kajzar helmut kaśka kariatyda co to znaczy

Kajzar Helmut, Kaśka Kariatyda, Kuncewiczowa Maria, Kąkolewski Krzysztof, Krótka Rozprawa Między

Definicje z literatury polskiej na K

 • Definicja Kurek Jalu, właśc. Franciszek K. Co to jest tłumacz, dziennikarz, krytyk lit. Studiował polonistykę i romanistykę na UJ i w Neapolu. We Włoszech zetknął się z twórczością futurystów co to jest.
 • Definicja Anna Kamieńska Co to jest Przed wojną studiowała pedagogikę na UW, po wojnie - filologię klasyczną w Łodzi. Okupację przeżyła w Lublinie i Lubelskiem, uczestnicząc definicja.
 • Definicja Kartoteka Co to jest Różewicza kompletnie zrywająca z zasadami konstrukcji dramatu realist. Autor ustala ten typ utworu jako realistyczny dramat poetycki co znaczy.
 • Definicja Jan Kochanowski Co to jest Zwolenia, pow. radomski. W r. 1544 studiował na Akademii Krakowskiej. W 1551/52 wyjechał do Królewca, gdzie zetknął się z reformacją słownik.
 • Definicja Andrzej Kmicic Co to jest hist. H. Sienkiewicza Potop, chorąży orszański, potomek zubożałego rodu szlacheckiego, zdolny do szlachetnych odruchów serca, wielkiej znaczenie.
 • Definicja Leszek Kołakowski Co to jest prozaik. Studiował filozofię - początkowo w Łodzi, później na UW, gdzie podjął pracę nauk. W l. 1959- 68 kierował Katedrą Historii czym jest.
 • Definicja Kordian Co to jest Słowackiego, stanowiący pierwszą część zamierzonej trylogii, powst. 1833 w Genewie, wyd. anonimowo w Paryżu 1844; przypisywany co to jest.
 • Definicja Jan Kott Co to jest historyk lit., tłumacz. Studiował prawo na UW, należał do założycieli klubu artyst. S (1933). Po IX 1939 r. przebywał we Lwowie, od jesieni definicja.
 • Definicja Anna Kowalska Co to jest nowelistka. Studiowała filologię klasyczną i romańską na Uniw. Lwowskim. Przed wojną należała do ekipy lit. Przedmieście. W l. 1936- 37 co znaczy.
 • Definicja Kazimierz Koźniewski Co to jest dziennikarz, krytyk lit., reporter. W młodości harcerz i działacz harcerski (od 1931 r., później od 1947 r.). W okresie okupacji słownik.
 • Definicja Krzyżacy Co to jest Sienkiewicza, której akcja toczy się na przełomie XIV i XV w. na pograniczu ziem pol.-krzyżackich, skupia się na kilku wątkach i obrazuje znaczenie.
 • Definicja Kultura Co to jest kult. wychodzący w Warszawie, powołany do życia decyzją ówczesnych władz PRL w miejsce zlikwidowanych Nowej Kultury i Przeglądu czym jest.
 • Definicja Klepsydra I Kalendarz Co to jest Konwickiego, otwierający cykl niby-dzienników , łże-pamiętników , apokryfów autobiograficznych (ustalenia autora). Konwicki pierwszy raz co to jest.
 • Definicja Andrzej Kijowski Co to jest krytyk lit. i teatralny, scenarzysta filmowy, tłumacz. Studiował filologię pol. na UW. Redagował Życie Literackie i Twórczość , cykle definicja.
 • Definicja Literaturze W Klasycyzm Co to jest szersze: zespół cech charakterystycznych dla sztuki antycznej, uznawanej od czasów renes. za wzorzec dla późniejszych dokonań. 2. Znaczenie co znaczy.
 • Definicja Zygmunt Krasiński Co to jest do trójcy wieszczów romant., znakomity pisarz, dramaturg, powieściopisarz, epistolograf. Na jego twórczość mocno wpłynęły okoliczności słownik.
 • Definicja Kolce. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany Co to jest wiersze, powieści w odcinkach, felietony. Redagowali je między innymi J. W. Gomulicki i J. Kotarbiński, a współpracowali z nim A. Asnyk, M znaczenie.
 • Definicja Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich Co to jest poemat romant.) A Mickiewicza. Akcja toczy się w XIV w. Autor nie rekonstruował historii. Historyzm K. W. to historyzm maski. Jej sygnałem czym jest.
 • Definicja Tadeusz Konwicki Co to jest autor scenariuszy, reżyser filmowy. Dzieciństwo i młodość spędził w Wilnie. Maturę zdał na sekretnych kompletach (1944). Należał do AK, w l co to jest.
 • Definicja Duch Król Co to jest historiozoficzny J. Słowackiego, złączający przedmioty liryzmu i epiki, nie ukończony, powst. 1845-49, wyd. częściowo jako K.-D. Rapsod I definicja.
 • Definicja Anonima Galla Kronika Co to jest zachowany odpis z XIV w.; I druk z XVIII w. Gall stworzył K., aby za darmo nie jeść chleba polskiego . Inicjatywa pisania dzieła wyszła co znaczy.
 • Definicja Ludwika Maria Kownacka Co to jest opowiadań, wierszy, sztuk teatr. i słuchowisk dla dzieci. Przed wojną współpracowała z Płomykiem . Była jedną z organizatorek Teatru Lalki słownik.
 • Definicja Komornicy Co to jest opisująca życie małej wsi Koninki położonej w Gorcach, nędzę jej mieszkańców, zacofanie gospodarcze i ciemnotę. Konflikt dwu rodzin znaczenie.
 • Definicja Polski Kompleks Co to jest Konwickiego przestawiająca absurdalną rzeczywistość Polski 2. poł. l. 70. Akcja rozgrywa się w Wigilię przed sklepem Jubilera . Ludzie czym jest.
 • Definicja Kaden-Bandrowski Juliusz, właśc. J. Bandrowski, pseud. Juliusz Kaden Co to jest prozaik, walczył w stworzeniu warszawskim i zmarł z odniesionych ran. Jako żołnierze AK zginęli jego dwaj synowie Andrzej i Paweł, których co to jest.
 • Definicja Inni I Kozietulski Co to jest Brandysa, którego kluczowym wątkiem są losy oficerów kampanii napoleońskiej, w tym bitwy spod Somosierry. Autor śledzi koleje życia definicja.
 • Definicja Urszula Kozioł Co to jest powieściopisarka, reprezentantka pokolenia 56. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (1953). Od 1968 r. współpracowała z Odrą co znaczy.
 • Definicja Szaniec Na Kamienie Co to jest Kamińskiego wyd. konspiracyjnie pod pseudonim J. Górecki, jest opowieścią o codziennym bohaterstwie młodych żołnierzy z harcerskich słownik.
 • Definicja Kajetan Koźmian Co to jest dziennikarz, recenzent teatr., pamiętnikarz; przedstawiciel klasycyzmu, obrońca jego ortodoksyjnej wersji, zagorzały przeciwnik znaczenie.
 • Definicja Kamieniu Na Kamień Co to jest Myśliwskiego, uznana poprzez krytykę za jedno z najwybitniejszych osiągnięć prozy pol. l. 80. Bohater-narrator, Szymon Pietruszka, buduje czym jest.
 • Definicja Tymoteusz Karpowicz Co to jest dramatopisarz, historyk lit., współredaktor Odry i literaturze , od 1974 prof. University of Illinois w Chicago. Debiutował w 1941 r. w co to jest.
 • Definicja Kamizelka Co to jest obraz życia biednej rodziny mieszczańskiej z 2. poł. XIX w. Piękna opowieść o sile miłości, której dzieje przedstawia narrator - nabywca definicja.
 • Definicja Franciszek Karpiński Co to jest doby stanisławowskiej, członek korespondent warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk (od 1800), twórca modelu liryki sentymentalnej zwany co znaczy.
 • Definicja Gnieźnieńskie Kazania Co to jest zapisanych w okolicy licznych z łaciny w kodeksie znajdującym się w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Przewarzająca część inspirowana z słownik.
 • Definicja Madonnami Z Karuzela Co to jest Białoszewskiego z t. Obroty rzeczy (1956) - z cyklu Ballady peryferyjne, wpisujący zdarzenie typowe dla kultury jarmarcznej w krąg kultury znaczenie.
 • Definicja Jan Kasprowicz Co to jest prof. uniwersytetu we Lwowie, miłośnik Tatr, gdzie spędził ostatnie lata życia w zakupionej willi Harenda (dziś jego muzeum). Młodzieńczą czym jest.
 • Definicja Julian Kawalec Co to jest nowelista, publicysta, pisarz. Na tematyce twórczości lit. K. zaważyło jego chłopskie pochodzenie, interesują go zjawiska i mechanizmy co to jest.
 • Definicja Katastrofizm Co to jest kulturze europ. XIX/XX w. i w dwudziestoleciu międzywojennym, wyrażająca się w twierdzeniu o nadciągającej nieuchronnej zagładzie świata definicja.
 • Definicja Sejmowe Kazania Co to jest traktat polityczny w formie 8 kazań. Powstały w okresie, gdy Zygmunt III Waza próbował umocnić władzę królewską, ograniczyć samowolę co znaczy.
 • Definicja Janusz Krasiński Co to jest reporter. Żołnierz AK. W l. 1944-45 więzień obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu, Dachau i koło Norymbergi, w 1947-56 więzień polit. w PRL słownik.
 • Definicja Kisielewski Stefan, pseud. Kisiel, Teodor Klon, Tomasz Staliński Co to jest prozaik, kompozytor, krytyk muzyczny. Jego debiutem były sprawozdania muzyczne zamieszczane na łamach Echa Tygodnia (1931). Krytyką znaczenie.
 • Definicja Jędrzej Kitowicz Co to jest historyk czasów saskich i stanisławowskich. Konfederat barski. W 1771 r. zaczął studia teol. Około 1780 r. przyjął święcenia kapłańskie czym jest.
 • Definicja Piotr Kochanowski Co to jest Kochanowskiego, syn poety Mikołaja. Studiował w Królewcu i Padwie. Kilkakrotnie odbywał podróż do Włoch. W 1602 r. został sekretarzem co to jest.
 • Definicja Konopielka Co to jest Redlińskiego, której bohaterem i narratorem jest prosty chłop Kaziuk, mieszkaniec zapadłej wśród bagien białostockiej wsi Taplary definicja.
 • Definicja Xix Wieku Koniec Co to jest Tetmajera, gdzie określona została nacechowana zwątpieniem, bezradnością, niewiarą postawa człowieka schyłku wieku. Ciąg retorycznych pytań co znaczy.
 • Definicja Klonowic Sebastian Fabian zw. Acernus Co to jest renesansu, satyryk, burmistrz i rajca miejski Lublina, pisał także po łacinie. Debiutował przekładem z łaciny zapisu K. Janickiego Królów i słownik.
 • Definicja Dionizy Franciszek Kniaźnin Co to jest sekretarz i nadworny pisarz i dramatopisarz A. K. Czartoryskiego. Debiutował w 1773 r. publikując w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych znaczenie.
 • Definicja Oskar Kolberg Co to jest folklorysta, muzyk, kompozytor. Autor haseł z muzyki i muzykologii w Encyklopedii powszechnej Orgelbranda. Pośrodku 50 lat wędrówek po czym jest.
 • Definicja Jonasz Kofta Co to jest autor dramatów, współzałożyciel kabaretów Hybrydy (1962) i Pod Egidą (1968). Debiutował fraszkami Warsztat filozoficzny, O smutnych, Hasło co to jest.
 • Definicja Konceptyzm Co to jest literaturze europ., zapoczątkowany w Hiszpanii w XVII w., upowszechniony poprzez wł. poetę G. Mariniego ( marinizm), w Polsce definicja.
 • Definicja Początek I Koniec Co to jest Szymborskiej z tomu pod tym samym tytułem, rzecz o czynności z pozoru oczywistej, nazwanej zwrotem kolokwialnym: Po każdej wojnie ktoś musi co znaczy.
 • Definicja Jerzy Korczak Co to jest dziennikarz. Oficer II Armii Wojska Polskiego. Debiutował nowelami socrealistycznymi. Własny styl wypracował w opublikowanych w l. 60 słownik.
 • Definicja Warszawski Kurier Co to jest charakterze informacyjnym, pierwszy drukujący lokalne informacje dla mieszkańców stolicy, umiarkowanie konserwatywny. W sporze romantyków z znaczenie.
 • Definicja Kopaliński Władysław, właśc. Jan Stefczyk Co to jest felietonista, tłumacz, wydawca. Był prezesem i red. naczelnym wydawnictwa Czytelnik (1945-54), felietonistą Życia Warszawy (1954-75). Autor czym jest.
 • Definicja Kontrreformacja Co to jest przeciwstawiający się reformacji i zmierzający do odnowy Kościoła katol. Zapoczątkowana uchwałami soboru w Trydencie (1545-63 co to jest.
