Przedpełk Ignaszów co to znaczy

Imię: Przedpełk, nazwisko: Ignaszów. Obywatel Ignaszów Przedpełk informacje, Facebook, zdjęcia

Kim jest Ignaszów Przedpełk

Pochodzenie nazwiska Ignaszów: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


Pochodzenie imienia Przedpełk: Zanotowane w dokumentach z roku 1188.


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Ignaszów Przedpełk: Ignaszuw, Ignaszówa, Ignaszówowie.
Napisz E-mail: przedpelk-ignaszow@

Strona: , , telefon.