cassino monte co to znaczy

Definicja MONTE CASSINO histori Polski. Słownik miejscem wielomiesięcznych zmagań wojsk alianckich

Definicja MONTE CASSINO

Co to znaczy MONTE CASSINO: bitwa - w 1944 było miejscem wielomiesięcznych zmagań wojsk alianckich z niemieckimi o otwarcie drogi na Rzym; wielokrotne ataki aliantów na tak zwany Linię Gustawa nie dały efektów; w końcowej fazie walk został wprowadzony II Korpus Polski ( Armia Polska w ZSRR) dowodzony poprzez gen. W. Andersa, którego kluczową siłą uderzeniową były: 3 Dywizja Strzelców Karpackich i 5 Kresowa Dywizja Piechoty, które w dniach 11-18 V, po dwóch natarciach, i ciężkich walkach opanowały główne wzgórza i sam klasztor Monte Cassino (17-18 V); po zdobyciu Piedimonte (20 V) doszło do otwarcia dla wojsk alianckich drogi na Rzym; w walkach poległo 924 żołnierzy polskich, 2930 zostało rannych a 345 zaginęło; do dzisiaj znajduje się tam polski cmentarz wojskowy, na którym w 1970 pochowano zmarłego w Londynie gen. W. Andersa; poprzez lata sporą popularnością cieszyła się skomponowana poprzez F. Konarskiego piosenka: Czerwone maki na Monte Cassino.

Słownik MIESZKO III STARY:
Czym jest Bolesława Krzywoustego, od 1138 książę wielkopolski; w l. 1173-1177 książę krakowski; prowadząc politykę wzmocnienia władzy princepsa wywołał bunt możnowładców, wskutek którego został usunięty z monte cassino.
Słownik MADALIŃSKI ANTONI JÓZEF:
Czym jest dowódca wojsk polskich w czasie stworzenia kościuszkowskiego, generał; po odmowie podporządkowania się rozkazowi o zmniejszeniu liczby wojska w jego brygadzie kawalerii ruszył z Ostrołęki w stronę monte cassino.
Słownik MÜNCHEGRÄTZ:
Czym jest Hradi�tě), umowa - zawarta 19 IX 1833 poprzez Rosję i Austrię; przyłączyły się do niej Prusy; przewidywała współpracę w walce z polskim ruchem niepodległościowym i udzielanie wzajemnej pomocy i monte cassino.
Słownik MACIEJ Z MIECHOWA:
Czym jest Karpiga, Miechowita ) (1457-1523) - doktor, astronom, historyk, geograf, rektor Akademii Krakowskiej; znany jako autor podręcznika historii Polski Chronica Polonorum (1519) i pierwszego naukowego monte cassino.
Słownik MOŻNI:
Czym jest ukształtowana na szczeblu ustroju plemiennego: naczelnicy rodów, starszyzna w otoczeniu księcia albo króla, członkowie porady i dworu książęcego; wskutek feudalizacji część z nich weszła do monte cassino.

Czym jest Cassino Monte znaczenie w Słownik definicji M .

  • Dodano:
  • Autor: