emil august fieldorf co znaczy

Definicja FIELDORF AUGUST EMIL histori Polski. Słownik 1895-1953), generał; w l. 1914-1917 w krzyżówka

Definicja FIELDORF AUGUST EMIL

Co to znaczy FIELDORF AUGUST EMIL: , pseudonim "Nil" (1895-1953), generał; w l. 1914-1917 w Legionach Polskich, następnie w POW; od 1918 w WP, między innymi w 1938-1939 dowódca 51 pułku piechoty; po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji; w 1940 był pierwszym emisariuszem wysłanym do państwie; w l. 1940-42 inspektor KG ZWZ, 1942 komendant Obszaru Białystok, 1942-44 komendant Kedywu KG AK; 1943-1944 członek Kierownictwa Walki Podziemnej; od 1944 komendant kluczowy organizacji "Nie"; 1944-1945 zastępca dowódcy AK; 1945 zastępca komendanta głównego "Nie"; w l. 1945-1947 więziony w ZSRR (nie rozpoznany); w 1950 aresztowany w państwie, w 1952 skazany na karę śmierci i stracony.

Co znaczy FUNDUSZ KOŚCIELNY:
Porównanie utworzony 20 III 1950, częściowo z przejętych poprzez kraj majątków związków wyznaniowych i dotacji; przeznaczony na potrzeby kościołów i cele charytatywne fieldorf august emil co znaczy.
Krzyżówka FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN):
Dlaczego polityczna utworzona w 1952 jako Front Narodowy; obejmował partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje socjalne; podporządkowany PZPR i realizujący jej cele; uczestniczył w przeprowadzaniu fieldorf august emil krzyżówka.
Co to jest FEDERACYJNY PROGRAM:
Jak lepiej i wykonywana w l. 1918-1920 poprzez J. Piłsudskiego; nawiązywał do tradycji jagiellońskiej i koncepcji unii hadziackiej z 1656; zakładał zbudowanie po 1918 federacyjnego organizmu państwowego gdzie fieldorf august emil co to jest.
Słownik FAŁAT JULIAN:
Kiedy 1853-1929) - malarz; przekształcił Szkołę Sztuk Plastycznych w Krakowie w akademię; malował scenki rodzajowe, raczej myśliwskie ( Po polowaniu , Powrót z niedźwiedziem ) i akwarele fieldorf august emil słownik.
Czym jest FEUDAŁ:
Od czego zależy właściciel feudum; na mocy hołdu - aktu oddania się w opiekę - sprawował władzę nad uzależnionym od siebie wasalem fieldorf august emil czym jest.

Czym jest Emil August Fieldorf znaczenie w Słownik definicji F .

  • Dodano:
  • Autor: