encyklopedia porębowicz co to znaczy

ZNACZENIE Porębowicz Edward, Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki, Przymanowski Janusz

Definicje z literatury polskiej na P

 • Definicja Cogito Pan Porównanie Herberta, który można czytać jako poemat--traktat i jako zestaw pojedynczych wierszy, a tytułowy bohater pojawia się wielokrotnie między co to jest.
 • Definicja Maria Jasnorzewska Pawlikowska Dlaczego dramatopisarka. Wnuczka Juliusza, córka Wojciecha Kossaków, siostra M. Samozwaniec. Bliska ekipie lit. Skamander. W 1935 r. dostała Złoty definicja.
 • Definicja Peiper Tadeusz, pseud. Jan Alden, Jan Badyński, Marian Bielski Jak lepiej dramaturg, krytyk lit. i teatr. Od lat szkolnych związany z ruchem niepodległościowym (prezes tajnej organizacji socjalistycznej), później co znaczy.
 • Definicja Potop Kiedy Sienkiewicza, II część Trylogii, druk. na początku w odcinkach w Słowie , Czasie i Dzienniku Poznańskim . Entuzjastyczne przyjęcie słownik.
 • Definicja Pamiętnik z powstania warszawskiego Od czego zależy Białoszewskiego przedstawiający widziane oczyma cywila stworzenie od dnia wybuchu do klęski. Obraz szokująco różny od pokazywanych w lit znaczenie.
 • Definicja Pamiątki Soplicy, właśc. Pamiątki J. Pana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego Na czym polega romant. cykl 25 gawęd autorstwa H. Rzewuskiego. Łączy je osoba narratora i wyeksponowanie 1 bohatera, ks. K. Radziwiłła Panie Kochanku, i 1 czym jest.
 • Definicja Marią Z Pożegnanie Różnice Borowskiego, pozostający w opozycji do druk. po wojnie martyrologicznych stosunku z Oświęcimia. W skład zbioru weszły 4 utwory opublikowane co oznacza.
 • Definicja Leszek Prorok Wady i zalety eseista. Ukończył wydział ekonomiczno-prawny Uniw. Poznańskiego; w okresie okupacji studiował na tajnym Uniw. Ziem Zachodnich w Warszawie krzyżówka.
 • Definicja Piosenka o końcu świata Podobieństwa z t. Ocalenie (1945), zaczynający się ładnym, pogodnym obrazem świata i ludzi, wykonujących codzienne zajęcia, nie wiedzących, iż koniec najlepszy.
 • Definicja Porcelanie O Piosenka Czemu z t. Światło dzienne (1953), zaskakujący prowokacyjną ładnością: regularna rytmika, poet. język, obrazy delikatnej, pięknej porcelany przykłady.
 • Definicja Prowidencjalizm Co gorsze historiozoficzny, wedle którym dziejami świata, narodów i poszczególnych ludzi kieruje Opatrzność, nawet jeżeli wybrane wydarzenia wydają encyklopedia.
 • Definicja Humanistyczny Przegląd Porównaj wydawane w Warszawie od 1957 r., informujące o pol. i światowym dorobku humanistyki, w tym historii kultury i literatury, przedstawiające jak działa.
 • Definicja Pikadorem Pod Porównanie kabaret przy ul. Nowy Świat 57 w Warszawie. Otwarta w X 1918 r. poprzez grupę poetów - przyszłych skamandrytów ( J. Tuwim, J. Lechoń, A czy jest.
 • Definicja Wacław Potocki Dlaczego wychowany w rodzinie ariańskiej. Życie spędził na wsi, gospodarząc wspólnie z żoną, K. Morsztynówną, w majątku odziedziczonym po tacie pojęcie.
 • Definicja Pozytywizm Jak lepiej określony jako mechanizm w pracach A. Comte'a, kontynuowany w doktrynach J. S. Milla i H. Spencera, głosił przekonanie o tożsamości świata wyjaśnienie.
 • Definicja Przedwiośnie Kiedy Żeromskiego, gdzie zawiłe losy gł. bohatera Cezarego Baryki stanowią tło rozważań o przyszłości nowo powstałego, już wolnego państwa opis.
 • Definicja Stanisław Piętak Od czego zależy jeden z najwybitniejszych reprezentantów nurtu chłopskiego w lit. międzywojennej. Studiował polonistykę i socjologię na UJ, zetknął się informacje.
 • Definicja Początek Na czym polega Szczypiorskiego wyd. w Paryżu (1986), potem w Polsce (1989). Akcja toczy się w okupowanej Warszawie na przełomie 1942/43 r., wspomnienia co to jest.
 • Definicja Poezja Różnice Broniewskiego z t. Dymy nad miastem (1927), gdzie zarysowana została idealistyczna koncepcja literaturze czynu - siły odpowiedzialnej za definicja.
 • Definicja Julian Przyboś Wady i zalety pisarz awangardy krakowskiej, eseista, tłumacz. Ur. w Gwoźnicy na Rzeszowszczyźnie w rodzinie chłopskiej. Studiował polonistykę na UJ co znaczy.
 • Definicja Stanisław Przybyszewski Podobieństwa dramaturg, prozaik, eseista. Twórczość w jęz. niem., a szczególnie filoz słownik.
 • Definicja Paon Czemu poprzez S. Przybyszewskiego krakowskiej kawiarni Turlińskiego (z wiersza Maeterlincka o pawiach białych, pawiach niedbałych ). Boczną salką znaczenie.
 • Definicja Stanisław Pigoń Co gorsze edytor. Studiował filologię pol. na UJ (1906-12). Od 1913 r. współpracował z Pamiętnikiem Literackim . W okresie I wojny światowej oficer czym jest.
 • Definicja Popioły Porównaj Żeromskiego, do której materiały zbierał w okresie swej pracy w bibliotece rapperswilskiej. Losy trzech głównych bohaterów łączą w całość co oznacza.
 • Definicja Diament I Popiół Porównanie Andrzejewskiego drukowana początkowo w Odrodzeniu jako Zaraz po wojnie, ostateczna wersja tytułu zaczerpnięta została z wiersza C. Norwida krzyżówka.
 • Definicja Pornografia Dlaczego Gombrowicza, następny utwór o sztuczności stosunków międzyludzkich, poddanych wszechwładzy Formy. Dwaj starsi panowie, znawcy systemów najlepszy.
 • Definicja Pieśń o żołnierzach z Westerplatte Jak lepiej poprzez K. I. Gałczyńskiego w obozie jenieckim, hołd złożony bohaterskiej załodze żołnierzy broniących półwyspu wchodzącego w skład portu przykłady.
 • Definicja Paryż Palę Kiedy Jasieńskiego napisana w Paryżu. Stała się jednym z powodów wydalenia pisarza z Francji. Jest alegorią. Przedstawia apokaliptyczny obraz encyklopedia.
 • Definicja Pijaństwo Od czego zależy Krasickiego, zamieszczona w zbiorze Satyry (1779), miała na celu ośmieszyć wadę, a nie zadrwić z konkretnej osoby, co określił sam autor jak działa.
 • Definicja Janina Porazińska Na czym polega autorka bajek i utworów scenicznych dla dzieci i młodzieży, tłumaczka. Ur. w Lublinie, studiowała na UJ, w okresie wojny aktywnie czy jest.
 • Definicja Kresy Przez Różnice Czechowicza ze zbioru dzień jak co dzień (1930), który obrazuje poetykę awangardy wzbogaconą jednak muzyczną harmonią. Jednolitość pojęcie.
 • Definicja Profetyzm Wady i zalety występujące w różnych religiach; przypisywanie ludziom natchnionym poprzez Boga (prorokom) głoszenia prawdy o przyszłości, przyznawanie im wyjaśnienie.
 • Definicja Cnocie O Pieśń Podobieństwa Kochanowskiego. Realizuje model mowy Cycerońskiej: teza, wyjaśnienie tezy, antyteza, przykład, wniosek. Formułuje myśl o wielkiej wartości opis.
 • Definicja Pieśń o dobrej sławie Czemu Kochanowskiego, rozpoczynający się zachętą skierowaną do nieokreślonego odbiorcy, aby zadbał o sławę bardziej niż o dobra doczesne. Podmiot informacje.
 • Definicja Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811..12 w 12 księgach wierszem Co gorsze Mickiewicza, najdojrzalsze dzieło lit. pol. romantyzmu. Pierwotnie zamierzony jako sielanka opiewająca życie szlachty na wsi. O jego co to jest.
 • Definicja Wołodyjowski Pan Porównaj Sienkiewicza, ostatnia z cyklu nazwanego Trylogią, przedstawiająca dzieje Polski od śmierci króla Władysława IV po bitwę pod Chocimiem definicja.
 • Definicja Pan Balcer w Brazylii Porównanie Konopnickiej, złożony z 6 pieśni pisanych oktawą. Początkowo miał to być realistyczny zapis emigracyjnej tułaczki chłopów poszukujących co znaczy.
 • Definicja Jowialski Pan Dlaczego 4 aktach prozą, do dziś budząca duży interpretatorów dwuznacznością obrazu. W potraktowanym z humorem pol. dworku (Pustakówce) autor słownik.
 • Definicja Pamiętniki Jak lepiej u schyłku życia w l. 1690-95 (wyd. 1836), podzielone są na wyraźne 2 części: pierwsza obejmuje l. 1656-66 i opis wojennych przygód autora znaczenie.
 • Definicja Parnasizm Kiedy literaturze franc. 2. poł. XIX w. Nazwa od antologii Le Parnasse contemporain. Miał odpowiedniki w wielu państwach europ. Był reakcją na czym jest.
 • Definicja Literatura Parenetyczna Od czego zależy propagująca najlepsze wzorce osobowe powiązane z graniem ustalonych ról społ., udzielająca praktycznych rad, wskazówek, prezentująca co oznacza.
 • Definicja Literacki Pamiętnik Na czym polega poświęcony historii i teorii lit., wychodzący we Lwowie (1902-1939), Warszawie (1946-50) i Wrocławiu (od 1950 do dziś). Początkowo organ krzyżówka.
 • Definicja Stanisław Janusz Pasierb Różnice sztuki, pisarz, eseista, ksiądz. Prof. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1982), kierownik Katedry Historii Sztuki. Pracował w najlepszy.
 • Definicja Chryzostom Jan Pasek Wady i zalety baroku. Edukacji pobierał w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej, walczył ze Szwedami pod dowództwem S. Czarnieckiego, w l. 1660-65 brał przykłady.
 • Definicja Andrzej Pastuszek Podobieństwa Przedstawiciel pokolenia Nowej Fali. W powieściach łączy realist. obserwację obycz. ze swobodną grą wyobraźni. Autor między innymi Łowcy encyklopedia.
 • Definicja Pielgrzym Czemu Vade-mecum. Utwór polemiczny, przeciwstawiający panom - posiadaczom ziemskim (adresaci wypowiedzi) przedstawiciela stanu - stanów jak działa.
 • Definicja Longinus Podbipięta Co gorsze powieści hist. H. Sienkiewicza Ogniem i mieczem, szlachcic herbu Zerwikaptur z Myszykiszek o dużej sile pozwalającej mu na walkę starym czy jest.
 • Definicja Pierwszy krok w chmurach Porównaj Hłaski, gdzie przedstawia życie nie takim, jakim ono być powinno, lecz jakim jest - brutalną prawdę o codzienności prostych ludzi pojęcie.
 • Definicja Wolności Dzień Pierwszy Porównanie Kruczkowskiego ukazuje sytuację typową dla początków powojennej rzeczywistości, gdzie rozumienie wolności niekoniecznie pojmowane było wyjaśnienie.
 • Definicja Pieśń świętojańska o Sobótce Dlaczego Kochanowskiego, poprzedzonych wstępem, gdzie autorski podmiot ustala czas, miejsce, kontekst sytuacyjny; później kolejno wywołuje postacie opis.
 • Definicja Jerzy Pilch Jak lepiej pracownik nauk. UJ. Współtwórca NaGłosu . W 1989-99 członek redakcji Tygodnika Powszechnego . W twórczości odwołuje się do wątków informacje.
 • Definicja Pióro Kiedy Norwida, mający charakter deklaracji poet. Poprzedzające go motto z Byrona świadczy, iż pisarz liczył się z krytyką. P. trójdzielną co to jest.
 • Definicja pokolenie 56 zwane też pokoleniem Współczesności Od czego zależy krytycy ur. w l. 1930-35. Ich pokoleniowym przeżyciem był przewrót październikowy po doświadczeniach czasów stalinowskich. Zbuntowani definicja.
 • Definicja Dorosłych Dla Poemat Na czym polega Opubl. na łamach Nowej Kultury , wywołał sensację. Autor (apologeta socjalizmu) odwołał w nim własne poprzednie poglądy. Ostro krytykował co znaczy.
 • Definicja Poganka. Powieść przy kominkowym ogniu opowiadana Różnice Żmichowskiej ujęta w formę spowiedzi bohatera i będąca głosem w dyskusji na temat antynomii: indywidualizm romant. a związek z losami słownik.
 • Definicja Podróż Wady i zalety gdzie powraca znany w twórczości tego autora motyw ucieczki od nudy i szarości powszedniej, w tym wypadku w naiwnie idealizowany świat znaczenie.
 • Definicja Brulionu Pokolenie Podobieństwa w l. 1960., skupionych wokół kwartalnika bruLion . Poszukując wolności rozumianej jako absolut (M. Świetlicki, Do Jana Polkowskiego czym jest.
 • Definicja Umiejętności Akademia Polska Czemu powst. w 1872 r. jako Akademia Zdolności w celu organizowania i popierania badań nauk. i reprezentowania pol. edukacji za granicą co oznacza.
 • Definicja Wincenty Pol Co gorsze red. Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1847-48), kierownik Katedry Geografii na UJ (1849- 52), lekarz h.c. tej uczelni (1850 krzyżówka.
 • Definicja Roman Pollak Porównaj edytor. Studiował filologię pol. na UJ (1905-10), później pracował jako nauczyciel gimnazjalny na Śląsku Cieszyńskim i w Poznaniu i jako najlepszy.
 • Definicja Żyjemy My Póki Porównanie z t. Póki my żyjemy (1944). Obraz bombardowanej Warszawy, ginących mieszkańców, opisany z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń, i przykłady.
 • Definicja Literacka Bibliografia Polska Dlaczego ukazujące się od 1954 r., którego poszczególne roczniki zawierają pełną bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i encyklopedia.
 • Definicja Ruszenie Pospolite Jak lepiej Potockiego (z Moraliów), opis sytuacji, dominują w nim dialog i fabuła. Przedstawiając szlachtę znajdującą się w obozie wojskowym, ukazuje jak działa.
 • Definicja Postmodernizm Kiedy końca zdefiniowanym znaczeniu. Pojawił się w 2. poł. XX w. w stanach zjednoczonych ameryki. Obejmuje różne dziedziny współcz. kultury czy jest.
 • Definicja Wieku Pół Od czego zależy Putramenta, gdzie autor przedstawia i komentuje wydarzenia z własnego życia, odnosi się także do twórczości ujawniając mechanizm pojęcie.
 • Definicja Pańska Postylla Na czym polega Reja, które miały szerzyć ideę kalwinizmu docierając bez pośrednictwa kaznodziei do szerszego odbiorcy. Nazwa postylla przyjęta w Polsce od wyjaśnienie.
 • Definicja Posła Powrót Różnice Niemcewicza napisana w okresie przerwy w obradach Sejmu Wielkiego na przełomie X/XI 1790, dedykowana marszałkowi S. Małachowskiemu, wyst opis.
 • Definicja Profesor Tutka i inne opowiadania Wady i zalety opowiadań J. Szaniawskiego, nawiązujących do staropol. facecji i gawędy, druk. w l. 50. w Przekroju . Tytułowy bohater bawi gawędami grupę informacje.
 • Definicja Preromantyzm Podobieństwa lit. europ. 2. poł. XVIII i pocz. XIX w., reakcja na oświec. racjonalizm i klasycyst. pojmowanie istoty sztuki; zapowiedź romantyzmu. P co to jest.
 • Definicja Organiczna Praca Czemu głównych haseł programowych pozytywizmu pol. określające aktywność publiczną, której celem było świadome uczestnictwo w działalności definicja.
 • Definicja Podstaw U Praca Co gorsze głównych haseł programowych pozytywizmu pol. głoszące postulat szeroko pojmowanej pomocy i opieki. Celem działalności miał być postęp co znaczy.
 • Definicja Pro Arte et Studio Porównaj wyd. w l. 1916-19. Zamierzone jako miesięcznik, ukazywało się nieregularnie. Założycielem był J. Kleiner. W P.A. wiersze drukowali słownik.
 • Definicja Postawa Prometejska Prometeizm Porównanie nacechowane heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu znaczenie.
 • Definicja Promethidion. Rzecz w dwu dialogach z epilogiem Dlaczego sztuce. Tytuł (= syn Prometeusza) nawiązuje do mitu w wersji Ajschylosa: Prometeusz ukazany jako protoplasta sztuk i rzemiosł. Utwór czym jest.
 • Definicja Przedmieście Jak lepiej działająca w Warszawie i Lwowie (1933-37), założona poprzez H. Boguszewską i in., do zespołu należeli między innymi Z. Nałkowska, B. Schulz co oznacza.
 • Definicja Ksawery Pruszyński Kiedy dziennikarz, korespondent w trakcie wojny domowej w Hiszpanii. W l. 1945-50 poseł PRL w Holandii. Przed wojną ukazały się zbiory między krzyżówka.
 • Definicja Przedświt Od czego zależy Z. Krasińskiego, poprzedzony wstępem zawierającym credo autora: przeznaczeniem narodu pol. jest chrystianizacja polityki, uwolnienie świata najlepszy.
 • Definicja Przedśpiew Na czym polega tomu Gałąź kwitnąca (1908), rodzaj podsumowania dotychczasowych wędrówek - doświadczeń. Podmiot lir. oznajmia wielokrotnie: Znam gorycz i przykłady.
 • Definicja Samuel Przypkowski Różnice przedstawicieli literaturze ariańskiej, poeta polit., teolog. Pisał po z łaciny i pol., raczej wiersze rel. o charakterze refleksyjnym i encyklopedia.
 • Definicja Przyszłości Psalmy Wady i zalety poetyckich Z. Krasińskiego, kontynuacja Przedświtu, opubl. pod pseudonim Spirydon Prawdzicki. W 1845 r. ukazały się 3: Psalm wiary, Psalm jak działa.
 • Definicja Puławski Psałterz Podobieństwa W zbiorach Czartoryskich w Puławach od XVIII w., dziś w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Wydany w 1880 r. Oparty na tym samym wzorze czy jest.
 • Definicja Gościniec Ptasi Czemu Auderskiej, której bohaterem i narratorem jest chłop poleski Szymon Drozda z Moroczy, po kampanii wrześniowej deportowany na Syberię pojęcie.
 • Definicja Poezja Co gorsze r., poświęcony kompletnie literaturze, zamieszcza raczej utwory autorów współcz., dyskusje lit. i wypowiedzi krytyków, noty o autorach wyjaśnienie.
 • Definicja Mostu Z Prosto Porównaj artyst. związany z Obozem Narodowo-Radykalnym. Świetnie redagowany (red. naczelny S. Piasecki), przyciągnął grupę zdolnych młodych pisarzy opis.
 • Definicja Polonistyka Porównanie metodyczne dla nauczycieli jęz. pol. w szkołach średnich. Ukazywało się w Łodzi (od 1948), później w Warszawie (od 1952), aktualnie w informacje.
 • Definicja Pałuba Dlaczego Irzykowskiego, określona poprzez autora jako analityczna, wyprzedzająca o sporo lat teorię psychoanalizy Freuda. Zastosowana w utworze co to jest.
 • Definicja Pokolenie Jak lepiej Baczyńskiego, słowo katastrofizmu generacyjnego (ustalenie K. Wyki). Złożona jest z dwu odmiennych tematycznie i stylistycznie części definicja.
 • Definicja Jan Parandowski Kiedy tłumacz, członek zarządu pol. PEN Clubu (od 1931) i prezes (1933-78), lekarz h.c. KUL-u (1976). Od 1956 r. członek władz Stowarzyszenia co znaczy.
 • Definicja Teodor Parnicki Od czego zależy dyplomata, którego pisarstwo wymaga od czytelnika wiedzy i uwagi. Dzieciństwo spędził w Rosji, po I wojnie światowej znalazł się w słownik.
 • Definicja Jan Polkowski Na czym polega Ukończył polonistykę na UJ. W l. 1977-79 działacz krakowskiego Studenckiego Komitetu Samoobrony. Współzałożyciel i red. wydawnictw z znaczenie.
 • Definicja Pielgrzym Polski. Pismo polityce i literaturze poświęcone Różnice emigracyjnych, wyd. i red. poprzez E. Januszkiewicza. Świetność przeżywało w II kwartale 1833 r., gdy red. i autorem większości tekstów czym jest.
 • Definicja Floriański Psałterz Wady i zalety przekład Księgi Psalmów (296 kart pergaminowych). Wywieziony z Polski w XVI w., w 1637 r. trafił do biblioteki w opactwie St. Florian (stąd co oznacza.
 • Definicja Pean Podobieństwa ostatniego zbioru Dziewięć muz (1958), poświęcony literaturze i poecie, zawierający swoiste credo artystyczne. Tytuł kieruje uwagę odbiorcy krzyżówka.
 • Definicja Pankracy Czemu dramatu romant. Z. Krasińskiego Nie-Boska komedia, lider rewolucji, człowiek o ogromnym rozumie i żelaznej woli. Dowodzi armią złożoną z najlepszy.
 • Definicja Dawidów Psałterz Co gorsze utwór rel. J. Kochanowskiego (150 psalmów podzielonych na 5 ksiąg); dedykowany P. Myszkowskiemu; wyd. 1579 r. w Drukarni Łazarzowej. Próba przykłady.
 • Definicja Podkomorzy Porównaj komedii J. Ursyna Niemcewicza Powrót posła, przedstawiciel drobnej szlachty, mądry tata i światły obywatel. Chce zjednać konserwatywnego encyklopedia.
 • Definicja Jesień Polska Porównanie Szczepańskiego. Jedna z pierwszych stosunku o wrześniu 1939 z perspektywy żołnierza. Narrator-bohater, podchorąży Paweł Strączyński jak działa.
 • Definicja Prostu Po Dlaczego czasopismo społ.-lit., wychodzące w Warszawie. Do 1955 r. formalne pismo polit. organizacji młodzieżowych. Zamieszczało teksty ideologiczne czy jest.
 • Definicja Prokonsula Powrót Jak lepiej z tomu Studium przedmiotu (1961) ujęty w formę monologu rzym. urzędnika, który, zwracając się z pozoru do słuchaczy, a naprawdę do siebie pojęcie.
 • Definicja Jan Potocki Kiedy orientalista, poeta, historyk - pionier badań hist. i archeol. nad Słowiańszczyzną. W trakcie studiów w Szwajcarii i Francji, a później wyjaśnienie.
 • Definicja Literatury Akademia Polska Od czego zależy działająca w latach 1933-39 jako formalna reprezentacja pol. piśmiennictwa artystycznego wobec władz. Formułowała opinie w kwestiach języka opis.
 • Definicja Baranami Pod Piwnica Na czym polega artystyczny, powołany do życia w 1956 r. poprzez grupę studentów szkół artyst. Krakowa. Działa w Pałacu pod Baranami (dawny Pałac Potockich informacje.
 • Definicja Smaku Potęga Różnice z t. Raport z oblężonego miasta (1983), gdzie podmiot lir. wypowiada się w imieniu zbiorowości, czego dowodzą formy gramatyczne nasza co to jest.
 • Definicja Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych Wady i zalety wyd. w Warszawie (1866-1905), założyciel i redaktor A. Wiślicki. W l. 1860-70 skupiał najwybitniejszych publicystów i krytyków między definicja.
 • Definicja Club Pen Podobieństwa organizacja pisarzy zał. w Londynie (1922), której celem jest realizacja idei zbliżenia kulturalnego narodów, należą do niej pisarze co znaczy.
 • Definicja Joanna Pollakówna Czemu pisarka, autorka książek dla dzieci. Pracownik nauk. Instytutu Historii Sztuki UW, autorka książek o formistach, T. Czyżewskim, Malarstwa słownik.
 • Definicja Próchno Co gorsze jeden z najciekawszych w lit. obrazów modernizmu pol. i europ. - akcja toczy się w anonimowym ogromnym mieście europ. (najprawdopodobniej znaczenie.
 • Definicja Jesieni Pożegnanie Porównaj katastroficzna S. I. Witkiewicza, dziejąca się w nieokreślonej przyszłości. Tytuł znaczy zarówno upadek gł. bohatera, Atanazego Bazakbala czym jest.
 • Definicja Pragmatyzm Porównanie zainicjowany w Ameryce na przełomie XIX i XX w. poprzez Ch. Peirce'a, W. Jamesa i J. Deweya, którzy poznanie wiązali z działaniem i jego co oznacza.
 • Definicja Pieśń o spustoszeniu Podola Dlaczego Kochanowskiego napisany po najeździe Tatarów na Podole w 1575 r. Poetycka odezwa skierowana do Polaków, apel, aby zbierali kapitał na krzyżówka.
 • Definicja Halina Poświatowska Jak lepiej filozofię na UJ i w Smith College w Northampton (USA). Poważna dolegliwość serca, na którą cierpiała od dzieciństwa, ciągłe pobyty w najlepszy.
 • Definicja Błyszczyński Pan Kiedy z t. Napój cienisty (1936). Bohater o znaczącym nazwisku kreuje własny świat: mniej uchwytny niż rzeczywisty, lecz nie mniej istotny. Ten przykłady.
 • Definicja Pokolenie Od czego zależy której tematem jest konspiracyjna działalność i epizody walk stworzenia warszawskiego z udziałem młodych żołnierzy z kręgu AL. Jeden z encyklopedia.
 • Definicja Marian Piechal Na czym polega Studiował polonistykę na UW. Poprzez sporo lat związany z Łodzią. W l. 1928-30 członek łódzkiej ekipy lit. Meteor, od 1929 r. związany z jak działa.
 • Definicja Pierścień wielkiej damy, czyli Ex-machina Durejko Różnice Norwida. Wysłana na konkurs dram. do Krakowa, nie została zauważona. Jej genezę wiążą badacze z miłością poety do M. Kalergis i czy jest.
 • Definicja Włodzimierz Perzyński Wady i zalety prozaik, felietonista. Debiutował zbiorem Literatura (1901), kolejno ukazały się humoreska Przygody zaziemskie warszawianki (1901 - tom pojęcie.
 • Definicja Wilka Z Panny Podobieństwa Iwaszkiewicza, refleksja nad zmiennością i nieprzewidywalnością ludzkiego losu, dla której inspiracją stały się osobiste wspomnienia autora wyjaśnienie.
 • Definicja Trybunałem Nieznanym Przed Czemu Szczepańskiego, pkt. dojścia moralistyki autora: istnieje nieznany trybunał (choćby Bóg nie istniał), przed którym każdy człowiek świadczy opis.
 • Definicja Podstoli Pan Co gorsze Krasickiego w 3 cz., I: 1778, II: 1784, III nie ukończona: 1798. Wyrosła z doświadczeń prozy eseistycznej Monitora , łączy przedmioty informacje.
 • Definicja Jerzy Putrament Porównaj dziennikarz, współpracujący z ekipą lit. Żagary, współredaktor czasopism zwyczajnie i Karta (1935- 36). W okresie wojny w ZSRR, oficer co to jest.
 • Definicja Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu Porównanie Słowackiego, którego fragmentem jest Grób Agamemnona, pisany na Wschodzie (1836-37) i w Paryżu (1839), nie ukończony, opubl. w t. 1 Pism definicja.
 • Definicja Przesmycki Zenon, pseud. Miriam, Jan Żagiel Dlaczego pisarz, wydawca. Ukończył prawo na UW. W l. 1887-88 redagował Życie warszawskie. W 1889-1900 przebywał w Wiedniu i Paryżu. W 1900 współred co znaczy.
 • Definicja Janusz Przymanowski Jak lepiej dziennikarz, korespondent frontowy, redaktor czasopism wojskowych, po 1945 r. oficer Gł. Zarządu Polit. WP. Dziedzina całej jego twórczości słownik.
 • Definicja Prus Bolesław, właśc. Aleksander Głowacki Kiedy Brał udział w stworzeniu styczniowym, za co więziony. Studiował w Szkole Gł. Debiutował w 1864 r. jako korespondent w Kurierze Niedzielnym znaczenie.
 • Definicja Edward Porębowicz Od czego zależy romańskich, krytyk lit., tłumacz. Studiował filol. na UJ, historię lit. z angielskiego: i niem. na uniw. w Berlinie i Monachium, jęz. franc czym jest.

Słownik literatury w szkole

Co to znaczy w literaturze polskiej? Jak jest w literaturze? Jakie znaczenie, wyjaśnienie, opis z literatury.

Definicja ZNACZENIE Porębowicz Edward, Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki, Przymanowski Janusz, Przesmycki Zenon, Pseud. Miriam, Jan Żagiel, Podróż Do Ziemi Świętej Z znaczenie.

Co to jest Encyklopedia Porębowicz Edward, Prus Bolesław, Właśc. Aleksander wyjaśnienie.