Barnaba Łopuczyński co to znaczy

Kim jest Łopuczyński Barnaba profil. Informacje o ŁOPUCZYŃSKI BARNABA dane kontakt. Osoba

Kim jest Łopuczyńska Barnaba

W kraju mieszka 1 osoba z rodzin o nazwisku Łopuczyński.

Przed zebraniem danych z Internetu o Łopuczyński Barnaba, to wcześniej przeczytaj znaczenie imienia Barnaba Pochodzenie imienia Pochodzenia hebrajskiego, od Bar Nebuah (syn proroctwa). W Polsce stosowane od XI wieku w formach Barnaba, Barnabasz, Bernaba, Bernabasz. ZDROBNIENIA: Barnabuś, Nabuś. OBCE FORMY: Barnaby, Barnabas (z angielskiego:); Barnabe (fr.); Barnabas, Barnes (niem.); Varnava (ros., połud.-słow.).NAZWISKA:Barnaba, Barnabasz, Barnabiuk, Barnat, Barnas, Barnes, Bernaba, Bernabasz.PATRON:Św. Barnaba, przydomek Józefa, lewity z Cypru. Apostoł, jeden z najbliższych współpracowników św. Pawła. Działał w Antiochii i na Cyprze. Wymieniony jako autor Listu Barnaby, utworu chrześcijańskiego powstałego około 125 roku w Aleksandrii, odznaczającego się polemicznym nastawieniem do judaizmu, stosowaniem egzegezy alegor., zawierającego wykład zasad moralnych zilustrowanych obrazem 2 dróg i listę cnót i wad. (Wspomnienie 11 czerwca).Św. Barnaba (XXI w.), męczennik pochodzenia włoskiego. Jeden z założycieli eremu benedyktyńskiego pod Międzyrzeczem. (Wspomnienie 13 listopada).ZNANE POSTACIE:Barnaba, chorąży kaliski (XIV w.). Barnaba, towarzysz św. Wojciecha w podróży misyjnej do Prus. Antoni Barnaba Jabłonowski, kasztelan krakowski (27 I 17324 IV 1799). Barnaba Gregorio Chiaramonti, papież Pius VII (14 IV 174020 VIII 1823).PRZYSLOWIA:Za duszę Barnaby i jego baby. Pochodzenie imię Barnaba geneza.

Drzewo genealogiczne BARNABA ŁOPUCZYŃSKI. Lista krewnych i najbliższa rodzina z akt osobowych: siostra Barnaba Łopuczyński, brat Barnaba Łopuczyński, wujek Barnaba Łopuczyński, stryjek Barnaba Łopuczyński, ciotka Barnaba Łopuczyński, wnuk Barnaba Łopuczyński, ojciec Barnaba Łopuczyński, matka Barnaba Łopuczyński chrzestna. To tyle jeśli chodzi o stopień pokrewieństwa, a teraz możliwe zawody i wykształcenie: ksiądz Barnaba Łopuczyński, magister inżynier Barnaba Łopuczyński, profesor Barnaba Łopuczyński, lekarz Barnaba Łopuczyński doktor. Dodatkowo posiadamy zapisy: Pan Barnaba Łopuczyński; Pani Barnaba Łopuczyński; Panna Barnaba Łopuczyński; Mężczyzna Barnaba Łopuczyński; Kobieta Barnaba Łopuczyński wdowa w archiwum danych. Nazwisko na wspak to Iks??yzcupo?? abanrab odwrotnie wyraz.

Częste błędy w pisowni Pana Łopuczyński Barnaba: Łopuczyńksi, Łopuczyńskia, Łopuczyńskiowie. Branaba. . Takie pomyłki znajdujemy typowo w Internecie. Spróbuj napisać na b.lopuczynski@gmail.com a potem wejdź na stronę www.blopuczynski.pl albo również na www.b-lopuczynski.com

 • Potencjalny adres mailowy, którym może się posługiwać:
 • Email barnaba-lopuczynski@gmail.com;
 • Email barnaba-lopuczynski@poczta.onet.pl;
 • Email barnaba-lopuczynski@wp.pl;
 • Email barnaba-lopuczynski@interia.eu;
 • Email barnaba-lopuczynski@onet.eu;
 • Email barnaba-lopuczynski@o2.pl;
 • Email barnaba-lopuczynski@interia.pl.
 • Spróbuj wejść na poniższe domeny, aby sprawdzić, czy zostały wykupione:
 • Strona internetowa: www.barnaba-lopuczynski.com;
 • Strona internetowa: www.barnaba-lopuczynski.pl;
 • Strona internetowa: www.barnaba-lopuczynski.com.pl;
 • Strona internetowa: www.barnaba-lopuczynski.gov.pl;
 • Strona internetowa: www.barnaba-lopuczynski.de;
 • Strona internetowa: www.barnaba-lopuczynski.ua;
 • Strona internetowa: www.barnaba-lopuczynski.info;
 • Strona internetowa: www.barnaba-lopuczynski.org.