stojałowski stanław sejm co to znaczy

Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie, Sarmacka Kultura, Sejm Pacyfikacyjny

Biografia, bohaterowie, postacie historyczne na S

 • Definicja Służba Co to jest STAN co to jest.
 • Definicja Ekstraordynaryjny Sejm Co to jest SEJM WALNY definicja.
 • Definicja Senior Co to jest PRINCEPS co znaczy.
 • Definicja Podwydziałowe Szkoły Co to jest SZKOŁY WYDZIAŁOWE słownik.
 • Definicja Sp Co to jest zobacz STRONNICTWO PRACY znaczenie.
 • Definicja Senatorowie Co to jest SEJM WALNY czym jest.
 • Definicja Sdp Co to jest zobacz STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH co to jest.
 • Definicja Zagrodowa Szlachta Co to jest SZLACHTA definicja.
 • Definicja Górnicza Akademiczno Szkoła Co to jest szkoła techniczna; powstała w 1816 w Kielcach z inicjatywy S. Staszica; szkoliła fachowców z zakresu górnictwa i hutnictwa; po przeniesieniu do Warszawy w 1826 skończyła co znaczy.
 • Definicja Starcza Co to jest OPOLE słownik.
 • Definicja Stolnik Co to jest pierwotnie odpowiadał za stół władcy; od XVI w. honorowy urzędnik ziemski znaczenie.
 • Definicja STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW NA POLU ROZWOJU ŻEGLUGI Co to jest LIGA MORSKA I KOLONIALNA czym jest.
 • Definicja Marszałkowska Straż Co to jest MARSZAŁEK Ogromny co to jest.
 • Definicja Sympla Co to jest SKARB KRÓLEWSKI definicja.
 • Definicja Demokracji Polskiej Stronnictwo Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH co znaczy.
 • Definicja Wacław Sierpiński Co to jest z najwybitniejszych matematyków polskich; prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego i członek PAN; zasłynął dzięki licznym pracom z teorii mnogości, teorii liczb i słownik.
 • Definicja Szaniec Co to jest ZWIˇZEK JASZCZURCZY znaczenie.
 • Definicja Swarożyc Co to jest POGAŃSTWO czym jest.
 • Definicja Nowela Sierpniowa Co to jest zobacz NOWELA SIERPNIOWA co to jest.
 • Definicja Maria Curie Skłodowska Co to jest CURIE-SKŁODOWSKA MARIA definicja.
 • Definicja Synod Co to jest zjazd duchowieństwa diecezji albo prowincji, na którym wydawano przepisy prawne (statuty synodalne) w wewnętrznych kwestiach Kościoła co znaczy.
 • Definicja Sks Co to jest STUDENCKIE KOMITETY SOLIDARNOŚCI słownik.
 • Definicja Sl Co to jest STRONNICTWO LUDOWE znaczenie.
 • Definicja Szaber Co to jest ZIEMIE ODZYSKANE czym jest.
 • Definicja Szczerbiec Co to jest miecz koronacyjny królów polskich od 1320, pochodzący z XII/XIII w.; wg legendy miecz Bolesława Chrobrego co to jest.
 • Definicja Sdkpil Co to jest zobacz SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY definicja.
 • Definicja SEJM W II RP Co to jest zobacz PARLAMENT W II RP co znaczy.
 • Definicja Spr Co to jest zobacz STRONNICTWO POLITYKI REALNEJ słownik.
 • Definicja Stanisław Staszic Co to jest działacz polityczny, socjalny i oświatowy, poeta, tłumacz; pochodził z rodz. mieszczańskiej; przyjął święcenia kapłańskie, ale nie wypełniał obowiązków kapłańskich znaczenie.
 • Definicja Narodowej Niezawisłości Stronnictwo Co to jest PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE czym jest.
 • Definicja Wojewodziński Sˇd Co to jest SˇD ZIEMSKI co to jest.
 • Definicja Sanacja Co to jest sanatio - uzdrowienie) - popularna nazwa obozu rządowego powstałego wskutek zamachu majowego w 1926, w momencie którego J. Piłsudski głosił hasła uzdrowienia stosunków w definicja.
 • Definicja Pasza Sadyk Co to jest zobacz CZAJKOWSKI MICHAŁ co znaczy.
 • Definicja Sicz Co to jest obwarowany obóz Kozaków zaporoskich; kilkakrotnie przenoszony na różne wyspy na Dnieprze ostatecznie pozostał w pobliżu Nikopola (zniszczony poprzez Rosjan w 1775 słownik.
 • Definicja Ślęża Co to jest SOBÓTKA znaczenie.
 • Definicja Wolność Ludowi Socjaliści Co to jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH czym jest.
 • Definicja Bezpieczeństwa Służba Co to jest BEZPIEKA co to jest.
 • Definicja Jakub Szela Co to jest gospodarz ze wsi Smarzowa; reprezentował chłopów w procesach ze szlachtą; w momencie rabacji galicyjskiej lider oddziałów chłopskich, które napadały na dwory szlacheckie definicja.
 • Definicja Zygmunt Jan Skrzynecki Co to jest generał; walczył w kampaniach napoleońskich; w momencie stworzenia listopadowego odznaczył się w bitwie pod Grochowem; jako naczelny wódz niezdecydowany i chwiejny co znaczy.
 • Definicja Szelężne Co to jest SKARB KRÓLEWSKI słownik.
 • Definicja Siemowit Co to jest IX w. -) - syn Piasta i Rzepichy, pierwszy znany z imienia król Polan znaczenie.
 • Definicja Skauting Co to jest ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO czym jest.
 • Definicja Elekcyjny Sejm Co to jest reguły we wsi Wola pod Warszawą; wysłuchiwano na nim posłów przedstawiających kandydatów na króla, układano pacta conventa i wybierano nowego elekta, który po koronacji co to jest.
 • Definicja Jakub Sobieski Co to jest polityk, podróżnik, pamiętnikarz; tata Jana III Sobieskiego; w młodości podróżował po Europie; uczestnik wyprawy moskiewskiej w 1617 i bitwy pod Chocimiem; marszałek definicja.
 • Definicja SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH Co to jest POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE co znaczy.
 • Definicja SAMODZIELNA GRUPA OPERACYJNA POLESIE Co to jest KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939; KLEEBERG FRANCISZEK słownik.
 • Definicja Papieskie Sˇdy Co to jest Mechanizmy POLSKO-KRZYŻACKIE znaczenie.
 • Definicja Ordynaryjny Sejm Co to jest SEJM WALNY czym jest.
 • Definicja Konwokacyjny Sejm Co to jest się w czasie bezkrólewia pod laską konfederacką ( konfederacja generalna); 2) do historii przeszedł sejm z 1764 obradujący pod przewodnictwem Adama Kazimierza co to jest.
 • Definicja Szymon Starowolski Co to jest historyk, kaznodzieja; znany jako erudyta i historyk; autor: zbiorów kazań (Arka Testamentu), encyklopedycznych słowników polskich pisarzy, mówców i mecenasów (między definicja.
 • Definicja Siczowcy Co to jest SICZ; KOZACY co znaczy.
 • Definicja Niema Sesja Co to jest GRODNO słownik.
 • Definicja SENAT W II RP Co to jest zobacz PARLAMENT W II RP znaczenie.
 • Definicja Ziemski Sejmik Co to jest SEJMIK czym jest.
 • Definicja Skamander Co to jest która uformowała się w l. 1916-1919, wokół czasopisma Pro Arte et Studio i warszawskiej kawiarni Pod Pikadorem ; organem prasowym tej ekipy było czasopismo Skamander co to jest.
 • Definicja Wolność Sl Co to jest STRONNICTWO LUDOWE WOLNOŚĆ definicja.
 • Definicja SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH (SZSP) Co to jest młodzieżowa utworzona z połączenia ZSP, uczelnianych kół ZMW, ZMS; działała pod patronatem PZPR; prowadziła działalność na wyższych uczeniach w l. 1973-1982 co znaczy.
 • Definicja Sokołów Co to jest bitwa 1 V 1848 w czasie stworzenia wielkopolskiego; zwycięstwo L. Mierosławskiego nad armią pruską słownik.
 • Definicja Narodowy Sobór Co to jest KOŚCIÓŁ NARODOWY znaczenie.
 • Definicja Jan Sobieski Co to jest JAN III SOBIESKI czym jest.
 • Definicja 80 Solidarność Co to jest powstał w 1990 z inicjatywy działaczy związkowych przeciwnych porozumieniu Okrągłego Stołu i dominacji L. Wałęsy; S. 80 uznała za najważniejszy cel obronę interesów co to jest.
 • Definicja Walczˇca Solidarność Co to jest opozycyjna; powstała w okresie stanu wojennego we Wrocławiu (1982); głosiła program niepodległościowy; w 1990 przekształciła się w Partię Wolności; na czele K definicja.
 • Definicja Józef Sowiński Co to jest generał; uczestnik stworzenia kościuszkowskiego 1794; od 1811 walczył w armii Księstwa Warszawskiego; w kampanii 1812 stracił nogę; w trakcie stworzenia listopadowego co znaczy.
 • Definicja Toruńska Sprawa Co to jest KONTRREFORMACJA słownik.
 • Definicja SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI Co to jest powstała w Warszawie w 1808 jako Szkoła Prawa; od 1811 używała nazwy Szkoła Prawa i Administracji; edukacja w niej trwała 3 lata; w 1816 przekształcona w Wydział Prawa i znaczenie.
 • Definicja Stany Co to jest okresie feudalizmu, formowane na zasadzie dziedziczności, wyróżniające się odrębną pozycją prawną; były to: duchowieństwo, rycerstwo ( szlachta), mieszczaństwo i chłopi czym jest.
 • Definicja Eugeniusz Władysław Sikorski Co to jest polityk, generał, inż. budownictwa wodnego; współtwórca i członek władza Związku Walki Czynnej, TKSSN i NKN; w momencie wojny polsko-radzieckiej 1920 dowódca Ekipy co to jest.
 • Definicja Pospolity Skarb Co to jest SKARB KRÓLEWSKI definicja.
 • Definicja Senat Co to jest SEJM WALNY co znaczy.
 • Definicja Szczecin Co to jest rozejm - rozejm w 1570 w czasie wojny północnej (I); Polska i Litwa uzyskały część Inflant z Rygą i Parnawą słownik.
 • Definicja Inflanckiego Zakonu Sekularyzacja Co to jest INFLANTY; ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH znaczenie.
 • Definicja Nadworny Skarb Co to jest SKARB KRÓLEWSKI czym jest.
 • Definicja Albin Siwak Co to jest robotnik, działacz komunistyczny; członek PZPR od 1962; od VII 1981 do 1990 członek KC, a od VII 1981 do VII 1986 członek Biura Politycznego KC PZPR; przedstawiciel tak co to jest.
 • Definicja Krzyżackiego Zakonu Sekularyzacja Co to jest przekształcenie w 1525 Prus Zakonnych w świeckie lenno ( Prusy Książęce) po przejściu ostatniego mistrza Zakonu Albrechta Hohenzollerna na luteranizm definicja.
 • Definicja Morza Strażnicy Co to jest FLOTA KAPERSKA co znaczy.
 • Definicja Chłopskie Stronnictwo Co to jest RUCH LUDOWY; POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE słownik.
 • Definicja Synagoga Co to jest inaczej bóżnica; świątynia żydowska, również siedziba kahału znaczenie.
 • Definicja Studzianki Co to jest WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA czym jest.
 • Definicja Sp Pracy Stronnictwo Co to jest utworzona w X 1937 z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji ( Chrześcijańska Demokracja) i Związku Hallerczyków co to jest.
 • Definicja Główna Szkoła Co to jest Warszawie; powstała w 1862 z inicjatywy Z. Wielopolskiego; składała się z czterech wydziałów: Lekarskiego, Fizyko-Matematycznego, Prawnego, Filologiczno-Historycznego definicja.
 • Definicja Piotr Ściegienny Co to jest ksiądz, nauczyciel ludowy, działacz rewolucyjno-demokratyczny; utrzymywał kontakty z Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; około 1838 założył na terenie swego probostwa w co znaczy.
 • Definicja Łaskiego Statut Co to jest Królestwa Polskiego zebrany około 1506 na polecenie kanclerza koronnego Jana Łaskiego; miał charakter oficjalnego statutu norm prawnych po jego zatwierdzeniu poprzez słownik.
 • Definicja Ślężanie Co to jest ŚLˇSK znaczenie.
 • Definicja Światowid Co to jest POGAŃSTWO czym jest.
 • Definicja Szsp Co to jest zobacz SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH co to jest.
 • Definicja Wydziałowe Szkoły Co to jest utworzone poprzez Komisję Nauki Narodowej (powstały 74 szkoły średnie: 10 wydziałowych i 64 podwydziałowych), które wdrażały nowy program opracowany poprzez Komisję; w definicja.
 • Definicja Generalne Sejmiki Co to jest SEJMIK co znaczy.
 • Definicja Podziemnej Polski Studium Co to jest INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO słownik.
 • Definicja Jan Śniadecki Co to jest astronom, matematyk, filozof; popularyzator edukacji; dyrektor obserwatorium astronomicznego w Krakowie i Wilnie; rektor Uniwersytetu Wileńskiego; członek Towarzystwa znaczenie.
 • Definicja Ustawodawczy Sejm Co to jest organ ustawodawczy działający II 1919 - XI 1922; wybory do niego na podstawie dekretu z 28 XI 1918 przeprowadzono 26 I 1919 na podstawie 5-przymiotnikowego prawa czym jest.
 • Definicja Solidarność Co to jest Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ; centrala związkowa; ruch polityczny i socjalny wyrosły z protestów robotniczych od poł. lat osiemdziesiątych, a przede co to jest.
 • Definicja Schönbrunn Co to jest pokój - zawarty 14 X 1809 poprzez cesarzy Napoleona I i Franciszka I Habsburga; Austria między innymi zrzekała się na rzecz Księstwa Warszawskiego ziem III zaboru definicja.
 • Definicja Sˇdy Co to jest inaczej zwany Asesorią; przewodniczył mu kanclerz albo podkanclerzy, a członkami byli asesorzy; Sp. akcyjna po powołaniu Trybunału Koronnego w XVI w. rozstrzygał sprawy co znaczy.
 • Definicja Stróża Co to jest w okresie państwa pierwszych Piastów wymóg stróżowania w grodach i strażnicach; potem zamienia się na daninę w zbożu, również nazywaną stróżą słownik.
 • Definicja Posesjonacka Szlachta Co to jest SZLACHTA znaczenie.
 • Definicja Patrymonialne Sˇdownictwo Co to jest SˇD DOMINIALNY czym jest.
 • Definicja Siemomysł Co to jest X w.) - tata Mieszka I, książę Polan; zbudował podstawy państwa plemiennego w Wielkopolsce co to jest.
 • Definicja Maria Stanisław Szeptycki Co to jest generał; dowódca II Brygady Legionów Polskich; w 1918 szef sztabu WP; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej; w 1923 minister spraw wojskowych; po zamachu majowym definicja.
 • Definicja Mikołaj Szarzyński Sęp Co to jest 1581) - pisarz, humanista; znany jako autor utworów lirycznych (większa część jego dorobku zaginęła) zebranych w zbiorze Rytmy abo Wiersze polskie (1568-1581); w jego co znaczy.
 • Definicja Koronacyjny Sejm Co to jest odbywał się w Krakowie; w czasie jego trwania koronowano króla po złożeniu poprzez niego przysięgi koronacyjnej i generalnym potwierdzeniu praw Rzeczypospolitej słownik.
 • Definicja Władysław Siciński Co to jest stolnik upicki, poseł na sejm 1652; jako pierwszy za namową Janusza Radziwiłła sprzeciwił się prolongacie sejmu zapoczątkowując praktykę liberum veto w parlamentaryzmie znaczenie.
 • Definicja Zygmunt Sierakowski Co to jest działacz polityczny; założył sekretne kółka oficerskie w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; związany z lewicą obozu Czerwonych; w momencie stworzenia czym jest.
 • Definicja SEKCJE KÓŁ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ CENTRALNEGO ZWIˇZKU Co to jest zobacz CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ co to jest.
 • Definicja Egzekucyjne Sejmy Co to jest RUCH EGZEKUCYJNY definicja.
 • Definicja Semigalia Co to jest INFLANTY co znaczy.
 • Definicja Socynianie Co to jest BRACIA POLSCY słownik.
 • Definicja Franciszek Smolka Co to jest prawnik, polityk galicyjski; członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego; w l. 1848-1849 wiceprezydent i prezydent parlamentu w Wiedniu; od 1861 poseł do Sejmu Krajowego; w l znaczenie.
 • Definicja Sejmujˇcy Stan Co to jest SEJM WALNY czym jest.
 • Definicja Melsztyna Z Spytek Co to jest około 1398-1439) - lider husytyzmu polskiego; w 1439 stanął na czele konfederacji korczyńskiej; zginął w bitwie pod Grotnikami co to jest.
 • Definicja Starobielsk Co to jest Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani definicja.
 • Definicja Stacja Co to jest POSŁUGI; STAN co znaczy.
 • Definicja Batory Stefan Co to jest 1571 książę siedmiogrodzki, w l. 1576-1586 władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana Zamoyskiego, jako kontrkandydat elekcji Habsburgów; jednym z warunków słownik.
 • Definicja Św Stanisław Co to jest biskup krakowski; ((około 1079 związał się z opozycją przeciwko Bolesławowi Śmiałemu, co najprawdopodobniej było powodem męczeńskiej śmierci biskupa - jej okoliczności znaczenie.
 • Definicja STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D) Co to jest Stronnictwo liberalne; założone w 1905 w Królestwie Polskim; skupiało przedstawicieli burżuazji i inteligencji nie godzących się z programem i polityką endecji; w czym jest.
 • Definicja Neapolitańskie Sumy Co to jest udzieliła Bona Sforza królowi Hiszpanii Filipowi II z pieniędzy wywiezionych z Polski; pożyczka ta nigdy nie została zwrócona, a późniejsze starania Polski o jej co to jest.
 • Definicja Stoczek Co to jest II 1831 w czasie stworzenia listopadowego; zwycięstwo kawalerii polskiej pod dowództwem gen. J. Dwernickiego nad dywizją rosyjską dowodzoną poprzez gen. F. Gejsmara definicja.
 • Definicja STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W KRÓLE Co to jest CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA co znaczy.
 • Definicja Bursztynowy Szlak Co to jest BURSZTYNOWY SZLAK słownik.
 • Definicja Narodowego Zrywu Stronnictwo Co to jest STRONNICTWO PRACY znaczenie.
 • Definicja Wisława Szymborska Co to jest pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla w 1998; związana poprzez całe życie z Krakowem, gdzie w l. 1953-1968 była członkiem zespołu tygodnika Życie Literackie czym jest.
 • Definicja Ślˇsk Co to jest historyczna leżąca nad górną i środkową Odrą; w okresie kształtowania się państwowości polskiej zamieszkany poprzez liczne plemiona: Ślężan, Bobrzan, Dziadoszan, Opolan co to jest.
 • Definicja Adam Sapieha Co to jest książę, polityk galicyjski; poseł do Sejmu Krajowego 1861-1864, 1868-1872; lider Białych w Galicji; przeciwnik stańczyków; od 1875 prezes Galicyjskiego Towarzystwa definicja.
 • Definicja Świętopietrze Co to jest stawka na rzecz papiestwa, świadczona poprzez Polskę od X/XI w.; początkowo składana poprzez panującego, od XII w. podatek płacony poprzez całą ludność; było co znaczy.
 • Definicja Sb Co to jest zobacz BEZPIEKA słownik.
 • Definicja Wysockiego Sprzysiężenie Co to jest organizacja; powstała w XII 1828 w Szkole Podchorążych Piechoty; na czele ppor. P. Wysocki; w 1830 przyłączyli się do niej działacze cywilni; nie posiadała znaczenie.
 • Definicja Konrad Swinarski Co to jest reżyser teatralny; jeden z najwybitniejszych twórców powojennego teatru polskiego; w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zasłynął inscenizacjami dramatów czym jest.
 • Definicja Arnold Szyfman Co to jest reżyser; wieloletni dyrektor Teatru Polskiego (1913-1957) i Teatru Wielkiego w Warszawie; znany z inscenizacji klasycznych sztuk polskich (między innymi Irydion Z co to jest.
 • Definicja STRONNICTWO POLITYKI REALNEJ (SPR) Co to jest konserwatywne; powstało w 1904 w Królestwie Polskim; skupiało zwolenników polityki ugody wobec caratu; jego posłowie wchodzili w skład Koła Polskiego w Dumie; w momencie definicja.
 • Definicja Jan Ignacy Skorupka Co to jest ksiądz, kapelan Wojska Polskiego; do 1918 pracował na terenie Rosji; w 1918 wrócił do Polski; od 1920 kapelan w Warszawie, prefekt szkół warszawskich; ochotnik w wojnie co znaczy.
 • Definicja Słowianie Co to jest indoeuropejska ( Prasłowianie), która wskutek udziału od V/VI w. w wielkiej wędrówce ludów zajęła Europę Środkową (do Łaby) i południową (prawie całe Bałkany) i słownik.
 • Definicja Wit Stwosz Co to jest około 1447-1533) - rzeźbiarz działający w l. 1477-1496 w Krakowie; jego najwybitniejszym dziełem jest wykonany w l. 1477-1489 na zamówienie porady miejskiej ołtarz znaczenie.
 • Definicja SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP Co to jest powstała w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego; utworzona poprzez działaczy II Proletariatu i ZRP niezadowolonych z niepodległościowego programu PPS czym jest.
 • Definicja Polskiego Ludu Stowarzyszenie Co to jest organizacja niepodległościowa; założona w Galicji w II 1835 poprzez emisariuszy Młodej Polski; głosiła hasła walki o niepodległą, demokratyczną Polskę; postulowała co to jest.
 • Definicja Niemy Sejm Co to jest obradujący 1 II 1717 pod kontrolą wojsk rosyjskich, potwierdził ugodę między Augustem II Sasem, a szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej; władca zobowiązał się definicja.
 • Definicja Spisz Co to jest kraina na południowych stokach Karpat, w dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława Krzywoustego; w części wróciła do Polski w 1412 jako co znaczy.
 • Definicja Smoleńsk Co to jest w czasie wojen polsko-rosyjskich, doszło do oblężenia w twierdzy Smoleńsk poprzez 25-tys. armię rosyjską pod dowództwem Michała Szeina załogi polskiej liczącej 2600 słownik.
 • Definicja Szarak Co to jest pogardliwe ustalenie drobnej szlachty ( zaściankowej i gołoty) w Rzeczypospolitej znaczenie.
 • Definicja Karol Świerczewski Co to jest 1897-1947) - działacz ruchu robotniczego, generał; w momencie I wojny światowej wyjechał do Rosji, gdzie w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; zajmował tam różne stanowiska czym jest.
 • Definicja Prl Sejm Co to jest władzy wprowadzony na mocy konstytucji PRL z 22 VII 1952; wybierany w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim raz na 4 lata; czynne prawo wyborcze miały co to jest.
 • Definicja Leszczyński Stanisław Co to jest 1699 wojewoda poznański, w l. 1704-1709 i 1733-1736 władca Polski; pochodził z wielkopolskiej rodziny magnackiej; w momencie wojny północnej (III) w 1704 stanął u boku definicja.
 • Definicja Sejmik Co to jest danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i co znaczy.
 • Definicja Szeregi Szare Co to jest kryptonim ZHP; działalność organizacji rozciągała się na region całej okupowanej w czasie II wojny światowej Polski; współpracowano ściśle z Komendą Kluczową ZWZ/AK i słownik.
 • Definicja STAN WOJENNY W PRL Co to jest na mocy Dekretu Porady Państwa w nocy z 12 na 13 XII 1981; w państwie pełnię władzy przejęła Wojskowa Porada Ocalenia Narodowego (WRON), na której czele stał gen. W znaczenie.
 • Definicja Sd Demokratyczne Stronnictwo Co to jest utworzona 15-16 IV 1939 z inspiracji klubów demokratycznych; Stanęła na stanowisku obrony demokracji parlamentarnej; w momencie okupacji działała w konspiracji pod czym jest.
 • Definicja Zagonowa Szlachta Co to jest SZLACHTA co to jest.
 • Definicja STATUT ORGANICZNY WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO Co to jest SEJM ŚLˇSKI definicja.
 • Definicja Socjalne Chrześcijańsko Stronnictwo Co to jest CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA co znaczy.
 • Definicja Szlachta Co to jest Geschlecht) - stan ukształtowany w XIV w. z rycerstwa, o uprzywilejowanej pozycji, która została jeszcze rozszerzona wskutek uzyskania w XIV-XV w. przywilejów słownik.
 • Definicja Polskiego Królestwa Socjaldemokracja Co to jest SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY znaczenie.
 • Definicja Stolice Co to jest średniowieczu nie było jednej stolicy, funkcje te spełniała aktualna siedziba księcia, dopiero potem już na stałe Kraków i Warszawa; były to: 1) Ostrów Lednicki, wyspa czym jest.
 • Definicja Kajetan Sołtyk Co to jest 1759 biskup krakowski; przeciwnik Czartoryskich i Poniatowskich i reform proponowanych poprzez Familię; na sejmie 1767 roku, za opór przeciwko uchwaleniu praw co to jest.
 • Definicja Lwowskie Śluby Co to jest złożonego we Lwowie 1 IV 1656 poprzez Jana Kazimierza Wazę w czasie wojen polsko-szwedzkich w XVII w., gdzie za udział chłopów w walkach z najazdem szwedzkim definicja.
 • Definicja Starostwo Co to jest zarządzany poprzez starostę; mogło obejmować 3 rodzaje terytorium: 1) całą prowincję (Wielkopolska, Ruś Czerwona i Podole); 2) ziemię; 3) królewszczyzny na danym co znaczy.
 • Definicja Franz Stadion Co to jest polityk austriacki; gubernator Galicji w l. 1847-1848; 22 IV 1848 ogłosił patent cesarski o uwłaszczeniu chłopów; minister spraw wewnętrznych w Austrii w l. 1848-1849 słownik.
 • Definicja Bajońskie Sumy Co to jest szlachty wielkopolskiej wobec Prus na sumę 43 mln franków przejęte poprzez Napoleona I; na mocy konwencji w Bayonne (10 V 1908) odstąpione Księstwu Warszawskiemu; w znaczenie.
 • Definicja Szos Co to jest SKARB KRÓLEWSKI czym jest.
 • Definicja Karnkowskiego Statuty Co to jest nazwiska biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego; były to ustalenia sejmu z 1570 oddające władzę zwierzchnią nad żeglugą bałtycką, wbrew oporowi Gdańska, w ręce co to jest.
 • Definicja Leon Schiller Co to jest reżyser teatralny; karierę rozpoczął w okresie dwudziestolecia międzywojennego; znany z monumentalnych inscenizacji klasycznych polskich dramatów (Dziady A. Mickiewicza definicja.
 • Definicja Wojewódzki Sejmik Co to jest SEJMIK co znaczy.
 • Definicja Sentymentalizm Co to jest klasycyzmu kluczowy prąd polskiego oświecenia; charakteryzował się podkreślaniem przeżyć wewnętrznych i odwołaniem do prostoty i natury; charakterystyczny raczej dla słownik.
 • Definicja Sd Co to jest zobacz STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE znaczenie.
 • Definicja Warszawskiego Księstwa Sejm Co to jest konstytucji Księstwa Warszawskiego; miał być zwoływany poprzez księcia co 2 lata na 2 tygodnie; nie posiadał inicjatywy ustawodawczej; zebrał się w 1809 i 1811 czym jest.
 • Definicja Rezydenci Senatorowie Co to jest SEJM WALNY co to jest.
 • Definicja Wileński Sejm Co to jest organ ustawodawczy powołany dla obszaru tak zwany Litwy Środkowej; istniał I-III 1922; 22 II 1922 podjął uchwałę o włączeniu Wileńszczyzny do Rzeczypospolitej definicja.
 • Definicja Nestor Kazimierz Sapieha Co to jest 1754-1798) - marszałek konfederacji litewskiej na Sejmie Ogromnym; współuczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 Maja co znaczy.
 • Definicja Sobótka Co to jest wzniesienie na pd. od Wrocławia, na którym od poł. I tysiąclecia do X/XI w. funkcjonował pogański ośrodek kultowy, zapoczątkowany najprawdopodobniej poprzez Celtów; jego słownik.
 • Definicja Spadochronowa Brygada Samodzielna Co to jest POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE znaczenie.
 • Definicja Średnia Szlachta Co to jest SZLACHTA czym jest.
 • Definicja Zaściankowa Szlachta Co to jest SZLACHTA co to jest.
 • Definicja Jan Stapiński Co to jest działacz ludowy; współzałożyciel SL; współpracował z B. i M. Wysłouchami; długoletni redaktor Przyjaciela Ludu ; poseł do sejmu galicyjskiego i wiedeńskiego; po definicja.
 • Definicja Sobibór Co to jest zagłady w l. 1942-1943 ( obozy hitlerowskie); zginęło w nim ogółem około 250 tys. więźniów, z czego około 200 tys. Żydów ( holocaust), którzy 14 X 1943 podjęli nieudaną co znaczy.
 • Definicja Targ Stary Co to jest podpisany 26 IX 1629 na 6 lat po wojnie polsko-szwedzkiej o Prusy Królewskie, Prusy Książęce i Inflanty; w rękach szwedzkich pozostały wszystkie porty inflanckie i słownik.
 • Definicja Wieś Sztumska Co to jest przedłużony w 1635 na 26 lat rozejm ze Starego Targu podpisany poprzez Władysława IV Wazę pod naciskiem Francji; Szwedzi opuścili miasta i porty pruskie i zrzekli się znaczenie.
 • Definicja Samosierra Somossiera Co to jest XI 1808; otworzyła cesarzowi Napoleonowi I drogę do Madrytu w wojnie przeciwko stworzeniu hiszpańskiemu; wyróżniła się w niej kawaleria polska, szczególnie brawurowa czym jest.
 • Definicja Paweł Stalmach Co to jest dziennikarz, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim; uczestnik kongresu słowiańskiego w Pradze 1848; redaktor Tygodnika Cieszyńskiego (1848) i Gwiazdki Cieszyńskiej co to jest.
 • Definicja Praw Straż Co to jest KONSTYTUCJA 3 MAJA definicja.
 • Definicja Szarytki Co to jest ZAKONY co znaczy.
 • Definicja Jędrzej Śniadecki Co to jest chemik, biolog, doktor, filozof; prof. chemii i medycyny Uniwersytetu Wileńskiego; zwolennik empiryzmu i materializmu; twórca polskiego słownictwa chemicznego i słownik.
 • Definicja Aleksander Świętochowski Co to jest teoretyk pozytywizmu; w 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego; redaktor Prawdy 1881-1907; jeden z przywódców SP-D; autor między innymi programowych artykułów znaczenie.
 • Definicja Jakub Świnka Co to jest arcybiskup gnieźnieński; rzecznik zjednoczenia państwa polskiego i niezależności Kościoła w Polsce; w 1295 koronował w Gnieźnie Przemysła II, a w 1300 Wacława II; poparł czym jest.
 • Definicja Suplika Co to jest supplex - błagalny) - prośby chłopskie składane królowi bądź jego urzędnikom zawierające skargi i żądania interwencji; w najwyższym stopniu znana jest tak zwany suplika co to jest.
 • Definicja Roman Szeptycki Co to jest hrabia, metropolita Kościoła greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu bazylianów przyjął imię Andrzej; od 1900 arcybiskup lwowski i halicki; poseł definicja.
 • Definicja Walenty Stefański Co to jest drukarz, księgarz, działacz demokratyczny w Wielkopolsce; brał udział w stworzeniu listopadowym; ideolog i lider Związku Plebejuszy (1842); w 1848 członek Komitetu co znaczy.
 • Definicja Stanisław Skwarczyński Co to jest generał, polityk; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; od 1918 w WP, między innymi 1930-1938 dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów; w l. 1938-1939 szef OZN; w słownik.
 • Definicja Zenon Świętosławski Co to jest działacz emigracyjny; członek spisku P. Wysockiego; walczył w stworzeniu listopadowym i partyzantce J. Zaliwskiego; w momencie Wielkiej Emigracji początkowo związany z znaczenie.
 • Definicja STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH (SDP) Co to jest zawodowa dziennikarzy; powstała w 1951; w l. 1980-1981 popierała NSZZ Solidarność ; w okresie stanu wojennego zdelegalizowana; w 1989 reaktywowana; organ prasowy Prasa czym jest.
 • Definicja Jan Seklucjan Co to jest 1578) - kaznodzieja luterański; oskarżony w Rzeczypospolitej o herezję schronił się u Albrechta Hohenzollerna w Królewcu; autor pierwszego polskiego katechizmu co to jest.
 • Definicja Polski Zwycięstwu Służba Co to jest organizacja polityczno-wojskowa; powstała w Warszawie 27 IX 1939, inicjatorem był gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski; szefem sztabu był płk S. Rowecki, a komisarzem definicja.
 • Definicja Józef Szafranek Co to jest ksiądz, działacz narodowy na Śląsku; od 1840 proboszcz w Bytomiu; współzałożyciel Dziennika Górnoszląskiego ; w l. 1848-1851 poseł do sejmu pruskiego; żądał wprowadzenia co znaczy.
 • Definicja Sieciech Co to jest możnowładca małopolski z rodu Starżów, wojewoda; jeden z przywódców buntu przeciw Bolesławowi Śmiałemu w 1079; wielkorządca za panowania Władysława Hermana; zmuszony do słownik.
 • Definicja Stefan Starzyński Co to jest prezydent Warszawy w l. 1934-1939; zasłynął jako cywilny komisarz obrony stolicy w momencie kampanii wrześniowej; niezmordowanie nawoływał warszawiaków do obrony miasta znaczenie.
 • Definicja Szczekociny Co to jest VI 1794 w momencie stworzenia kościuszkowskiego; Tadeusz Kościuszko na czele 15-tys. armii, pragnąc powstrzymać połączenie korpusu rosyjskiego Denisowa z wojskami czym jest.
 • Definicja Chłopskie Strajki Co to jest strajki w Galicji nastąpiły w l. 1902-1903 jako forma walki o zmianę kurialnego mechanizmu wyborczego; 1905-1907 strajki robotników rolnych i chłopów w Królestwie co to jest.
 • Definicja Władysław Strzemiński Co to jest malarz; członek ekipy artystycznej skupionej wokół czasopisma Blok ; twórca tak zwany unizmu, kierunku redukującego kompozycje do zamkniętych jednostajnych płaszczyzn w definicja.
 • Definicja Piotrkowskie Wiślicko Statuty Co to jest prawnych (raczej karnych i procesowych) wydanych poprzez Kazimierza Wielkiego w 1347 w Wiślicy dla Małopolski i w 1348 w Piotrkowie Trybunalskim dla Wielkopolski; ten co znaczy.
 • Definicja Rozbiorowe Sejmy Co to jest I rozbiorze Polski na żądanie mocarstw zaborczych; obradował w l. 1773-1775; mimo sprzeciwu posłów Tadeusza Reytana i Samuela Korsaka konwencja rozbiorowa została słownik.
 • Definicja Pax Stowarzyszenie Co to jest grupująca inteligencję katolicką uznającą potrzebę współpracy z władzami komunistycznymi; powstała z inicjatywy B. Piaseckiego w 1945 wokół tygodnika Dziś i Jutro ; w znaczenie.
 • Definicja SZKOŁA WOJSKOWA W CUNEO Co to jest inicjatywy emigrantów polskich za zgodą władz włoskich w X 1861; początkowo działała w Genui; organizatorem i dyrektorem był L. Mierosławski; rozwiązana w VII 1862 pod czym jest.
 • Definicja Marian Spychalski Co to jest działacz komunistyczny, oficer; przed wybuchem II wojny światowej pracował jako architekt; członek KPP od 1931; w momencie okupacji członek PPR (1945-1948 członek Biura co to jest.
 • Definicja STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D) Co to jest Wszechpolakami (od organu prasowego); partia narodowa; powstała w 1897 w Królestwie Polskim z inicjatywy działaczy Ligi Narodowej; od 1905 partia legalna; w 1904 definicja.
 • Definicja Kazimierz Maciej Sarbiewski Co to jest pisarz i teoretyk literatury, kaznodzieja; jezuita, nadworny kaznodzieja Władysława IV Wazy; w czasie pobytu w Rzymie uwieńczony poprzez papieża Urbana VIII laurem co znaczy.
 • Definicja Walery Sławek Co to jest 1879-1939) - działacz polityczny, pułkownik; od 1900 w PPS (1902-1905 członek Centralnego Komitetu Robotniczego), jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS; od 1906 słownik.
 • Definicja Polskiego Królestwa Sejm Co to jest konstytucji Królestwa Polskiego; miał być zwoływany co 2 lata na 30 dni; faktycznie obradował w 1818, 1820, 1825, 1830; wbrew konstytucji nie zatwierdzał nigdy budżetu znaczenie.
 • Definicja Socrealizm Co to jest realizmem socjalistycznym; kierunek w literaturze i sztuce powojennej; akceptując wzory radzieckie uznawał potrzebę twórczości odzwierciedlającej interesy proletariatu czym jest.
 • Definicja Kazimierz Świtalski Co to jest polityk; przed 1914 członek między innymi Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego; w l. 1914-1917 w Legionach Polskich; od XII 1918 w Adiutanturze Generalnej co to jest.
 • Definicja Starosta Co to jest zarządzający w imieniu władcy podległym mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia władzy królewskiej; od XIV w. 2 urzędy o odmiennych definicja.
 • Definicja Główne Szkoły Co to jest Komisji Nauki Narodowej status szkoły głównej dostała Akademia Krakowska (Szkoła Kluczowa Koronna) i Akademia Wileńska (Szkoła Kluczowa Litewska), które zreformowali co znaczy.
 • Definicja Szczebrzeszyn Co to jest zawiązana 23 XI 1672 poprzez malkontentów na czele z hetmanem Janem Sobieskim przeciwko zwolennikom Michała Korybuta Wiśniowieckiego skupionym w konfederacji gołąbskiej słownik.
 • Definicja Piotr Skarga Co to jest kaznodzieja, działacz kontrreformacyjny; pochodził z rodz. Powęskich podających się za szlachtę; po studiach w Akademii Krakowskiej wychowawca Jana Tęczyńskiego; po znaczenie.
 • Definicja SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI Co to jest konferencji tak zwany Wielkiej Trójki, a więc szefów 3 ogromnych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej: Stanów Zjednoczonych (F. D. Roosevelt, w Poczdamie H. Truman), ZSRR czym jest.
 • Definicja Florian Siwicki Co to jest generał; od 1943 w Armii Polskiej w ZSRR; w l. 1973-1983 szef sztabu generalnego; od 1983 do 1990 minister obrony narodowej; członek PPR do 1948, a następnie PZPR; od co to jest.
 • Definicja Narodowe Demokratyczno Stronnictwo Co to jest STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE definicja.
 • Definicja Bolesław Świdrygiełło Co to jest najmłodszy brat Władysława Jagiełły; w l. 1430-1432 ogromny książę litewski, sprzymierzył się z Zakonem Krzyżackim dążąc do zerwania unii Litwy z Polską, co co znaczy.
 • Definicja Królewski Skarb Co to jest wprowadzenia wojska zaciężnego w XV w. podzielono etapowo skarb na nadworny i pospolity; od 1632 do skarbu nadwornego dozorowanego poprzez podskarbiego nadwornego słownik.
 • Definicja Walny Sejm Co to jest panowania Jana Olbrachta; Składał się z tak zwany trzech stanów sejmujących: króla, senatu i izby poselskiej; początkowo zbierał się nieregularnie, później władca był znaczenie.
 • Definicja Słuck Co to jest zawiązana w 1767 dla obrony praw dysydentów (konfederacja w Toruniu) przeciwko dążeniom centralizacyjnym Familii; popierana poprzez Danię, Rosję i Prusy sprowokowała czym jest.
 • Definicja 1828 Sejmowy Sˇd Co to jest konstytucyjny Królestwa Polskiego pod przewodnictwem P. Bielińskiego; rozpatrywał sprawę działaczy Towarzystwa Patriotycznego oskarżonych o zbrodnię stanu; pod wpływem co to jest.
 • Definicja SEJM KRAJOWY W GALICJI Co to jest autonomicznej Galicji; istniał w l. 1861-1914; obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 wybieranych w systemie definicja.
 • Definicja Sołtys Co to jest Schultheiss) - osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca; przewodniczył sądowi wiejskiemu - ławie sądowej (pobierał 1/3 opłat co znaczy.
 • Definicja Strajk Co to jest pracy poprzez pracowników najemnych, na przykład robotników rolnych, przemysłowych, chłopów; celem jest obrona interesów ekonomicznych albo politycznych; wyróżnia się słownik.
 • Definicja Inkwizycyjne Sejmy Co to jest panowania Zygmunta III Wazy, na którym władca wspierając zwolenników kontrreformacji odrzucił prośby dysydentów o powstrzymanie wystąpień przeciwko protestantom znaczenie.
 • Definicja Józef Szujski Co to jest historyk, konserwatywny ideolog i polityk; od 1867 poseł do Sejmu Krajowego, a od 1879 sejmu wiedeńskiego; członek Polskiej Akademii Zdolności; od 1869 prof czym jest.
 • Definicja Salomea Co to jest hrabiego Bergu, od 1115 żona Bolesława Krzywoustego, matka młodszych Bolesławowiczów ( Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza co to jest.
 • Definicja Mikołaj Sienicki Co to jest działacz ruchu egzekucyjnego, poseł sejmowy; od 1550 poseł na następnych sejmach walnych, kilkakrotnie marszałek sejmu; należał do zgromadzenia braci polskich; świetny definicja.
 • Definicja Juliusz Słowacki Co to jest pisarz, dramatopisarz; zaliczany do Trójcy wieszczów ; w 1831 pracował w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego; przebywał w Paryżu i Londynie jako jego kurier; pozostał co znaczy.
 • Definicja Poniatowski August Stanisław Co to jest 1764-1795 władca Polski; pochodził ze średniej szlachty spowinowaconej dzięki małżeństwu jego ojca Stanisława Poniatowskiego z Konstancją z Czartoryskich z słownik.
 • Definicja Sokół Co to jest gimnastyczne; pierwsze powstało w 1867 we Lwowie; od 1885 gniazda Sokoła zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim; od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim; politycznie znaczenie.
 • Definicja Karol Szymanowski Co to jest kompozytor; od 1905 członek Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich, określanej jako ekipa Młodej Polski; w l. 1911-1914 mieszkał w Wiedniu, od 1919 na stałe w czym jest.
 • Definicja Kazimierz Sosnkowski Co to jest generał, polityk; od 1904 członek PPS, dowódca Organizacji Bojowej PPS; w 1908 współorganizator Związku Walki Czynnej; w l. 1914-1916 szef sztabu I Brygady Legionów co to jest.
 • Definicja Sl Ludowe Stronnictwo Co to jest ludowego utworzona 15 III 1931 z połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast , Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie i Stronnictwa Chłopskiego; zjednoczenie definicja.
 • Definicja Bruno Schulz Co to jest prozaik, krytyk literacki, absolwent: wydziału architektury Politechniki Lwowskiej i malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu; uznanie przyniosły mu utwory: Sklepy co znaczy.
 • Definicja STUDENCKIE KOMITETY SOLIDARNOŚCI (SKS) Co to jest organizacje studenckie; powstały w l. 1977-1979 z inspiracji KOR i ROPCiO; impulsem była śmierć studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego S. Pyjasa; były przeciwwagą dla słownik.
 • Definicja Wacław Sieroszewski Co to jest związany w młodości z ruchem socjalistycznym; w 1879 zesłany na Syberię, tam rozpoczął pracę literacką i badania etnograficzne (Dwanaście lat w państwie Jakutów - 1900 znaczenie.
 • Definicja Strzelec Co to jest organizacji paramilitarnych w Galicji; w 1910 powstało w Krakowie z inicjatywy J. Piłsudskiego Towarzystwo Strzelec , a we Lwowie - Związek Strzelecki; kierowane były czym jest.
 • Definicja Dzielnicowy Sejm Co to jest Niemiec 3-5 XII 1918; uczestniczyło w nim 1,1 tys. delegatów z Wielkopolski, Śląska, Prus Wschodnich, Pomorza Gdańskiego i z Berlina, Zagłębia Ruhry i Hamburga; wyłonił co to jest.
 • Definicja Ślˇski Sejm Co to jest jednoizbowy organ ustawodawczy utworzony w 1922 na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920, nadający definicja.
 • Definicja Stan Co to jest wymóg utrzymywania dworu władcy, a również jego urzędników i posłańców w momencie podróży; zanikł w XIII i XIV w. jako wynik nadawania immunitetów ( Łęczyca, zjazd); 2 co znaczy.
 • Definicja Szkolne Strajki Co to jest Polskim prowadzone w l. 1905-1911; rozpoczęły się w I 1905 strajkami młodzieży szkolnej i studentów w Warszawie; bojkot rosyjskich szkół i uniwersytetu był kluczową słownik.
 • Definicja Stanisław Sosabowski Co to jest generał; w l. 1914-1918 w armii austriackiej; od 1918 w WP, min. w l. 1929-1937 wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej; w kampanii wrześniowej dowódca 21 Pułku Piechoty znaczenie.
 • Definicja Rycerska Szkoła Co to jest poprzez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla młodzieży szlacheckiej w celu kształcenia oficerów; komendantem szkoły został Adam Kazimierz Czartoryski; 3-letnia nauka czym jest.
 • Definicja Wielki Sejm Co to jest Sejmem Czteroletnim; zawiązany w 1788 pod laską konfederacji przeprowadził dzieło gruntownych reform Rzeczypospolitej zwieńczone uchwaleniem Konstytucji 3 Maja; jego co to jest.
 • Definicja STRONNICTWO LUDOWE (SL) WOLNOŚĆ Co to jest w 1945 z inicjatywy działaczy odrzucających ustalenia konferencji w Jałcie i wynikającej z tego polityki S. Mikołajczyka; wchodziło ono w skład następnych Rad definicja.
 • Definicja Sandomierz Co to jest zawiązana w 1704 w momencie wojny północnej u boku Augusta II Wettina przeciwko popieranemu poprzez Szwedów Stanisławowi Leszczyńskiemu i w obronie suwerenności co znaczy.
 • Definicja Sławoj Felicjan Składkowski Co to jest generał, polityk (z zawodu doktor); od 1905 w PPS, od 1906 w PPS-Frakcji Rewolucyjnej; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW (dowódca w Zagłębiu Dąbrowskim); w l słownik.
 • Definicja Santok Co to jest przy ujściu Noteci do Warty, przedmiot sporu terytorialnego z ekspansywną Brandenburgią; zajęty poprzez Brandenburgię w 1272, odzyskany poprzez Przemysła II w 1278 i znaczenie.
 • Definicja Henryk Sienkiewicz Co to jest był współorganizatorem Kasy im. J. Mianowskiego; zaangażowany w działalność socjalną, między innymi w pomoc dla rodaków w zaborze pruskim walczącym z germanizacją; w czym jest.
 • Definicja Pacyfikacyjny Sejm Co to jest kończący konflikt o tron Polski pomiędzy Augustem III Sasem i Stanisławem Leszczyńskim i jego zwolennikami; był jedynym nie zerwanym sejmem w momencie panowania Augusta co to jest.
 • Definicja Kultura Sarmacka Co to jest uznawanych za przodków szlachty Sarmatów; Styl życia i moment w dziejach kultury polskiej epoki baroku; charakteryzowała się z jednej strony cechami pozytywnymi definicja.
 • Definicja Pruskie Stany Co to jest stanów (duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa) w kraju Zakonu Krzyżackiego, ukształtowana ostatecznie w 1440 jako Związek Pruski w okresie wzrastającej opozycji co znaczy.
 • Definicja Spa Co to jest 5-16 VII 1920 krajów Ententy z Niemcami w kwestii ich zobowiązań gospodarczych i wzajemnych stosunków; przybył na nią premier W. Grabski w celu uzyskania pomocy w wojnie słownik.
 • Definicja Delegacyjny Sejm Co to jest 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla znaczenie.
 • Definicja Stanisław Stojałowski Co to jest ksiądz, działacz ruchu ludowego; od 1875 wydawca i redaktor pism: Wieniec i Pszczółka ; propagował oświatę ludową, zakładanie samopomocowych kółek rolniczych; głosił czym jest.

Biografia bohaterów z historii w słowniku

Kim była postać? Co zrobił bohater? Postacie historyczne, słownik postaci.

Definicja Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie, Sarmacka Kultura, Sejm Pacyfikacyjny, Sienkiewicz Henryk, Santok, Składkowski Felicjan Sławoj biografia.

Co to jest Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie słownik.