Bogusąd Iliuczonek co to znaczy

Imię: Bogusąd, nazwisko: Iliuczonek. Obywatel Iliuczonek Bogusąd informacje, Facebook, zdjęcia

Kim jest Iliuczonek Bogusąd

Pochodzenie nazwiska Iliuczonek: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Iliuczonek Bogusąd: Iliuzconek, Iliuczowionek, Iliuczoneka, Iliuczonekowie. Bogósąd.
Napisz E-mail: bogusad-iliuczonek@

Strona: , , telefon.