Grzegorz Mierczewski co to znaczy

Kim jest Mierczewski Grzegorz profil. Informacje o MIERCZEWSKI GRZEGORZ dane kontakt. Osoba

Kim jest Mierczewski Grzegorz

W kraju mieszka 32 osoby z rodzin o nazwisku Mierczewski.

Przed zebraniem danych z Internetu o Mierczewski Grzegorz, to wcześniej przeczytaj znaczenie imienia Grzegorz Pochodzenie imienia Pochodzenia greckiego, od słowa grgorikós (czuwający, czujny). Znaczy: czujny, gorliwy, lecz i gotowy do nocnego czuwania i modlitw. Notowane w Polsce od XIII w. Na Kresach Wschodnich występowało w formach Gryhory, Hrehory, Hryhory, Hryć. ZDROBNIENIA: Grzech, Grzesiek, Grzesio, Grzesiu, Grześ, Grzela. OBCE FORMY: Gregorius (z łaciny:), Gregory (z angielskiego:), Gregorius, Gregor (niem.), Grgoire (fr.), Gregorio (hiszp., wł.), Grigorij, Grisza (ros.), Řehoř (czes.), Gregor, Jerguš (słowac.), Gligorije, Gligor, Gregor, Grgur, Grigor (połud.-słow.), Grigas, Grigalis, Grigalius (litew.), Gergely, Gergö (węg.), Reijo, Reko (fiń.). Forma kobieca: Grzegora, Grzegorza.NAZWISKA:Greg, Gregacki, Greglewski, Greglicki, Gregor, Gregorczewicz, Gregorczyński, Gregory, Gregrowicz, Grzechnik, Grzechociński, Grzechowiak, Grzegiński, Grzegocki, Grzegołski, Grzegor, Grzegorczak, Grzegorczuk, Grzegorczyk, Grzegorek, Grzegorewicz, Grzegorkiewicz, Grzegorowicz, Grzegorski, Grzegory, Grzegorzak, Grzegorzczyk, Grzegorzec, Grzegorzek, Grzegorzewicz, Grzegorzewski, Grzegorzkowicz, Grzegorzowicz, Grzegorzuk, Grzegorzycki, Grzegorzyński, Grzegosz, Grzegoszkiewicz, Grzegowski, Grzegożewicz, Grzegulski, Grzegurski, Grzelachowski, Grzelak, Grzelakowski, Grzelczak, Grzelec, Grzelecki, Grzeliński, Grzelowski, Grzelski, Grzelczak, Grzelkiewicz, Grzeniewski, Grzesiak, Grzesiecki, Grzesiewicz, Grzesik, Grzesiński, Grzesiuk, Grześkowiak, Grześkowski, Grzylewicz, Hrycek, Hryckiewicz, Hryncewicz, Hryniewicz, Hryniewiecki, Hryniewski, Hrynkowski, Hryńczuk (...).PATRON:Św. Grzegorz Cudotwórca, teolog i egzegeta (?około 270). Tata Kościoła, uczeń Orygenesa z Cezarei. Od 238 r. biskup Pontu, gdzie do śmierci prowadził pracę apostolską. Autor pism dogmatycznych i polemicznych. (Wspomnienie 17 listopada).Św. Grzegorz Oświeciciel, Grzegorz Iluminator, (???około 332), pierwszy biskup (katolikos) Armenii. Skłonił do przyjęcia chrztu króla orm. Tyrydatesa III (287332), który wprowadził w Armenii chrześcijaństwo jako religię państwową. Od jego imienia pochodzi nazwa Kościoła ormiańsko-gregoriańskiego. (Wspomnienie 30 września).Św. Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz Teolog (????około 330(?????około 390), chrześc. teolog, pisarz. Tata i lekarz Kościoła, jeden z 3 tak zwany ojców kapadockich. Biskup Konstantynopola, następnie Nazjanzu, potem wiódł życie pustelnicze. Obrońca ortodoksyjnej edukacji o Trójcy Świętej, Chrystusie i boskim macierzyństwie Marii. Autor wielu mów, listów, poematów dogmatycznych, moralnych i historycznych. (Wspomnienie 2 stycznia, na Wschodzie 25 stycznia).Św. Grzegorz z Nyssy, młodszy brat św. Makryny i św. Bazylego Wielkiego. Żył w latach 335395. Chrześc. filozof i teolog, kaznodzieja; tata Kościoła, jeden z 3 tak zwany ojców kapadockich. Biskup Nyssy. Autor dzieł dogmatycznych, egzegetycznych i ascetycznych, jako kontynuator neoplatońskiej myśli filoz. wpłynął na rozwój teologii mistycznej.Św. Grzegorz I Ogromny, papież, lekarz Kościoła. Urodził się w Rzymie 0(??????około 540 roku. Poprzez cesarza Justyna Młodszego został mianowany prefektem Rzymu, a następnie wybrano go papieżem. Broniąc prymatu papiestwa, przeciwstawiał się przyjęciu poprzez patriarchę Konstantynopola tytułu patriarchy ekumenicznego i wprowadził dla papieży tytuł servus servorum Dei (sługa sług Bożych). Zreformował obrzędy liturgiczne (chorał gregoriański). Patron muzyków, nauczycieli i naukowców i szkół podstawowych. (Wspomnienie 3 września).Św. Grzegorz II, papież (660731). Rzymianin z pochodzenia; bibliotekarz Sergiusza I, kluczowy negocjator w czasie wizyty papieża Konstantyna w Konstantynopolu (71011). Przeciwstawił się ikonoklazmowi (obrazoburstwu), zarządzonemu poprzez cesarza Leona III Izauryjczyka i uznał takie poglądy za herezję. (Wspomnienie 11 lutego).Św. Grzegorz III (VIII w.), papież w latach 731741. Pochodził z Syrii. Zwołał do Rzymu synod, na którym wyjaśniono naukę katolicką na temat czci świętych wizerunków i relikwii. Wysłał do Niemiec św. Willibalda, by ten pomagał św. Bonifacemu, którego wyniósł do godności arcybiskupiej. (Wspomnienie 10 grudnia).