Bonifacy Tejsner co to znaczy

Kim jest Tejsner Bonifacy profil. Informacje o TEJSNER BONIFACY dane kontakt. Osoba Tejsner

Kim jest Tejsner Bonifacy

W kraju mieszka 6 osób z rodzin o nazwisku Tejsner.

Przed zebraniem danych z Internetu o Tejsner Bonifacy, to wcześniej przeczytaj znaczenie imienia Bonifacy Pochodzenie imienia Pochodzenia łacińskiego, od słów bonum fatum (dobry los), pod względem znaczenia kojarzone z imieniem Bonawentury. Być może wywodzi się od łacińskiego benefacio (dobrze czynić, pomagać komuś), wówczas oznaczałoby dobroczyńcę. W Polsce stosowane od XIII wieku w formach Boniek, Bonifacjusz, Bonifacy, Bonik, Bońko. ZDROBNIENIA: Benio, Bończa, Bonek, Bonik, Beńko. OBCE FORMY: Boniface (z angielskiego:, fr.), Bonifatius, Bonifaz (niem.), Bonifacio, Bonifazio, Fazio (hiszp., wł.), Vonifatios (gr.), Bonifacije (połud.-słow), Bonifacas, Bonifacijus (litew.), Bonifác, Bónis (węg.), Sulevi (fiń.). Forma kobieca: Bonifacja.NAZWISKA:Bonecki, Boniecki, Bonicki, Boniewicz, Bonifaciuk, Bonifaczuk, Bonifatiew, Bonifatiuk, Bonik, Bonikowski, Donifacy.PATRON:Św. Bonifacy, męczennik z Tarsu, zimny ogrodnik. Był sługą pewnej Rzymianki. Zginął w Tarsie za panowania cesarza Dioklecjana. Kult Bonifacego wiązał się jeszcze w XIX wieku z radosnymi majówkami i odpustem. Patron kasjerów. (Wspomnienie 14 maja).Św. Bonifacy (?422), papież od 418. Rzymianin z pochodzenia, wybrany poprzez przeciwników poprzedniego papieża Zozyma, a którego zwolennicy wynieśli antypapieża Eulaliusza. Przeciwstawiał się próbom podporządkowania wikariatu Tesaloniki Konstantynopolowi. Zwalczał herezję pelagianizmu. (Wspomnienie 4 września).Św. Bonifacy IV (?615), papież od 608; pochodził z rejonu Abruzzów; bliski współpracownik Grzegorza I Wielkiego, kontynuator jego polityki. Doprowadził do wymiany rzymskiego Panteonu na kościół. Zwołał synod poświęcony życiu monastycznemu.Św. Bonifacy Winfrid, apostoł Niemiec. Benedyktyn rodem z Anglii. W roku 718 dostał od papieża Grzegorza II misję ewangelizacji pogan. Szerzył chrześcijaństwo w państwach germ. (Fryzji, Turyngii, Hesji, Saksonii). W 722 roku konsekrowany w Rzymie na biskupa. Stworzył podwaliny organizacji kośc. w Niemczech. W 754 r., w dniu Zesłania Ducha Świętego, został zamordowany poprzez pogan, wspólnie z 52 towarzyszami. Ciało świętego spoczywa w Fuldzie, gdzie każdego roku zbiera się episkopat niemiecki. Patron krawców. (Wspomnienie 5 czerwca).Święty Bonifacy, biskup z Kirtona, w Anglii (VIII w.).ZNANE POSTACIE:Papież Bonifacy VIII, właśc. Benedetto Gatani, założyciel uniwer. w Rzymie (około 123511 X 1303).PRZYSLOWIA:Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy.Pankracy, Serwacy, Bonifacy źli na ogrody chłopacy.Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz odlata. Pochodzenie imię Bonifacy geneza.

Drzewo genealogiczne BONIFACY TEJSNER. Lista krewnych i najbliższa rodzina z akt osobowych: siostra Bonifacy Tejsner, brat Bonifacy Tejsner, wujek Bonifacy Tejsner, stryjek Bonifacy Tejsner, ciotka Bonifacy Tejsner, wnuk Bonifacy Tejsner, ojciec Bonifacy Tejsner, matka Bonifacy Tejsner chrzestna. To tyle jeśli chodzi o stopień pokrewieństwa, a teraz możliwe zawody i wykształcenie: ksiądz Bonifacy Tejsner, magister inżynier Bonifacy Tejsner, profesor Bonifacy Tejsner, lekarz Bonifacy Tejsner doktor. Dodatkowo posiadamy zapisy: Pan Bonifacy Tejsner; Pani Bonifacy Tejsner; Panna Bonifacy Tejsner; Mężczyzna Bonifacy Tejsner; Kobieta Bonifacy Tejsner wdowa w archiwum danych. Nazwisko na wspak to Rensjet ycafinob odwrotnie wyraz.

Częste błędy w pisowni Pana Tejsner Bonifacy: Tejsnera, Tejsnerowie. . Takie pomyłki znajdujemy typowo w Internecie. Spróbuj napisać na b.tejsner@gmail.com a potem wejdź na stronę www.btejsner.pl albo również na www.b-tejsner.com

 • Potencjalny adres mailowy, którym może się posługiwać:
 • Email bonifacy-tejsner@gmail.com;
 • Email bonifacy-tejsner@poczta.onet.pl;
 • Email bonifacy-tejsner@wp.pl;
 • Email bonifacy-tejsner@interia.eu;
 • Email bonifacy-tejsner@onet.eu;
 • Email bonifacy-tejsner@o2.pl;
 • Email bonifacy-tejsner@interia.pl.
 • Spróbuj wejść na poniższe domeny, aby sprawdzić, czy zostały wykupione:
 • Strona internetowa: www.bonifacy-tejsner.com;
 • Strona internetowa: www.bonifacy-tejsner.pl;
 • Strona internetowa: www.bonifacy-tejsner.com.pl;
 • Strona internetowa: www.bonifacy-tejsner.gov.pl;
 • Strona internetowa: www.bonifacy-tejsner.de;
 • Strona internetowa: www.bonifacy-tejsner.ua;
 • Strona internetowa: www.bonifacy-tejsner.info;
 • Strona internetowa: www.bonifacy-tejsner.org.