 • Definicja Zenon Kosidowski Co to jest Studiował na wydziale humanist. Uniw. Poznańskiego i UJ. Związany ze Zdrojem, współredaktor jego pisma. Redaktor, później dyrektor definicja.
 • Definicja Kowal Co to jest tomu Sny o potędze (1901), gdzie widoczne wpływy filozofii F. Nietzschego - zwolennika siły, aktywności, pracy nad sobą, są pomocne w co znaczy.
 • Definicja Kosiński Jerzy, pseud. Joseph Novak Co to jest pochodzenia żyd. urodzony w Polsce. Od 1957 r. w stanach zjednoczonych ameryki, wykładowca uniw. w Yale, Princeton i Wesleyan. Stypendysta słownik.
 • Definicja Stanisław Koźmian Co to jest dziennikarz, krytyk lit. i reżyser, jeden z przywódców krakowskich konserwatystów. Studiował filozofię na UJ, w Bonn i Paryżu. Po powrocie znaczenie.
 • Definicja Hanna Krall Co to jest poetka debiutująca reportażami w Życiu Warszawy (1957), do 1981 r. członek redakcji Polityki . Pierwsze szkice zatytułowane Ambitny jestem czym jest.
 • Definicja Leon Kruczkowski Co to jest dziennikarz. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Przemysłowej pracował w przemyśle, a potem w szkolnictwie zawodowym, współpracował z pismami co to jest.
 • Definicja Ksiądz Marek. Poema dramatyczne we trzech aktach Co to jest Słowackiego oparty na epizodzie konfederacji barskiej, z autentyczną postacią początków ruchu, karmelitą M. Jandołowiczem. Jest on definicja.
 • Definicja Piotr Ksiądz Co to jest III A. Mickiewicza. Pysze Konrada przeciwstawia chrześc. pokorę. Ma moc przepowiadania (zna przyszłe losy Doktora i Bajkowa). Dana jest mu co znaczy.
 • Definicja Żywota Krótkość Co to jest Naborowskiego o przemijaniu: czas jest lotny , uchodzi , schodzi , wiruje jak koło. Pisarz nagromadził obrazy i słowa świadczące o słownik.
 • Definicja Miłosnych Wypadków Kronika Co to jest powieści T. Konwickiego. Wileńszczyzna - państwo minionej młodości - ulega w utworze mitologizacji. Jest przestrzenią zamkniętą, gdzie znaczenie.
 • Definicja Ubogich Księga Co to jest J. Kasprowicza. Nawiązujący do ustalenia Biblia pauperum tytuł sugeruje, iż adresatem jest zwyczajny człowiek, czego artyst. przejawem czym jest.
 • Definicja Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Co to jest polit. utwór A. Mickiewicza, stylizowana na język Ewangelii proza poet., słowo mesjanizmu autora. Opubl. bezimiennie w kształcie książeczki co to jest.
 • Definicja Jerzy Krzysztoń Co to jest prozaik, tłumacz. W 1940 r. wywieziony do Kazachstanu, od 1942 przeszedł z armią Andersa poprzez Iran, Indie i Afrykę Wsch., w 1948 wrócił definicja.
 • Definicja Tadeusz Kubiak Co to jest okupacji żołnierz AK. Debiutował w 1943 r. w konspiracyjnym piśmie Jutro Literaturze . W 1944 r. wydał t. Eskadra. Gałązka rozmarynu. Po co znaczy.
 • Definicja Zygmunt Kubiak Co to jest krytyk lit., tłumacz, eseista ukazujący miejsce kultury pol. w kręgu europ. tradycji. Debiutował jako krytyk w 1949 r. na łamach Dziś i słownik.
 • Definicja Róży Dzikiej Krzak Co to jest J. Kasprowicza złożony z cyklów: W ciemności schodzi moja dusza, Z wirchów i hal, Nad przepaściami, Akordy jesienne, z których odznacza znaczenie.
 • Definicja Cricius Andrzej Krzycki Co to jest biskup, arcybiskup i prymas, przeciwnik luteranizmu. Osobowość prawdziwie renes.: korzystał z wszystkich uroków życia, otoczył się czym jest.
 • Definicja Kto mocniejszy, ten lepszy Co to jest tomu Moralia - jedna z najdramatyczniejszych satyr w lit. baroku, protest przeciw prześladowaniu arian. Ma kształt dialogu pomiędzy co to jest.
