porozumiewawcza komja krajowa co to znaczy

Definicja KRAJOWA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA histori Polski. Słownik NSZZ Solidarność do I Zjazdu NSZZ

Definicja KRAJOWA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA

Co to znaczy KRAJOWA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA: najwyższy organ NSZZ "Solidarność" do I Zjazdu NSZZ (1981); powstała na spotkaniu przedstawicieli 35 Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych z całej Polski 22-23 IX 1980; przewodniczący L. Wałęsa.

Słownik KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Czym jest Regni Poloniae) - 1) termin prawny określający przedmiot publicznoprawny władzy państwowej w okresie monarchii stanowej, wyodrębniający kraj od osoby monarchy; synonim monarchii patrymonialnej; stał krajowa komisja porozumiewawcza.
Słownik KOMISJA PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW:
Czym jest planistyczny następnych rządów PRL przygotowujący plany gospodarcze (tak zwany pięciolatki); powołana zamiast rozwiązanej w momencie polskiego października Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego krajowa komisja porozumiewawcza.
Słownik KONFEDERACJA KAPTUROWA:
Czym jest związki szlachty na czas bezkrólewia ( konfederacje generalne), zwane również kapturami (nazwa pochodziła od kapturów zakonników prowadzących ceremonie żałobne krajowa komisja porozumiewawcza.
Słownik KOMITET OBRONY KRAJU (KOK):
Czym jest rządowy podstawowy o kwestiach obronności i bezpieczeństwa państwa utworzony w 1963; w XI 1983 Sejm PRL rozszerzył jego kompetencje i powołał gen. W. Jaruzelskiego, jako przewodniczącego na krajowa komisja porozumiewawcza.
Słownik KOTERIA MAGNACKA:
Czym jest FAKCJA krajowa komisja porozumiewawcza.

Czym jest Porozumiewawcza Komisja Krajowa znaczenie w Słownik definicji K .

  • Dodano:
  • Autor: