Brygida Jabska co to znaczy

Imię: Brygida, nazwisko: Jabska. Obywatel Jabska Brygida informacje, Facebook, zdjęcia

Kim jest Jabska Brygida

Pochodzenie imienia Brygida: Pochodzenia staroislandzkiego, od słowa brigid (ogromna, wzniosła, potężna). Imię to ma własne korzenie także w innych starożytnych językach: w celtyckim Brigit (bogini), w staroindoeuropejskim Bhrghnti, w sanskrycie Brhati. Nadawano je dziecku, które miało odznaczać się siłą, męstwem i cnotą. Imię stosowane w Polsce od XII w. w formach Bryda, Brygyda, Bryjida. ZDROBNIENIA: Bryda, Brynia, Brygidka, Gita. OBCE FORMY: Brigid, Bridget, Bride (z angielskiego:), Brigida, Brigitte, Birgitta, Birgit (niem.), Brigitte (fr.), Vrigida (gr.), Brigita (połud. słow.), Brigitta, Gitta (węg.), Brigit (szw.).NAZWISKA:Bryda, Brydacki, Brydak, Brydała, Brydek, Brydniak, Brydowicz, Brydun, Brydziak, Brydziński, Brydzyński, Brydzki, Bryg, Brygała, Brygicki, Brygider, Brygidyn, Brugiel, Brygielewicz, Brygiewicz, Brygilewicz, Brygin, Brygliński, Brygoła,PATRON:Św. Brygida, była zakonnicą w Kildare. Żyła w latach 452523. Patronka Irlandii. (Wspomnienie 1 lutego).Św. Brygida, córka księcia szwedzkiego Brigera. Założycielka Zebrania Najświętszego Zbawiciela (brygidki). Słynęła z objawień o charakterze relig. i politycznym. Jej proroctwa spisane około 600 r., uznaje się za najwybitniejsze dzieło średniow. literatury szwedzkiej (Revelationes, 1. wyd. 1492, wyd. nauk. 1956, wyd. pol. Skarby niebieskich tajemnic 1698). Piętnowała w nich papiestwo w okresie niewoli awiniońskiej i panowanie Magnusa II w Szwecji; przepowiadała także upadek i potępienie zakonu krzyżackiego. Zmarła w 1373 roku. Patronka pielgrzymów i opiekunka Szwecji. Uważana również za patronkę Europy. W Polsce ośrodkiem kultu św. Brygidy jest kościół i klasztor w Gdańsku, znany jako świątyna związana z dziejami Solidarności. (Wspomnienie 23 lipca).ZNANE POSTACIE:Birgit Nilsson, szw. sopranistka (ur. 1918). Brigitte Bardot, fr. aktorka filmowa (ur. 1934). Brigitta Andersson, aktorka szw. (ur. 1935).bohaterzy SZTUKI:Brygitta, mit. celt. bóstwo z rodu Tuatha De Danann. Brygida Pierson z powieści A. de Musseta Spowiedź dziecięcia wieku (1749). Brygida z powieści H. Fieldinga Historia życia Toma Jonesa, a więc Dzieje podrzutka (1749). Bridget, bohaterka popular. powieści Dziennik Bridget Jones H. Fielding.NA EKRANIE:video Tom Jones wg pow. H. Fieldinga w reż. T. Richardsona (1963). Ekranizacja pow. Spowiedź dziecięcia wieku de Musseta w reż. M. Nowickiego (1985). :video Dziennik Bridget Jones w reż. Sharon Maguire (2001).AFORYZM:Wydaje na stroje dorobek Brygida Może dlatego wnet za mąż się wyda?Włodzimierz ŚcisłowskiZawsze w konkursie się przyda oczytana Brygida.PRZYSLOWIA:O świętej Brygidzie babie lato przyjdzie.Na świętą Brygidę sprzedaj, chłopie, bidę.(powiązane ze świętem 1 lutego)W POEZJI:Za młodu jest świeża, hoża,przy panach nieco surowa,staje z dala, gdy śmieją się do niej, piwne albo modreoczy pod powieku chowa.Nie daje się ściskać parobkom, nie pozwala dziewczętomna lekkie żarty.... Ach, i w jakiś wieczór nieszczęsny upada nagle, nieodwołalnie,i całe życie żal dźwiga uparty.Kazimiera Iłłakowiczówna, Brygida


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pani Jabska Brygida: Jabksa, Jabskaa, Jabskaowie.
Napisz E-mail: brygida-jabska@

Strona: , , telefon.