). Andrzej Wróblewski Ibis, publicysta pol. (ur. 1922). Andrzej Braun, poeta pol. (ur. 19 VIII 1923). Andrzej Szczepkowski, aktor pol. (19231997). Andrzej Łapicki, aktor pol. (ur. 11 XI 1924). Andrzej Szczypiorski, poeta pol. (3 II 192916 V 2000). Andrzej Wajda, pol. reżyser filmowy (ur. 6 III 1926). Andrzej Konic, pol. aktor i reżyser (ur. 1926). Andrzej Micewski, pol. dziennikarz (ur. 3 XI 1926). Andrzej Wielowieyski, pol. polityk (ur. 16 XII 1927). Andrzej Heidrich, grafik pol. (ur. 1928). Andrzej Strumiłło, malarz pol. (ur. 1928). Andy Warhol (Andrew Warhola), amer. twórca pop-artu (6 VIII 192822 II 1987). Andrzej Androchowicz, pol. publicysta, reżyser filmów dokum. (ur. 1932). Andrzej Bursa, pisarz pol. (21 III 193215 XI 1957). Andrzej Drawicz, pol. tłumacz i krytyk literacki (20 V 193215 V 1997). Andrzej Kurylewicz, kompozytor pol. (ur. 24 XI 1932). Andriej Tarkowski, ros. reżyser filmowy (4 IV 193228 XII 1986). Andrzej Teofil Górny, poeta pol. (ur. 1933). Andrzej Gieraga, malarz pol. (ur. 1934). Andrzej Kopiczyński, aktor pol. (ur. 1934). Andrzej Brycht, poeta pol. (27 IX 19358 III 1998). Andrzej Garlicki, historyk pol. (ur. 3 VI 1935). Andrzej Bober, publicysta pol. (ur. 4 V 1936). Andrzej Kondratiuk, pol. reżyser filmowy (ur. 20 VII 1936). Andrzej Dąbrowski, pol. muzyk jazzowy (ur. 1938). Andrzej Urbanowicz, pol. malarz, grafik (ur. 1938). Andrzej Blikle, pol. przedsiębiorca i informatyk (ur. 1939). Andrzej Gerłowski, poeta pol. (ur. 1939). Andrzej Śliwiński, biskup ordynar. diecezji elbląskiej (1939). Andrzej Andrusiewicz, pol. historyk, politolog (ur. 1940). Andrzej Jonas, pol. publicysta i wydawca (ur. 1940). Andrzej Mencwel, pol. eseista (ur. 1940). Andrzej Strejlau, trener piłkarski (ur. 1940). Andrzej Żuławski, pol. reżyser filmowy (ur. 22 XI 1940). Andrzej Barański, pol. reżyser filmowy (ur. 2 IV 1941). Andrzej Dutkiewicz, pol. pianista, kompozytor (ur. 1942). Andreas Baader, niem. radykał, założ. Frakcji Czerwonej Armii (RAF) (ur. 1943). Andrzej Basaj, grafik pol. (ur. 1943). Andrzej Zaorski, aktor pol. (ur. 1943). Andrzej Olechowski, pol. polityk (ur. 9 IX 1947). Andrzej Bachleda-Curuś, pol. narciarz (ur. 2 I 1947). Andrzej Bartosz, pol. publicysta, scenarzysta (ur. 1948). Andrzej Mleczko, pol. artysta plastyk (ur. 1949). Andrzej Celiński, pol. polityk (ur. 1950). Andrzej Ananicz, dyplomata pol. (ur. 1951). Andrzej Bogucki, pol. pedagog, historyk (ur. 1951). Andrzej Janusz Jagodziński, pol. muzyk jazzowy (ur. 1953). Andrzej Pągowski, pol. grafik (ur. 1953). Andrzej Strzelecki, pol. satyryk, reżyser i aktor. Andrzej Ferenc, aktor pol. (ur. 1959). Andrzej Bauer, wiolonczelista pol. (ur. 1962). Andrzej Anusz, pol. historyk (ur. 1965).bohaterzy SZTUKI:Dzieje Andrzeja apokryf z wpływami gnostyckimi. Andrzej Chudogęba z dramatu W. Shakespearea Wieczór Trzech Króli. Andrzej Kmicic z powieści Potop H. Sienkiewicza (1886). Andrzej Korczyński z powieści Nad Niemnem E. Orzeszkowej (1888). Andr z powieści P. Bourgeta Uczeń (1889). Andrzej Bołkoński z powieści Wojna i pokój L. Tołstoja (1868/69). Andrzej Grzesikiewicz z dylogii powieściowej W. Reymonta Komediantka i Fermenty (1896/97). Andrzej Prozorow ze sztuki Trzy siostry A. Czechowa (1901). Andrzej Sztolc z powieści I. Gonczarowa Obłomow (1859). Andrzej Radek z powieści Syzyfowe prace S. Żeromskiego (1898). Andr Stvenol z powieści P. Louysa Kobieta i pajac (1898). Andrzej z nieukończonej powieści Z. Uniłowskiego Dwadzieścia lat życia (1937). Andrzej z powieści Narcyza Z. Nałkowskiej (1910). Andriej Sokołow z opowiadania Los człowieka M. Szołochowa (1957). Andrzej Kossecki z powieści J. Andrzejewskiego Popiół i diament (1948). Andrzej z dramatu G. Büchnera Woyzeck (1836). Andrzej z powieści P. Gojawiczyńskiej Dziewczęta z Nowolipek (1935). Andrzej z powieści W. Sieroszewskiego Na kresach lasów (1891).NA EKRANIE:video wg pow. Potop H. Sienkiewicza w reż. J. Hoffmana (1974), rolę Andrzeja Kmicica odtwarzał Daniel Olbrychski. Ekranizacje pow. Wojna i pokój L. Tołstoja: rolę Andrzeja Bołkońskiego w filmie K. Vidora (1956) grał Mel Ferrer, a w filmie S. Bondarczuka (196567) Wiaczesław Tichonow. :video Nad Niemnem w reż. Z. Kuźmińskiego (1986). Ekranizacja pow. Komediantka w reż J. Sztwiertni (1986). Ekranizacja Obłomowa w reż. N. Michałkowa (1979). Ekranizacja pow. Kobieta i pajac P. Louysa pt. Mroczny element pożądania w reż. L. Buuela (1977). Ekranizacja pow. Dwadzieścia lat życia Z. Uniłowskiego w reż. G. Warchoła (1981). :video wg pow. Popiół i diament J. Andrzejewskiego w reż. A. Wajdy (1958), rolę Andrzeja Kosseckiego odtwarzał Adam Pawlikowski.PRZYSLOWIA:Jędrek mędrek.Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.Miękko na Andrzeja, oj! niedobra nadzieja.Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy,caly rok nie w porę rolę moczy, suszy.Idź, niemądry Jędrysku, za dzwonkiem!Zdybali się dwa Jędruchy: jeden ślepy, drugi głuchy.Na święty Andrzej szukają baby przędzy.W POEZJI:Gdy chowany starannie poprzez mądrych pedagogówlub w szkołach za granicą,wzrasta w dzielność i stąpa raźno w ciężki trud, jakrycerz z otwartą przyłbicą.Gdy zostawiony sobie, gdy od dzieciństwa nie zajmiesię nim anioł stróż ni zbawca nauczyciel,niestety! oto stoi przed nami, młody, piękny nie-wolnik ciała, dobrowolny kat,typowy okrzyczany uwodziciel. Kazimiera Iłłakowiczówna, AndrzejAndrzej Wróblewski malarz który nie potrafił żyćpośród swych rozstrzelanych modelidogonił ich i poszedł z nimi śniegową dolinąw niebieskim za obszernym na siebie ubraniuTadeusz Śliwiak, PojednanieTakiej wiosny rzetelnej, jaką w swym powiecieWidział Jędrek Wysmółek nikt nie widział w świecie!przez okno karczemne łeb w bezmiar wyraziłI o niewiele się w durną mgłę nie przeobraził! Bolesław Leśmian, WiosnaAFORYZM:Tam, gdzie historii wiatr wieje,Gdzie fruwają idee,Gdzie się rozjaśnia,Gdzie dnieje,Gdzie dzieją się panateneje,Gdzie białe kwitną nadzieje,Śmiech śmieje się,Wino leje,(...)Gdzie orze sięi sieje Tam wsiędzie własne trzy groszeZawsze wtrącają Andrzeje.Ludwik Jerzy Kern Pochodzenie imię Andrzej geneza.

