Sobiesąd Iliuczonek co to znaczy

Imię: Sobiesąd, nazwisko: Iliuczonek. Obywatel Iliuczonek Sobiesąd informacje, Facebook, zdjęcia

Kim jest Iliuczonek Sobiesąd

Pochodzenie nazwiska Iliuczonek: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


Pochodzenie imienia Sobiesąd: Pochodzenia starosłowiańskiego, znaczy: siebie surowo sądzący.


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Iliuczonek Sobiesąd: Iliuzconek, Iliuczowionek, Iliuczoneka, Iliuczonekowie.
Napisz E-mail: sobiesad-iliuczonek@

Strona: , , telefon.