podziemnej walki kierownictwo co to znaczy

Definicja KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ w historii Polski: bieżące; powstała w 1943 po połączeniu

Definicja KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ

Co to znaczy KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ: Komórka w Komendzie Głównej AK odpowiadająca za działania bieżące; powstała w 1943 po połączeniu komórki Delegatury Rządu na Państwo Kierownictwa Walki Cywilnej i Kierownictwa Walki Konspiracyjnej (KPW istniało już od 1942 odpowiadając z ramienia AK za walkę bieżącą); kierował nim komendant kluczowy AK, a w skład kierownictwa wchodzili: szef sztabu KG AK, komendant Kedywu, szef BIP, przedstawiciel Delegatury Rządu RP na Państwo; kierowało tak zwany walką bieżącą i cywilną (propaganda, samoobrona, dywersja), publikowało komunikaty o przeprowadzonych akcjach i obwieszczenia o wyrokach sądów szczególnych AK.

Czym jest Podziemnej Walki Kierownictwo znaczenie w Słownik definicji K .