 • Definicja Skrzywdziłeś Który Co to jest z t. Światło dzienne (1953), realizacja sformułowanego przedtem poglądu o obowiązkach poety. Utwór broni krzywdzonych. Adresatem jest definicja.
 • Definicja Julian Krzyżanowski Co to jest folklorysta, edytor, prof. UW i Uniw. Columbia w Nowym Jorku, red. wielu pism lit. Obiektem badań K. były całe epoki w dziejach lit. albo co znaczy.
 • Definicja Krzyżowcy Co to jest Kossak-Szczuckiej złożona z 4 części: Bóg tak chce, Fides graeca, Wieża trzech sióstr, Jerozolima wyzwolona. Utwór przedstawia obraz słownik.
 • Definicja Janina Saloni Kulczycka Co to jest komparatystka. Studiowała filologię pol. na UW. W l. 1934-39 pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, a w okresie wojny w tajnym nauczaniu znaczenie.
 • Definicja Joanna Kulmowa Co to jest dramatopisarka, autorka książek dla dzieci. Z wykształcenia aktorka (studia w Łodzi) i reżyser (PWST w Warszawie). Pracowała jako reżyser w czym jest.
 • Definicja Kwadryga Co to jest wokół czasopisma o tej samej nazwie (wychodziło do 1931 r.), które najwyższy poziom osiągnęło pod redakcją W. Sebyły (X 1929-VI 1931 co to jest.
 • Definicja Andrzej Kuśniewicz Co to jest dyplomata, żołnierz, laureat wielu nagród lit., członek Akademii Goncourtów w Paryżu. Przed II wojną światową w służbie dyplomatycznej definicja.
 • Definicja Jerzy Kwiatkowski Co to jest krytyk lit. Studiował filologię pol. na UJ. W l. 1951-55 i od 1958 pracował w Instytucie Badań Literackich PAN. Od 1985 r. prof. UJ co znaczy.
 • Definicja Kłosy. Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe Co to jest i artyst. wyd. w Warszawie w l. 1865-90, w składzie red. byli między innymi S. Lewental, A. Pług, K. W. Wójcicki, M. Chrzanowski, A słownik.
 • Definicja Kultura Co to jest społ. z podtytułem Szkice - Opowiadania - Sprawozdania , wydawany poprzez emigracyjny Instytut Literacki początkowo w Rzymie (1947), potem znaczenie.
 • Definicja Kroniki Co to jest uprawianej poprzez B. Prusa pośrodku około 40 lat i publikowanej w dziennikach albo tygodnikach. Całość wyraża się liczbą 1100 felietonów czym jest.
 • Definicja Krytyka Co to jest lit. i nauk., wyd. w Krakowie. Pod redakcją W. Feldmana (od końca 1900 r.) stała się jednym z czołowych pism epoki. Hasłu sztuka dla sztuki co to jest.
 • Definicja Kuźnica Co to jest wyd. 1945-50 w Łodzi i Warszawie, grupowała intelektualistów i pisarzy związanych z PPR, w składzie redakcji znajdowali się między innymi definicja.
 • Definicja Ryszard Krynicki Co to jest tłumacz. Reprezentant Nowej Fali, członek poznańskich grup lit. Rokada i Próby, działacz klubu Od nowa . Studiował polonistykę na Uniw co znaczy.
 • Definicja Kossak-Szczucka Zofia, 2o v. Szatkowska Co to jest publicystka, działaczka podziemia w momencie II wojny, więzień Oświęcimia. Debiutowała opowiadaniem Bulli zaginął (1913). Sławę przyniosła słownik.
 • Definicja Zygmunt Kaczkowski Co to jest powstaniec 1846 r., więziony i skazany na śmierć, uwolniony pod presją opinii publicznej. Po ujawnieniu współpracy z władzami austr znaczenie.
 • Definicja Onufry Kopczyński Co to jest pedagog szkół pijarskich i Collegium Nobilium, członek Tow. do Ksiąg Elementarnych i Tow. Przyjaciół Nauk, uważany za pierwszego prawodawcę czym jest.
 • Definicja Sławomir Kryska Co to jest Współred. Współczesności . Debiutował jako pisarz. Wydał 3 tomiki wierszy: Pięciogroszówki słońca (1958), Pajac i koturn (1961), Fragmenty co to jest.
 • Definicja Tadeusz Kotarbiński Co to jest współtwórca i pionier prakseologii. Reprezentant warszawskiej szkoły filoz. Prof. UW (1919-61), pierwszy rektor Uniw. Łódzkiego (1945-49 definicja.