Św. Grzegorz VII, papież. Żył w latach 0(???????około 101585. Włoch, znany także jako brat Hildebrand. Walczył z błędami w karności kościelnej. Jako papież realizował program zmierzający do centralizacji Kościoła pod absolutną władzą papieża poprzez wzmocnienie karności kośc. i emancypację Kościoła spod władzy świeckiej. Był centr. postacią opozycji antyniem. w Europie (między innymi Polska odbudowa metropolii w Gnieźnie, niezależna hierarchia kośc., koronacja Bolesława II Śmiałego). (Wspomnienie 25 maja).Św. Grzegorz Palamas (12961359), teolog prawosławny. Rozpoczął życie monastyczne na górze Athos, w roku 1337 rozpoczął polemikę z Barlaamem z Kalabrii w obronie doktryny mistycznej zw. hezychazmem. W 1347 został biskupem Tessalonik. Głosił teol. poglądy o możliwości bezpośredniego kontaktu człowieka z Bogiem poprzez poznanie boskich energii. Jego doktryna mistyczna została 1351 r. uznana za oficjalną naukę prawosławia.ZNANE POSTACIE:Grzegorz z Sanoka, arcybiskup krakowski, pisarz ( 0(????????około 140729 I 1477). Grzegorz XII, papież, 157285 (ur. 1502). Grzegorz z Żarnowca, postyllograf kalwiński (( 0(?????????około 15281601). Grzegorz Paweł z Brzezin, arianin pol. ((( 0(??????????około 15251591). Gregorio Allegri, kompozytor wł. (15821652). Grzegorz z Sambora, pisarz pol. (((( 0(???????????około 152326 II 1573). Grzegorz Gerwazy Gorczycki, ksiądz, muzyk i kompozytor ((((( 0(????????????około 166630 IV 1734). Grzegorz Piramowicz, pol. poeta i pedagog (25 XI 173514 XI 1801). Grzegorz XVI, właśc. Bartolomeo Alberto Cappellari, papież (183146) (8 IX 17651 VI 1846). Gregor Johann Mendel, czes. przyrodnik, tata współczesnej genetyki (22 VII 18226 I 1884). Jan Grzegorz Stanisławski, malarz pol. (24 VI 18606 I 1907). Grzegorz Glass, pol. satyryk, nowelista (5 V 186911 IV 1929). Grzegorz Fitelberg, dyrygent i kompozytor pol. (18 X 187910 VI 1953). Gregory Peck, aktor amer. (5 IV 191612 VI 2003). Grzegorz Łatuszyński, pol. poeta i tłumacz (ur. 1933). Grzegorz Dubowski, pol. publicysta, scenarz. i reżyser (ur. 1934). Grzegorz Lachman, pol. reżyser video. (ur. 1935). Grzegorz Królikiewicz, pol. reżyser filmowy (ur. 5 VI 1939). Grzegorz Kowalski, pol. rzeźbiarz (ur. 10 I 1942). Grzegorz Sztabiński, malarz pol. (ur. 1946). Grzegorz Szumowski, grafik pol. (ur. 1946). Greg Lake, bryt. muzyk rockowy (ur. 1948). Grzegorz Kędzierski, pol. operator filmowy (ur. 1949). Grzegorz Bartosz, biofizyk pol. (ur. 1950). Grzegorz Lato, piłkarz pol. (ur. 8 IV 1950). Grzegorz Musiał, poeta pol. (ur. 1952). Grzegorz Bialik, malarz pol. (ur. 1957). Grzegorz Hołówko, pol. aktor i śpiewak (ur. 1960). Grzegorz Kwinta, pol. reżyser i operator filmowy (ur. 1960).bohaterzy SZTUKI:Grzegorz Dyndała, komedia Moliera. Grzegorz z dramatu Kordian J. Słowackiego (1834). Grigorij Melechow z powieści Cichy Don M. Szołochowa (192840). Spór o sierżanta Griszę, powieść A. Zweiga. Grigorij Pieczorin z powieści Bohater naszych czasów M. Lermontowa (1840). Gregor Samsa z noweli Przemiana F. Kafki (1916). Grigorij Saakaszwili z powieści Czterej pancerni i pies J. Przymanowskiego.NA EKRANIE:Ekranizacja pow. Cichy Don Szołochowa w reż. S. Gerasimowa (1958), rolę Grigorija Melechowa grał Piotr Glebow. video wg powieści Bohater naszych czasów M. Lermontowa w reż. St. Rostockiego (1966), rolę Grigorija odtwarzał Władimir Iwaszow.Jak doktor gorączkę środkami zimnymi, a zaziębienie gorącymi leczyć się stara, tak Chrystus przepisał leki przeciwne grzechom: rozpustnym powściągliwość, skąpym szczodrobliwość, gniewnym łagodność.Św. GrzegorzPRZYSLOWIA:I na lądzie i na morzu, wszędzie bieda mój Grzegorzu.Nie nadstawiaj się Grzesiu!Jeszcze Grześ gdzieś, a już mu kaszę studzą.Na świętego Grzegorza szuka kawka łoża.Po świętym Grzegorzu nie paś bydła na zbożu.Co wie Grześ, to i cała wieś.Na świętego Grzegorza idą rzeki do morza.Święty Grzegorz ogromny spławnik,nad wszystkiemi rzeki ławnik,grzeje więcej, lody płaczą,rzeki warczą, brzegi znaczą.Groch święty Grzegorz zasiewa,soczewicę Jakub miewa.W POEZJI:Każ przynieść wina, mój Grzegorzu miły,Bodaj się troski nigdy nam nie śniły.Niech i Hanulka zasiądzie tu z nami,Kurdesz nad kurdeszami. Franciszek Bohomolec (172084), KurdeszIdzie GrześPrzez wieś,Worek piasku niesie.A poprzez dziurkęPiasek ciurkiemSypie się za Grzesiem(...)Julian Tuwim, Idzie GrześAFORYZM:Tak jak ogromne jest morze, tak i brzydcy są Grzegorze. Pochodzenie imię Grzegorz geneza.

Drzewo genealogiczne GRZEGORZ MIERCZEWSKI. Lista krewnych i najbliższa rodzina z akt osobowych: siostra Grzegorz Mierczewski, brat Grzegorz Mierczewski, wujek Grzegorz Mierczewski, stryjek Grzegorz Mierczewski, ciotka Grzegorz Mierczewski, wnuk Grzegorz Mierczewski, ojciec Grzegorz Mierczewski, matka Grzegorz Mierczewski chrzestna. To tyle jeśli chodzi o stopień pokrewieństwa, a teraz możliwe zawody i wykształcenie: ksiądz Grzegorz Mierczewski, magister inżynier Grzegorz Mierczewski, profesor Grzegorz Mierczewski, lekarz Grzegorz Mierczewski doktor. Dodatkowo posiadamy zapisy: Pan Grzegorz Mierczewski; Pani Grzegorz Mierczewski; Panna Grzegorz Mierczewski; Mężczyzna Grzegorz Mierczewski; Kobieta Grzegorz Mierczewski wdowa w archiwum danych. Nazwisko na wspak to Ikswezcreim zrogezrg odwrotnie wyraz.

Częste błędy w pisowni Pana Mierczewski Grzegorz: Mierczewksi, Mierczewskia, Mierczewskiowie. . Takie pomyłki znajdujemy typowo w Internecie. Spróbuj napisać na g.mierczewski@gmail.com a potem wejdź na stronę www.gmierczewski.pl albo również na www.g-mierczewski.com

 • Potencjalny adres mailowy, którym może się posługiwać:
 • Email grzegorz-mierczewski@gmail.com;
 • Email grzegorz-mierczewski@poczta.onet.pl;
 • Email grzegorz-mierczewski@wp.pl;
 • Email grzegorz-mierczewski@interia.eu;
 • Email grzegorz-mierczewski@onet.eu;
 • Email grzegorz-mierczewski@o2.pl;
 • Email grzegorz-mierczewski@interia.pl.
 • Spróbuj wejść na poniższe domeny, aby sprawdzić, czy zostały wykupione:
 • Strona internetowa: www.grzegorz-mierczewski.com;
 • Strona internetowa: www.grzegorz-mierczewski.pl;
 • Strona internetowa: www.grzegorz-mierczewski.com.pl;
 • Strona internetowa: www.grzegorz-mierczewski.gov.pl;
 • Strona internetowa: www.grzegorz-mierczewski.de;
 • Strona internetowa: www.grzegorz-mierczewski.ua;
 • Strona internetowa: www.grzegorz-mierczewski.info;
 • Strona internetowa: www.grzegorz-mierczewski.org.