Barnaba Mierczewski co to znaczy

Kim jest Mierczewski Barnaba profil. Informacje o MIERCZEWSKI BARNABA dane kontakt. Osoba

Kim jest Mierczewska Barnaba

W kraju mieszka 32 osoby z rodzin o nazwisku Mierczewski.

Przed zebraniem danych z Internetu o Mierczewski Barnaba, to wcześniej przeczytaj znaczenie imienia Barnaba Pochodzenie imienia Pochodzenia hebrajskiego, od Bar Nebuah (syn proroctwa). W Polsce stosowane od XI wieku w formach Barnaba, Barnabasz, Bernaba, Bernabasz. ZDROBNIENIA: Barnabuś, Nabuś. OBCE FORMY: Barnaby, Barnabas (z angielskiego:); Barnabe (fr.); Barnabas, Barnes (niem.); Varnava (ros., połud.-słow.).NAZWISKA:Barnaba, Barnabasz, Barnabiuk, Barnat, Barnas, Barnes, Bernaba, Bernabasz.PATRON:Św. Barnaba, przydomek Józefa, lewity z Cypru. Apostoł, jeden z najbliższych współpracowników św. Pawła. Działał w Antiochii i na Cyprze. Wymieniony jako autor Listu Barnaby, utworu chrześcijańskiego powstałego około 125 roku w Aleksandrii, odznaczającego się polemicznym nastawieniem do judaizmu, stosowaniem egzegezy alegor., zawierającego wykład zasad moralnych zilustrowanych obrazem 2 dróg i listę cnót i wad. (Wspomnienie 11 czerwca).Św. Barnaba (XXI w.), męczennik pochodzenia włoskiego. Jeden z założycieli eremu benedyktyńskiego pod Międzyrzeczem. (Wspomnienie 13 listopada).ZNANE POSTACIE:Barnaba, chorąży kaliski (XIV w.). Barnaba, towarzysz św. Wojciecha w podróży misyjnej do Prus. Antoni Barnaba Jabłonowski, kasztelan krakowski (27 I 17324 IV 1799). Barnaba Gregorio Chiaramonti, papież Pius VII (14 IV 174020 VIII 1823).PRZYSLOWIA:Za duszę Barnaby i jego baby. Pochodzenie imię Barnaba geneza.

Drzewo genealogiczne BARNABA MIERCZEWSKI. Lista krewnych i najbliższa rodzina z akt osobowych: siostra Barnaba Mierczewski, brat Barnaba Mierczewski, wujek Barnaba Mierczewski, stryjek Barnaba Mierczewski, ciotka Barnaba Mierczewski, wnuk Barnaba Mierczewski, ojciec Barnaba Mierczewski, matka Barnaba Mierczewski chrzestna. To tyle jeśli chodzi o stopień pokrewieństwa, a teraz możliwe zawody i wykształcenie: ksiądz Barnaba Mierczewski, magister inżynier Barnaba Mierczewski, profesor Barnaba Mierczewski, lekarz Barnaba Mierczewski doktor. Dodatkowo posiadamy zapisy: Pan Barnaba Mierczewski; Pani Barnaba Mierczewski; Panna Barnaba Mierczewski; Mężczyzna Barnaba Mierczewski; Kobieta Barnaba Mierczewski wdowa w archiwum danych. Nazwisko na wspak to Ikswezcreim abanrab odwrotnie wyraz.

Częste błędy w pisowni Pana Mierczewski Barnaba: Mierczewksi, Mierczewskia, Mierczewskiowie. Branaba. . Takie pomyłki znajdujemy typowo w Internecie. Spróbuj napisać na b.mierczewski@gmail.com a potem wejdź na stronę www.bmierczewski.pl albo również na www.b-mierczewski.com

 • Potencjalny adres mailowy, którym może się posługiwać:
 • Email barnaba-mierczewski@gmail.com;
 • Email barnaba-mierczewski@poczta.onet.pl;
 • Email barnaba-mierczewski@wp.pl;
 • Email barnaba-mierczewski@interia.eu;
 • Email barnaba-mierczewski@onet.eu;
 • Email barnaba-mierczewski@o2.pl;
 • Email barnaba-mierczewski@interia.pl.
 • Spróbuj wejść na poniższe domeny, aby sprawdzić, czy zostały wykupione:
 • Strona internetowa: www.barnaba-mierczewski.com;
 • Strona internetowa: www.barnaba-mierczewski.pl;
 • Strona internetowa: www.barnaba-mierczewski.com.pl;
 • Strona internetowa: www.barnaba-mierczewski.gov.pl;
 • Strona internetowa: www.barnaba-mierczewski.de;
 • Strona internetowa: www.barnaba-mierczewski.ua;
 • Strona internetowa: www.barnaba-mierczewski.info;
 • Strona internetowa: www.barnaba-mierczewski.org.