Agnieszka Mierczewski co to znaczy

Kim jest Mierczewski Agnieszka profil. Informacje o MIERCZEWSKI AGNIESZKA dane kontakt. Osoba

Kim jest Mierczewska Agnieszka

W kraju mieszka 32 osoby z rodzin o nazwisku Mierczewski.

Przed zebraniem danych z Internetu o Mierczewski Agnieszka, to wcześniej przeczytaj znaczenie imienia Agnieszka Pochodzenie imienia Wywodzi się od greckiego słowa hagneia (czystość, bez skazy, świętość). Do Polski dotarło z Czech. Imię to już w średniowieczu było popularne w różnych formach: Agna, Agneta, Agnieszka, Igusza, Jachna, Jagienka, Jagna, Jagnieszka, Jagosza, Jegnieszka. W etymologii ludowej łączono je z z łaciny: agnus (baranek). Stąd zwyczaj święcenia poprzez papieża białych baranków (oznaki godności arcybiskupów-metropolitów) dziennie św. Agnieszki, 21 stycznia. ZDROBNIENIA: Agna, Agneta, Agnisia, Agnusia, Angneta, Gnieszka, Jagienka, Jagna, Jagniesz, Jagnieszka, Jagosza, Jagusia, Nieszka. INNE FORMY: Jaga, Jagienka. OBCE FORMY: Agnes (ogólnie), Anežka, Ines, Inesa (czes.), Ines (hiszp.), Agnessa (ros.), Agna, Agnes, Agnesa, Agneška, Agneza, Ines, Neža, Nežka (połud.-słow.), Agnese (wł.), Agneta, Agnieta (hol.), Agna, Agnyta, Agn (litew.), Agni, Aneza (gr.), Ignez, Inez (port.).NAZWISKA:Agnieszczyn, Agniszowicz, Agnusiak, Jagnieszczyn, Jegnieszczyn.PATRONKA:Św. Agnieszka Rzymska, zwana Mniejszą (III w.). Zachowało się bardzo niewiele danych na temat jej życia. Spalona najprawdopodobniej na stosie w Rzymie w dniu 21 stycznia 304 roku, w wieku raptem 12 lat. Najstarsze źródła podają jedynie, iż była bardzo młoda i oddała życie i dziewictwo za wiarę. Jest patronką dzieci i symbolem niewinności. W poświęconym jej dniu, 21 stycznia (do 1969 r. czczono ją także 28 stycznia), święci się w Rzymie 2 baranki, ofiarowywane papieżowi (z ich wełny tkane są paliusze). (Wspomnienie 21 stycznia).Św. Agnieszka z Asyżu. Żyła w latach 11981253. Była młodszą siostrą św. Klary, wraz z nią założyła przy kościółku św. Damiana zakon Ubogie Panie (nazwane potem klaryskami). Relikwie św. Agnieszki spoczywają w bazylice św. Klary w Asyżu. (Wspomnienie 16 listopada).Św. Agnieszka z Pragi, zwana Czeską. Żyła w latach 120582. Była córką Przemysła Ottokara I, króla Czech. poprzez kilka lat wychowywała się w Trzebnicy, najprawdopodobniej pod opieką św. Jadwigi. Założyła klasztor klarysek, do którego wstąpiła w 1234 roku. Uczyniła z niego ośrodek odnowy religijnej promieniujący na całą Europę. (Wspomnienia 6 czerwca).Św. Agnieszka z Montepulciano, włoska dominikanka. Założyła klasztor i była przeoryszą zakonu dominikanek w Montepulciano. Słynęła z daru proroctw. Zmarła w 1317 roku. (Wspomnienie 20 kwietnia).ZNANE POSTACIE:Agnieszka, córka Bołesława Krzywoustego, żona Mścisława II. Isabelle Agns Elizabeth van Zuylen de Charrire, poetka holenderska (20 X 174027 XII 1805). Agnieszka Marianna Truskolaska, aktorka pol. (1755). Agnes Varda, fr. reżyser filmowy (ur. 30 IV 1928). Agnieszka Osiecka, pisarka pol. (9 X 19367 III 1997). Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, dyrygentka pol. (ur. 7 I 1946). Agnieszka Holland, reżyserka pol. (ur. 28 XI 1948). Agnieszka Fatyga, pol. aktorka i piosenkarka (ur. 1960). Agnieszka Kotulanka, aktorka video.bohaterzy SZTUKI:Św. Agnieszka Rzymska, jest bohaterką wielu dzieł sztuki (płótna van Eycków, rzeźby Bioscco). Agnieszka, córka Kolumba, W. Macha. Agnieszka ze Złotej czaszki J. Słowackiego. Agnes z powieści M.G. Lewisa Mnich (1796). Jagienka ze Zgorzelic H. Sienkiewicza. Jagna z Chłopów W. Reymonta (190209). Agnieszka Niechcicówna z powieści Noce i dnie M. Dąbrowskiej (1932/34). Jagienka Zychówna z powieści H. Sienkiewicza Krzyżacy (1900). Agnes z dramatu Gra snów A. Strindberga. Agnieszka Rzeszowska z dylogii powieściowej K. Przerwy-Tetmajera Legenda Tatr (1910). Agnieszka z dramatu S. Dygata Disneyland. Agnieszka z powieści Ch. Dickensa Dawid Copperfield (1849). Agnieszka imię głównej bohaterki w pierwszych przekładach powieści P. Traves Mary Poppins (193435)NA EKRANIE: video wg pow. Noce i dnie M. Dąbrowskiej w reż. J. Antczaka (1975), rolę Agnieszki grała Stanisława Celińska. Ekranizacje Chłopów W. Reymonta: rolę Jagny w filmie E. Modzelewskiego (1922) grała Maria Merita, a w filmie J. Rybkowskiego (1973) Emilia Krakowska. : video Agnieszka w reż. D. Febbraro, w roli tyt. Monica Guerritore. Ekranizacja Krzyżaków w reż. A. Forda (1960), w roli Jagienki wystąpiła Urszula Modrzyńska.AFORYZM:Wydeptują ścieżkiPod okno Agnieszki,A panna AgniechaKpiąco się uśmiecha.Bogusław ChmielarczykDo stron, gdzie mieszka panna Agnieszka,Dość uczęszczana prowadzi ścieżka!Włodzimierz ŚcisłowskiSzczęśliwy jest, gdy przy nim mieszka zawsze pomocna Agnieszka.PRZYSLOWIA:Dobra Agnieszka, kto z nią nie mieszka.Święta Jagna idzie do bagna.Agnieszka łaskawa puszcza skowronka z rękawa.Od świętej Agnieszki niszcz na drzewach liszki.Agnieszka, kiedy nie zła, niemądra.Na świętą Agnieszkę wychodzi woda na ścieżkę.Na święto Agnieszki wiedlą szynki, jedzą kiszki.Agnieszka li łaskawa, wkrótce w polu zabawa;Agnieszka li nielusa, jeszcze zimie pokusa.jeżeli na Agnieszkę pochmurno, to o len nietrudno;a ..jeżeli jasno, to o len ciasno.Od świętej Agnieszki już sprzątaj z drzew liszki, a ...jeżeli mróz tęgi, szczep gonty i dęgi.Skromna jak święta Agnieszka, a diabeł w niej mieszka.Święta Jagna taje bagna.W POEZJI:lub: Ciągną żurawie nad rzeką,W rzece pierze Jagusia pieluszki,Zimna woda oblewa jej nóżki,A policzku łzy cieką, ej! cieką...Jan Kasprowicz, Z chałupyTrudno zrozumieć, co się w ciebie wlewa,Takaś odmienna i takaś pierzchliwa,Raześ mi frantem, a drugi raz szczyrą,Raz przyjacielem, drugi raz przechyrą,Raześ mi wierna, drugi raz mię zdradzisz,Raz się pojednasz, drugi raz powadzisz.Taka cię natura chciała wykształtować, iż nie wiem, jako z tobą postępować.Boże, żeś nie dał do serca okienka,tak aby zrozumieć, jaka to Jagienka!Jan Andrzej Morsztyn, Nieustawiczna Pochodzenie imię Agnieszka geneza.