Drzewo genealogiczne ANDRZEJ MIERCZEWSKI. Lista krewnych i najbliższa rodzina z akt osobowych: siostra Andrzej Mierczewski, brat Andrzej Mierczewski, wujek Andrzej Mierczewski, stryjek Andrzej Mierczewski, ciotka Andrzej Mierczewski, wnuk Andrzej Mierczewski, ojciec Andrzej Mierczewski, matka Andrzej Mierczewski chrzestna. To tyle jeśli chodzi o stopień pokrewieństwa, a teraz możliwe zawody i wykształcenie: ksiądz Andrzej Mierczewski, magister inżynier Andrzej Mierczewski, profesor Andrzej Mierczewski, lekarz Andrzej Mierczewski doktor. Dodatkowo posiadamy zapisy: Pan Andrzej Mierczewski; Pani Andrzej Mierczewski; Panna Andrzej Mierczewski; Mężczyzna Andrzej Mierczewski; Kobieta Andrzej Mierczewski wdowa w archiwum danych. Nazwisko na wspak to Ikswezcreim jezrdna odwrotnie wyraz.

Częste błędy w pisowni Pana Mierczewski Andrzej: Mierczewksi, Mierczewskia, Mierczewskiowie. . Takie pomyłki znajdujemy typowo w Internecie. Spróbuj napisać na a.mierczewski@gmail.com a potem wejdź na stronę www.amierczewski.pl albo również na www.a-mierczewski.com

 • Potencjalny adres mailowy, którym może się posługiwać:
 • Email andrzej-mierczewski@gmail.com;
 • Email andrzej-mierczewski@poczta.onet.pl;
 • Email andrzej-mierczewski@wp.pl;
 • Email andrzej-mierczewski@interia.eu;
 • Email andrzej-mierczewski@onet.eu;
 • Email andrzej-mierczewski@o2.pl;
 • Email andrzej-mierczewski@interia.pl.
 • Spróbuj wejść na poniższe domeny, aby sprawdzić, czy zostały wykupione:
 • Strona internetowa: www.andrzej-mierczewski.com;
 • Strona internetowa: www.andrzej-mierczewski.pl;
 • Strona internetowa: www.andrzej-mierczewski.com.pl;
 • Strona internetowa: www.andrzej-mierczewski.gov.pl;
 • Strona internetowa: www.andrzej-mierczewski.de;
 • Strona internetowa: www.andrzej-mierczewski.ua;
 • Strona internetowa: www.andrzej-mierczewski.info;
 • Strona internetowa: www.andrzej-mierczewski.org.