konstytucja polskiej co to znaczy

Definicja KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ w historii Polski: Konstytucją lipcową

Definicja KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Co to znaczy KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ: ustawa zasadnicza uchwalona 22 VII 1952 (stąd zwana także Konstytucją lipcową); została opracowana wg wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936; stanowiła, iż PRL jest krajem demokracji ludowej, gdzie władza należy do "ludu pracującego miast i wsi", sprawującego ją poprzez swych przedstawicieli wybranych (co 4 lata w 4-przymiotnikowych wyborach) do 1-izbowego Sejmu i Rad Narodowych; zrezygnowano z tradycyjnego podziału władzy wprowadzając nowe definicja: organów władzy państwowej; najwyższym organem był Sejm, któremu była podporządkowana Porada Państwa jako naczelny organ władzy (w przerwach pomiędzy posiedzeniami sejmu przejmowała niemal wszystkie jego uprawnienia), sprawująca zwierzchnictwo nad terenowymi organami władzy, jakimi były Porady Narodowe; na czele administracji państwowej stała Porada Ministrów i jej prezes; najwyższym organem kontroli był NIK; gwarantowała niezawisłość sądów, które miały stać na straży ustroju; wnikliwie opisano prawa i wymagania obywateli, deklarując ich szeroki zakres; mechanizm gospodarczy miał opierać się na uspołecznionych środkach produkcji; w rzeczywistości nie była przestrzegana, gdyż rzeczywistym źródłem władzy w PRL było Biuro Polityczne KC PZPR; była 24 razy nowelizowana, w tym 10 II 1976, gdy wprowadzono zapisy o socjalistycznym charakterze państwa, przewodniej roli PZPR w kraju i uznania za obowiązujący sojusz ze ZSRR; po gruntownych zmianach przekształcona 29 XII 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Czym jest KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ znaczenie w Słownik definicji K .