Drzewo genealogiczne AGNIESZKA MIERCZEWSKI. Lista krewnych i najbliższa rodzina z akt osobowych: siostra Agnieszka Mierczewski, brat Agnieszka Mierczewski, wujek Agnieszka Mierczewski, stryjek Agnieszka Mierczewski, ciotka Agnieszka Mierczewski, wnuk Agnieszka Mierczewski, ojciec Agnieszka Mierczewski, matka Agnieszka Mierczewski chrzestna. To tyle jeśli chodzi o stopień pokrewieństwa, a teraz możliwe zawody i wykształcenie: ksiądz Agnieszka Mierczewski, magister inżynier Agnieszka Mierczewski, profesor Agnieszka Mierczewski, lekarz Agnieszka Mierczewski doktor. Dodatkowo posiadamy zapisy: Pan Agnieszka Mierczewski; Pani Agnieszka Mierczewski; Panna Agnieszka Mierczewski; Mężczyzna Agnieszka Mierczewski; Kobieta Agnieszka Mierczewski wdowa w archiwum danych. Nazwisko na wspak to Ikswezcreim akzseinga odwrotnie wyraz.

Częste błędy w pisowni Pani Mierczewski Agnieszka: Mierczewksi, Mierczewskia, Mierczewskiowie. Agniezska. . Takie pomyłki znajdujemy typowo w Internecie. Spróbuj napisać na a.mierczewski@gmail.com a potem wejdź na stronę www.amierczewski.pl albo również na www.a-mierczewski.com

 • Potencjalny adres mailowy, którym może się posługiwać:
 • Email agnieszka-mierczewski@gmail.com;
 • Email agnieszka-mierczewski@poczta.onet.pl;
 • Email agnieszka-mierczewski@wp.pl;
 • Email agnieszka-mierczewski@interia.eu;
 • Email agnieszka-mierczewski@onet.eu;
 • Email agnieszka-mierczewski@o2.pl;
 • Email agnieszka-mierczewski@interia.pl.
 • Spróbuj wejść na poniższe domeny, aby sprawdzić, czy zostały wykupione:
 • Strona internetowa: www.agnieszka-mierczewski.com;
 • Strona internetowa: www.agnieszka-mierczewski.pl;
 • Strona internetowa: www.agnieszka-mierczewski.com.pl;
 • Strona internetowa: www.agnieszka-mierczewski.gov.pl;
 • Strona internetowa: www.agnieszka-mierczewski.de;
 • Strona internetowa: www.agnieszka-mierczewski.ua;
 • Strona internetowa: www.agnieszka-mierczewski.info;
 • Strona internetowa: www.agnieszka-mierczewski.org.