warszawskiego księstwa co to znaczy

Definicja KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO w historii Polski: Rządzącej; gwarantowała mocną

Definicja KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Co to znaczy KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO: Napoleon 22 VII 1807 podyktował w Dreźnie jej tekst Komisji Rządzącej; gwarantowała mocną pozycję monarchy, któremu przysługiwało prawo wydawania dekretów w kwestiach ustrojowych, politycznych i administracyjnych, inicjatywa ustawodawcza i władza wykonawcza; . kompetencje dwuizbowego sejmu (izba poselska i senat) obejmowały sprawy: monetarne, podatki, prawo cywilne i karne; izba poselska składała się z 60 (od 1809-100) posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach, 40 (od 1809-66) deputowanych wybieranych na zgromadzeniach gminnych i członków Porady Stanu; prawa polityczne ograniczał cenzus majątkowy, lecz korzystali z nich również chłopi czynszownicy, zasłużeni żołnierze i podoficerowie; senat składał się z tytularnych biskupów, wojewodów i kasztelanów mianowanych poprzez władcę dożywotnio; władza wykonawcza została przekazana poprzez władcę w ręce Porady Stanu i Porady Ministrów; Porada Stanu zajmowała się między innymi: opracowaniem projektów ustaw sejmowych i dekretów monarszych, rozstrzygała duży kompetencyjne pomiędzy organami sądowymi i administracyjnymi, rozpatrywała duży administracyjne, sprawowała orzecznictwo kasacyjne, kontrolowała działalność rządu; Rząd Księstwa składał się z 6 ministrów: policji, skarbu, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i wyznań, wojny i sekretarza; na wzór francuski w administracji państwowej obowiązywała zasada jednoosobowego kierownictwa.

Czym jest Warszawskiego Księstwa Konstytucja znaczenie w Słownik definicji K .