centralny zwiˇzek młodzieży co to znaczy

Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ histori Polski. Słownik młodzieżowa ruchu ludowego

Definicja CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

Co to znaczy CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ: organizacja młodzieżowa ruchu ludowego; utworzona w 1919 z Sekcji Kół Młodzieży Wiejskiej Centralnego Związku Kółek Rolniczych, których pozostał autonomiczną częścią; ściśle współpracował z PSL "Wyzwolenie" i Stronnictwem Chłopskim; w 1928 liczył około 50-75 tys. członków; czołowi działacze: J. Niećko, Zygmunt Załęski; organy prasowe: "Drużyna", "Nasza Drużyna", "Siew"; w 1928 przewarzająca część członków ZG utworzyła Związek Młodzieży Wiejskiej RP, pozostali kontynuowali działalność w CZMW "Siew".

Słownik CZARTORYSKI ADAM JERZY:
Czym jest książę, działacz polityczny, pisarz; syn A. K. Czartoryskiego; walczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; od 1801 współpracował z Aleksandrem I, uczestniczył w opracowaniu reform państwa rosyjskiego centralny zwiˇzek młodzieży wiejskiej.
Słownik CENTRALNA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA PARTII I STRONNI:
Czym jest FRONT JEDNOŚCI NARODU centralny zwiˇzek młodzieży wiejskiej.
Słownik CZERWONE HARCERSTWO TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU ROBOT:
Czym jest zwany młodszej młodzieży (8-16 lat) utworzona w 1926 z inicjatywy OM TUR, związana z PPS; do 1930 było autonomiczną częścią OM TUR; w pracy wychowawczej stosowało sposoby harcerskie, przy centralny zwiˇzek młodzieży wiejskiej.
Słownik CYGANIE:
Czym jest Romowie, Sinti) - ekipa etniczna, której przodkowie wywodzili się z Indii; od około 1000 rozprzestrzenili się po całej Europie, prowadząc koczowniczy tryb życia; w Polsce od XV w centralny zwiˇzek młodzieży wiejskiej.
Słownik CYRKUŁ:
Czym jest jednostka podziału administracyjnego istniejąca do 1846 w Galicji (było ich 19); w 1846 wprowadzono nowy podział na powiaty w liczbie 74, a od 1908-79 (w tym dwa powiaty miejskie: Lwów i Kraków centralny zwiˇzek młodzieży wiejskiej.

Czym jest CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ znaczenie w Słownik definicji C .

  • Dodano:
  • Autor: