JanGwalbert Jakuban co to znaczy

Imię: JanGwalbert, nazwisko: Jakubanis. Obywatel Jakubanis JanGwalbert informacje, Facebook

Kim jest Jakubanis JanGwalbert

Pochodzenie nazwiska Jakubanis: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Jakubanis JanGwalbert: Jakubnais, Jakubanisa, Jakubanisowie.
Napisz E-mail: jangwalbert-jakubanis@

Strona: , , telefon.