 • Definicja Julian Kornhauser Co to jest krytyk lit., tłumacz. Jeden z najciekawszych twórców z pokolenia Nowej Fali. Ukończył slawistykę na UJ, prof. tej uczelni. Współzałożyciel co znaczy.
 • Definicja Krzysztof Karasek Co to jest krytyk lit., tłumacz. Recenzent Nowej Fali. Studiował w warszawskiej AWF i na UW (filozofię). W l. 60. był związany z Orientacją Hybrydy słownik.
 • Definicja Krasicki Ignacy, kryptonim XBW Co to jest komediopisarz, książę poetów polskich doby oświecenia, biskup. Jeden z najbliższych współpracowników króla Stanisława Augusta w pierwszym znaczenie.
 • Definicja Kallimach, właśc. Filip Buonaccorsi Co to jest prozaik piszący po łacinie. Oskarżony o współudział w spisku przeciw papieżowi Pawłowi II zbiegł z Rzymu (1468). Od 1470 w Polsce na dworze czym jest.
 • Definicja Polskie Kwiaty Co to jest pisany na emigracji (1940-44), nie ukończony, wyd. 1949, nawiązuje do romant. tradycji poematu dygresyjnego. Fragmentarycznie zarysowana co to jest.
 • Definicja Korczak Janusz, właśc. Henryk Goldszmit Co to jest dziennikarz, pedagog, działacz społ., doktor. Całe życie poświęcił dzieciom, był ich obrońcą i rzecznikiem. Współtwórca sierocińców pol. i definicja.
 • Definicja Konarski Stanisław, właśc. Hieronim K. Co to jest pisarz i dramaturg, członek zakonu pijarów, pedagog i reformator szkolnictwa. Nauczyciel retoryki w rzym. Collegium Nazarenum (1727-29), w co znaczy.
 • Definicja Kupiec, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego Co to jest przeróbka z łaciny dramatu humanisty niem. Th. Naogeorga Mercator, seu Iudicium (1540). Umierającego kupca próbuje ratować od potępienia słownik.
 • Definicja Marcin Kromer Co to jest patrycjuszowskiej rodziny mieszczańskiej. Studiował na Akademii Krakowskiej i we Włoszech (w Padwie, Rzymie i Bolonii). Po powrocie znaczenie.
 • Definicja Wespazjan Kochowski Co to jest długoletni żołnierz, historiograf króla Jana III Sobieskiego, przedstawiciel tak zwany sarmackiego baroku. Jego bogata, barwna i różnorodna czym jest.
 • Definicja Klaskaniem mając obrzękłe prawice Co to jest otwierający Vade-mecum. Podmiot lir. to pisarz odcinający się od swej epoki, romantyzmu, z ironią mówiący o niej. Konstrukcja utworu co to jest.
 • Definicja Hugo Kołłątaj Co to jest historyk, poeta, teoretyk edukacji i oświaty, ksiądz. Czołowy przedstawiciel pol. oświecenia, członek Tow. do Ksiąg Elementarnych, działacz definicja.
 • Definicja Wacław Kubacki Co to jest krytyk lit. i teatralny, prozaik, dramaturg. Studiował na UJ (filologię pol.), w Austrii, Włoszech, Szwajcarii i Francji. Przed wojną co znaczy.
 • Definicja Świętokrzyskie Kazania Co to jest polskiej prozy średniow. Odkryte w 1890 r. poprzez A. Brcknera na pergaminowych paskach użytych do oprawy XV-w. z łaciny kodeksu słownik.
 • Definicja Literacka Konwencja Co to jest pisarskiej praktyce zestaw norm stanowiących wzorzec, wg którego utwór ma być napisany. Jeden z głównych składników tradycji lit., warunek znaczenie.
 • Definicja 20 Rocznik Kolumbowie Co to jest powieściowa R. Bratnego oparta na materiale autobiograficznym. Przedstawia tragiczne losy młodzieży inteligenckiej uczestniczącej w czym jest.
 • Definicja Kraszewski Józef Ignacy, pseud. B. Bolesławita i in. Co to jest krytyk lit., historyk, działacz społ. i polit. - człowiek organizacja. Po stworzeniu styczniowym zam. w Dreźnie, w 1884 r. skazany za co to jest.
 • Definicja Ryszard Kapuściński Co to jest dziennikarz, z wykształcenia historyk od zawsze pasjonujący się dziennikarstwem. Debiutuje utworami poet., które ogłaszał w l. 40. na definicja.
 • Definicja Jerzy Ludwik Kern Co to jest autor książek dla dzieci i młodzieży. Wieloletni współpracownik tygodnika Przekrój . Debiutował w 1953 r. zbiorem satyr Tu są bajki. Zbiory co znaczy.
 • Definicja August Jan Kisielewski Co to jest krytyk lit. i teatralny, eseista, współzałożyciel krakowskiego kabaretu Zielony Balonik , założyciel pisma satyr.-lit. Liberum veto słownik.
 • Definicja Katechizm o tajemnicach rządu polskiego Co to jest polit. najprawdopodobniej F. S. Jezierskiego wyd. bezimiennie w 1790 r. Napisany przez wzgląd na toczącą się w okresie obrad Sejmu znaczenie.
 • Definicja Mieczysław Klimowicz Co to jest teatru, prof. Uniw. Wrocławskiego, członek PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują publicystykę i powieść epoki odrodzenia i oświecenia czym jest.
 • Definicja Konopnicka Maria, pseud. Jan Sawa, Marko Co to jest publicystka i tłumaczka. W 1870 r. pod kryptonimem Maria z W.K. opublikowała swój pierwszy wiersz W zimowy poranek, 6 lat potem porzuciła co to jest.
 • Definicja Literacki Kabaret Co to jest modernizmie, miejsce spotkań cyganerii artystycznej i improwizowanych spektakli satyr.-rozrywkowych, złożonych z wierszy, piosenek definicja.
 • Definicja Komornicka Maria, pseud. Nałęcz, Włast Co to jest powieściopisarka, krytyk lit.; jedna z najciekawszych indywidualności Młodej Polski. Studiowała w Cambridge (1894); l. 1903-5 spędziła za co znaczy.
 • Definicja Juliusz Kleiner Co to jest literatury, edytor. Studiował filologię pol. i germańską i filozofię we Lwowie, Paryżu, Berlinie. Pracował jako nauczyciel gimnazjalny słownik.
 • Definicja Konrad Co to jest III A. Mickiewicza. W Prologu Gustaw z IV cz. Dziadów przeradza się w K. - symboliczna przemiana kochanka w cierpiącego patriotę. Bohater znaczenie.
 • Definicja Kamiński Aleksander, pseud. Juliusz Górecki, Bambaju Co to jest historyk, działacz harcerski, w okresie okupacji należał do ścisłego kierownictwa Szarych Szeregów. W l. 1939-44 był red. Biuletynu czym jest.
 • Definicja Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem Co to jest opubl. w 1543 r. pod pseudonim Ambroży Korczbok Rożek. Rozmowa przedstawicieli trzech stanów społ.: szlachty (Pan), chłopstwa (Wójt) i co to jest.
 • Definicja Krzysztof Kąkolewski Co to jest Studiował w Akademii Nauk Politycznych i na wydziale dziennikarskim UW. Członek redakcji Sztandaru Młodych (1950-60), Świata (1960-69 definicja.
 • Definicja Maria Kuncewiczowa Co to jest tłumaczka. Od 1924 r. pracownik pol. oddziału PEN Clubu. Prezes pol. oddziału PEN Clubu w Anglii (1940-55), od 1956 w stanach zjednoczonych co znaczy.
 • Definicja Kariatyda Kaśka Co to jest Zapolskiej, gdzie naturalistyczna metoda obrazowania posłużyła do przedstawienia dram. losów dziewczyny ze wsi w bezwzględnym świecie słownik.
 • Definicja Helmut Kajzar Co to jest teoretyk teatru. Współpracował z teatrami we Wrocławiu, Warszawie i za granicą, inscenizując dramaty współcz. (zwł. W. Gombrowicza, T znaczenie.

Słownik literatury w szkole

Co to znaczy w literaturze polskiej? Jak jest w literaturze? Jakie znaczenie, wyjaśnienie, opis z literatury.

Definicja Kajzar Helmut, Kaśka Kariatyda, Kuncewiczowa Maria, Kąkolewski Krzysztof, Krótka Rozprawa Między Trzema Osobami, Panem, Wójtem A Plebanem, Kamiński Aleksander znaczenie.

Co to jest Kajzar Helmut, Kaśka Kariatyda, Kuncewiczowa Maria wyjaśnienie.