metropolia masław krzyżówka co znaczy

MAKSYMILIAN HABSBURG co znaczy MIARKA KAROL krzyżówka MODRZEJEWSKA HELENA co to jest MIESZKO II krzyżówka

Definicje historyczne na M

 • Co znaczy Metropolia Definicja ARCHIDIECEZJA; ARCYBISKUP co znaczy.
 • Co znaczy Masław Definicja MIECŁAW krzyżówka.
 • Co znaczy Konstytucja Mała Definicja zobacz KONSTYTUCJA MAŁA co to jest.
 • Co znaczy Brandenburska Marchia Definicja BRANDENBURGIA słownik.
 • Co znaczy Mściwój Definicja MSZCZUJ czym jest.
 • Co znaczy Helena Marusarzówna Definicja narciarka, wielokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich; kurierka ruchu oporu zamordowana poprzez hitlerowców; dla uczczenia jej pamięci odbywają się coroczne co oznacza.
 • Co znaczy Nowa Magnateria Definicja koncentracji własności ziemskiej na przełomie XVI/XVII w. upadło sporo rodów możnowładczych, a do kształtującej się ekipy magnackiej dołączyła ekipa nowych rodów tłumaczenie.
 • Co znaczy MACIERZ SZKOLNA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Definicja POLSKA MACIERZ SZKOLNA przykłady.
 • Co znaczy Wewnętrznych Spraw Ministerstwo Definicja BEZPIEKA definicja.
 • Co znaczy Mistrz Definicja wysokich kwalifikacjach mający dyplom uprawniający do samodzielnego wykonywania zawodu i prowadzenia warsztatu rzemieślniczego; 2) przełożony zakonu rycerskiego encyklopedia.
 • Co znaczy Makaronizm Definicja obcy (w szczególności łaciński) słowo wpleciony do zdań w języku polskim; zdarzenie szczególnie powszechne w okresie sarmatyzmu jak działa.
 • Co znaczy Józef Ignacy Massalski Definicja biskup wileński; działacz Komisji Nauki Narodowej; w momencie konfederacji targowickiej jeden z jej głównych organizatorów, a później popierający interesy rosyjskie na czy jest.
 • Co znaczy Dominik Merlini Definicja nadworny włoski architekt i dekorator wnętrz w okresie klasycyzmu stanisławowskiego; do Polski przybył około 1750; autor, wspólnie z Janem Kamsetzerem, wnętrz Zamku pojęcie.
 • Co znaczy Halicka Kijowsko Metropolia Definicja CERKIEW wyjaśnienie.
 • Co znaczy Maksymilian Malinowski Definicja działacz ruchu ludowego; redaktor i wydawca pism ludowych: Zorzy (1887-1906) i Zarania (1907-1915), skupiającego działaczy ludowych z Królestwa Polskiego; jeden z opis.
 • Co znaczy Magnateria Definicja magnatus - możnowładca) - ekipa najbogatszej szlachty wywodząca się z możnowładztwa, która od XVII w. zaczęła odgrywać decydującą rolę w życiu politycznym informacje.
 • Co znaczy MANIFEST WIELKIEGO KSIĘCIA MIKOŁAJA MIKOŁAJEWICZA Definicja naczelnego wodza armii rosyjskiej 14 VIII 1914; wzywał społeczeństwo polskie do wspólnej walki z Niemcami; zapowiadał zjednoczenie ziem polskich pod berłem cara; brak znaczenie.
 • Co znaczy MANIFESTACJA KU CZCI DEKABRYSTÓW Definicja i uroczystości żałobne zorganizowane w Warszawie 25 I 1831 poprzez członków Towarzystwa Patriotycznego; pod wpływem haseł antycarskich Sejm Królestwa Polskiego podjął co znaczy.
 • Co znaczy Manufaktura Definicja manufactura - rękodzieło) - forma produkcji wczesnokapitalistycznej oparta na rękodziele, lecz przy użyciu podziału pracy skoncentrowanego w jednym warsztacie; w Polsce krzyżówka.
 • Co znaczy Kazimierz Michałowski Definicja archeolog; prace wykopaliskowe w Egipcie rozpoczął wspólnie z badaczami francuskimi jeszcze w okresie międzywojennym; twórca polskiej szkoły archeologii co to jest.
 • Co znaczy Karol Marcinkowski Definicja doktor, działacz narodowy w Wielkopolsce; walczył w stworzeniu listopadowym; emisariusz Hotelu Lambert; rzecznik pracy organicznej w Wielkopolsce; inicjator utworzenia słownik.
 • Co znaczy Dąbrowskiego Mazurek Definicja Polskich we Włoszech; ułożona w Reggio w 1797 poprzez J. Wybickiego do melodii nieznanego autora; przeznaczona była dla żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech czym jest.
 • Co znaczy Tadeusz Mazowiecki Definicja dziennikarz, polityk, działacz polityczny; w latach pięćdziesiątych redaktor naczelny Wrocławskiego Tygodnika Katolików ; od 1955 związany z Paxem, a od 1956 najpierw co oznacza.
 • Co znaczy Melno Definicja IX 1422 pomiędzy Polską i Litwą a Zakonem Krzyżackim, na mocy którego Żmudź przynależała wieczyście do Wielkiego Księstwa Litewskiego ( wojny polsko-krzyżackie tłumaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Mendelsohn Mendelson Definicja Aleksander Messin (1857-1913) - działacz socjalistyczny, dziennikarz; członek kółek socjalistycznych w Warszawie; od 1878 na emigracji w Genewie, gdzie był kolejno przykłady.
 • Co znaczy Adam Mickiewicz Definicja najwybitniejszy pisarz polski okresu romantyzmu, działacz niepodległościowy; ur. w Zaosiu pod Nowogródkiem; w czasie studiów na wydziale literatury Uniwersytetu definicja.
 • Co znaczy Adam Michnik Definicja działacz polityczny, dziennikarz; współtwórca Klubu Krzywego Koła; po 1964 związany z komandosami ; w marcu 1968 relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego; czołowy encyklopedia.
 • Co znaczy Mezolit Definicja kamienna w Europie i na ziemiach polskich (10000-4000 p.n.e.); charakteryzowała się wyspecjalizowanym myślistwem i zbieractwem i początkami życia osiadłego i hodowli, u jak działa.
 • Co znaczy Stanisław Mikołajczyk Definicja polityk, działacz ruchu ludowego; powstaniec wielkopolski; działacz utworzonego w 1928 Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici (prezes oddziału czy jest.
 • Co znaczy MILICJA LUDOWA ROBOTNICZEJ PARTII POLSKICH SOCJALI Definicja organizacja wojskowa polskich socjalistów związanych z RPPS, działająca w l. 1943-1944; na jej czele stał J. Mulak (pseudonim Franciszek ); po rozłamie część weszła do pojęcie.
 • Co znaczy Millenerzy Definicja tys.) - członkowie kółek inteligenckich działających w Królestwie Polskim w l. 1858-1863; głosili hasła pracy organicznej, ograniczonej autonomii, uwłaszczenia chłopów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zygmunt Miłkowski Definicja Teodor Jeż (1824-1915) - działacz polityczny, dziennikarz, poeta; w momencie Wiosny Ludów walczył w Legionach Polskich na Węgrzech; emisariusz TDP w Turcji i na opis.
 • Co znaczy Miłosław Definicja IV 1848 w czasie Wiosny Ludów w zaborze pruskim; dowodzone poprzez L. Mierosławskiego skoncentrowane oddziały strzelców i kosynierów odparły natarcie oddziałów pruskich informacje.
 • Co znaczy Maurycy Mochnacki Definicja dziennikarz, działacz polityczny; członek Związku Wolnych Polaków; od 1829 członek Sprzysiężenia Podchorążych; w momencie stworzenia listopadowego, jako jeden z znaczenie.
 • Co znaczy Mo Definicja zobacz MILICJA OBYWATELSKA co znaczy.
 • Co znaczy Najazdy Mongolskie Definicja organizowane poprzez wnuka Dżingis-chana - Batu-chana, władcę zachodniej części Imperium Mongolskiego (potem tak zwany Złota Orda), z terenu podbitej Rusi; w najwyższym krzyżówka.
 • Co znaczy MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU Definicja 1870; organizatorem i pierwszym kierownikiem był W. E. Plater; wspólnie z biblioteką gromadziło zbiory dotyczące emigracji popowstaniowej; w 1927 zbiory zostały co to jest.
 • Co znaczy Muszkieterzy Definicja PIKINIERZY słownik.
 • Co znaczy Myto Definicja stawka za pozwolenie na skorzystanie z brodu, grobli, mostu albo wjazd do miasta, pobierana od jednostki transportowej bez względu na przewożony towar ( skarb królewski czym jest.
 • Co znaczy Ordynaryjny Polski Merkuriusz Definicja najstarsza polska gazeta w języku polskim; wydawana w 1661 w Krakowie pod redakcją Hieronima Pinocciego, sekretarza Jana Kazimierza Wazy co oznacza.
 • Co znaczy Mieszczaństwo Definicja socjalnych obejmujący mieszkańców miast królewskich i miast prywatnych; wykształcił się od XIII w. w związku z lokowaniem miast na prawie niemieckim; prawa mieszczańskie tłumaczenie.
 • Co znaczy Jan Matejko Definicja najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego w XIX w.; od 1873 dyrektor Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie; kluczowe dzieła: Poczet królów i przykłady.
 • Co znaczy Wersalski Traktat Mały Definicja zobacz WERSAL, traktat pokojowy 1919 definicja.
 • Co znaczy Poselskiej Izby Marszałek Definicja SEJM WALNY encyklopedia.
 • Co znaczy Miecznik Definicja urzędnik dworski sprawujący pieczę nad zbrojownią księcia i noszący przed nim miecz na uroczystościach; od XIV w. urząd honorowy jak działa.
 • Co znaczy Piotr Michałowski Definicja malarz; najwybitniejszy przedstawiciel malarstwa romantycznego; malował sceny z wojen napoleońskich, na przykład Samosierra, portrety, na przykład Portret chłopa w czy jest.
 • Co znaczy Konfederacji Marszałek Definicja KONFEDERACJA pojęcie.
 • Co znaczy Marszałek Definicja pojawił się nareszcie XIII w. na dworach książęcych i przejął część kompetencji urzędu wojewody; od I poł. XIV w. na dworze królewskim urzędnik zarządzający dworem i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wiśniowiecki Korybut Michał Definicja 1669 władca Polski; syn Jeremiego Wiśniowieckiego i Gryzeldy z Zamoyskich; wybrany na wolnej elekcji w 1669 dzięki poparciu na polu elekcyjnym dla króla Piasta ; uważany opis.
 • Co znaczy Moderowanie Definicja PREROGATYWY KRÓLEWSKIE; SEJM WALNY informacje.
 • Co znaczy Jerzy Mniszech Definicja wojewoda sandomierski; kluczowy inicjator dymitriady; za obietnicę uzyskania ogromnych sum pieniędzy i dóbr w Rosji zgodził się oddać rękę swej córki, Maryny, Dymitrowi znaczenie.
 • Co znaczy Stanowa Monarchia Definicja król dzieli się władzą (o charakterze publicznoprawnym) z reprezentacją stanów socjalnych w formie zjazdów, sejmików, sejmu; kształtowała się od XIII w. wskutek co znaczy.
 • Co znaczy Możnowładztwo Definicja socjalna w ustroju feudalnym, piastująca wyższe urzędy i posiadająca rozległe dobra ziemskie; w Polsce jej pochodzenie jest przedmiotem dyskusji, znaczna część krzyżówka.
 • Co znaczy Mykwa Definicja zobacz GETTO co to jest.
 • Co znaczy Mątwy Definicja 1666 w momencie rokoszu Lubomirskiego; regaliści zostali rozbici mimo przewagi liczebnej w bitwie pod Mątwami; idealne oddziały wierne Janowi Kazimierzowi Wazie i słownik.
 • Co znaczy Andrzej Munk Definicja reżyser filmowy; współtwórca polskiej szkoły filmowej ; współpracował z Polską Kroniką Filmową; reżyser filmów: Eroica (1958), Zezowate szczęście (1960), Człowiek na czym jest.
 • Co znaczy Zbigniew Messner Definicja polityk, naukowiec, prof.; rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1975-82); w l. 1982-83 I sekretarz KW PZPR w Katowicach; od XI 1983 wicepremier, a w l. 1985-88 co oznacza.
 • Co znaczy Jacek Małachowski Definicja 1786 kanclerz ogromny koronny; stronnik Stanisława Augusta Poniatowskiego w czasie Sejmu Wielkiego; zwolennik porozumienia z Rosją, po wojnie polsko-rosyjskiej 1792 tłumaczenie.
 • Co znaczy Mazowsze Definicja dolinie Wisły, Wkry, Narwi i Bzury, z historycznym centrum w Płocku; w ramach monarchii piastowskiej już za panowania Mieszka I; w latach trzydziestych XI w. Masław przykłady.
 • Co znaczy Pkwn Manifest Definicja Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego; opracowany i wydrukowany w Moskwie, a ogłoszony 22 VII 1944 w Chełmie, a później w Lublinie; składał się z 14 części definicja.
 • Co znaczy Krystian Minkus Definicja górnośląski z okolic Olesna; uczestnik wystąpień chłopskich Wiosny Ludów na Śląsku; poseł do Parlamentu Frankfurckiego opowiadający się za radykalnymi reformami encyklopedia.
 • Co znaczy Julian Marchlewski Definicja Kujawiak (1866-1925) - działacz polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, dziennikarz; współtwórca, ideolog i lider ZRP, SDKPiL; od 1893 na emigracji; od 1916 w jak działa.
 • Co znaczy 1968 Wydarzenia Marcowe Definicja wywołany walką o władzę w łonie PZPR, która toczyła się od poł. lat sześćdziesiątych, w okresie narastającego kryzysu politycznego i społecznego; 30 I 1968 rząd czy jest.
 • Co znaczy Królewskie Miasta Definicja część domeny królewskiej, gdzie przypadek mieszczan była lepsza niż w miastach prywatnych (mieli między innymi prawo własności gruntów miejskich na terenie miasta); 6 pojęcie.
 • Co znaczy Mieczysław Moczar Definicja 1913-1989) - działacz partyjny, generał; od 1937 członek KPP; założyciel Frontu Walki za Naszą i Waszą Wolność w 1941; od 1942 członek PPR i GL, jako dowódca obwodów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Konstanty Karol Majewski Definicja działacz niepodległościowy; twórca sekretnych kółek studenckich w Akademii Medyko-Chirurgicznej; współpracował z millenerami; od 1862 członek Dyrekcji Białych; od VI do opis.
 • Co znaczy Prywatne Miasta Definicja na pocz. XVI w. przewarzająca część stanowiły miasta prywatne, gdzie prawa mieszczan były znacznie ograniczone (nie posiadali w przeciwieństwie od miast królewskich informacje.
 • Co znaczy Stanisław Maczek Definicja dowódca wojska polskiego; służbę rozpoczął jako oficer rezerwy armii austriackiej; od 1918 w WP na różnych stanowiskach dowódczych, w tym zmotoryzowanej 10 Brygady znaczenie.
 • Co znaczy Hilary Minc Definicja 1905-1974) - działacz ruchu komunistycznego, ekonomista; po studiach ekonomicznych w Polsce i we Francji, skąd został wydalony, został na krótko pracownikiem co znaczy.
 • Co znaczy Obywatelska Milicja Definicja mocy Manifestu PKWN i dekretu KRN z 7 X 1944 do ochrony porządku i bezpieczeństwa i ochrony władzy ludowej; wraz z UB i Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego brała krzyżówka.
 • Co znaczy Józef Antoni Madaliński Definicja dowódca wojsk polskich w czasie stworzenia kościuszkowskiego, generał; po odmowie podporządkowania się rozkazowi o zmniejszeniu liczby wojska w jego brygadzie kawalerii co to jest.
 • Co znaczy Majdanek Definicja gdzie w momencie II wojny światowej znajdował się hitlerowski obóz koncentracyjny, a później obóz masowej zagłady z 7 podobozami; zginęło w nim około 360 tys. więźniów słownik.
 • Co znaczy Ignacy Mościcki Definicja naukowiec, polityk; pracował na uczelniach wyższych w Szwajcarii, a potem w l. 1912-1922 prof. Politechniki Lwowskiej, a od 1928 członek PAU; po zamachu majowym w 1926 czym jest.
 • Co znaczy Celestyn Krzysztof Mrongowiusz Definicja pastor, nauczyciel, poeta; uczył języka polskiego w szkole katedralnej w Królewcu i gimnazjum w Gdańsku; publikował popularne książki dla polskich włościan; badał co oznacza.
 • Co znaczy Poiterski Manifest Definicja Ogromny MANIFEST TDP tłumaczenie.
 • Co znaczy Mielnik Definicja UNIE POLSKO-LITEWSKIE przykłady.
 • Co znaczy Plątonogi Mieszko Definicja Władysława II Wygnańca; od 1163 wspólnie z braćmi Bolesławem Wysokim i Konradem odzyskał Śląsk; po bratobójczej wojnie z Bolesławem Wysokim w 1172 udzielny książę definicja.
 • Co znaczy Münchegrätz Definicja Hradi�tě), umowa - zawarta 19 IX 1833 poprzez Rosję i Austrię; przyłączyły się do niej Prusy; przewidywała współpracę w walce z polskim ruchem niepodległościowym i encyklopedia.
 • Co znaczy I Mieszko Definicja syn Ziemomysła; pierwszy historyczny król Polski, twórca państwowości polskiej; od ((około 960 książę monarchii obejmującej Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze i zwierzchność jak działa.
 • Co znaczy Miednoje Definicja niedaleko Tweru, gdzie pogrzebano w 1940 zamordowanych poprzez NKWD na rozkaz J. Stalina polskich jeńców wojennych internowanych po kampanii wrześniowej w obozie w czy jest.
 • Co znaczy Marchie Definicja pograniczne wydzielone spod zwykłego zarządu terytorialnego, kierowane poprzez margrabiego o szerokich kompetencjach administracyjno-wojskowych; ich zadaniem była obrona pojęcie.
 • Co znaczy Milsko Definicja górną Sprewą zamieszkałe poprzez zachodniosłowiańskie plemię Milczan z kluczowym grodem w Budziszynie; w 1002 zajął je Bolesław Chrobry, a ich przynależność do monarchii wyjaśnienie.
 • Co znaczy MITZLER DE KOLOF WAWRZYNIEC Definicja doktor, dziennikarz, drukarz; znany z działalności edytorskiej w okresie oświecenia; wydawca pierwszych polskich czasopism uczonych ( Warschauer Bibliothek , Acta opis.
 • Co znaczy Nadworny Marszałek Definicja który pojawił się w 1409, jako zastępca marszałka wielkiego; jako jeden z ministrów należał do senatu; analogiczny urząd istniał w Ogromnym Księstwie Litewskim informacje.
 • Co znaczy Michaił Murawiow Definicja hrabia, generał; od V 1863 do IV 1865 gubernator wojenny guberni litewskiej; bezwzględnie i krwawo stłumił stworzenie styczniowe na Litwie i Białorusi, stąd zwany był znaczenie.
 • Co znaczy Mitawa Definicja 1622 po wojnie polsko szwedzkiej; ustalał granicę na Dźwinie pozostawiając w rękach szwedzkich prawie całe Inflanty, a przy Polsce Kurlandię i niewielką część pd.-wsch co znaczy.
 • Co znaczy Moderanci Definicja działaczy przed powstaniem kościuszkowskim dążąca do przywrócenia Konstytucji 3 Maja przy zastosowaniu regularnych wojsk, w przeciwieństwie od jakobinów polskich krzyżówka.
 • Co znaczy Miniatura Definicja obraz, zwykle portret o bardzo małym formacie wykonany drobiazgową techniką na pergaminie albo kości słoniowej co to jest.
 • Co znaczy Mszczuj Definicja 1294) - od 1266 książę Pomorza Gdańskiego, walcząc o panowanie nad całym Pomorzem z braćmi Warcisławem i Samborem II złożył hołd lenny Brandenburgii, która zajęła Gdańsk słownik.
 • Co znaczy Stanisław Moniuszko Definicja kompozytor; od 1840 organista w Wilnie; od 1858 dyrektor opery w Teatrze Ogromnym; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; kompozytor: oper (Halka, Straszny czym jest.
 • Co znaczy Koronna Metryka Definicja aktów wydawanych poprzez kancelarię królewską; wpisywano do nich przywileje i nadania, mandaty, uniwersały królewskie, konstytucje sejmowe; prowadził ją kanclerz i co oznacza.
 • Co znaczy Maciejowice Definicja X 1794 w czasie stworzenia kościuszkowskiego; Tadeusz Kościuszko starając się powstrzymać koncentrację wojsk rosyjskich (armii Aleksandra Suworowa i korpusu Iwana tłumaczenie.
 • Co znaczy Roman Malinowski Definicja działacz ruchu ludowego i ruchu spółdzielczego; od 1956 w ZSL; we władzach naczelnych partii od 1969: zastępca członka i członek Naczelnego Komitetu; w l. 1981-1989 przykłady.
 • Co znaczy Małopolska Definicja plemienia Wiślan, opanowane w IX w. poprzez Kraj Wielkomorawskie, a w 1 poł. X w. poprzez Czechy; włączone do monarchii piastowskiej około 990; rola tej dzielnicy definicja.
 • Co znaczy Sławomir Mrożek Definicja dramatopisarz, prozaik, satyryk; współpracował z teatrem studenckim Bim-Bom ; prowadził parodystyczną rubrykę Postępowiec w pismach Od A do Z (1956), Dziennik Polski encyklopedia.
 • Co znaczy Wielki Marszałek Definicja który pojawił się za panowania Kazimierza Wielkiego; M. zarządzał dworem i był mistrzem ceremonii, ustanawiał również ceny żywności i był wykonawcą sądownictwa karnego jak działa.
 • Co znaczy Możni Definicja ukształtowana na szczeblu ustroju plemiennego: naczelnicy rodów, starszyzna w otoczeniu księcia albo króla, członkowie porady i dworu książęcego; wskutek feudalizacji czy jest.
 • Co znaczy Misje Definicja mające na celu nawracanie pogan, regularnie zmierzające do politycznego i organizacyjno-kościelnego podporządkowania ludności niechrześcijańskiej; Polska wysyłała misje pojęcie.
 • Co znaczy Ludowa Partia Mazurska Definicja polityczna działająca w środowisku wiejskim na Mazurach; powstała w 1896 w Ełku; prowadziła akcje oświatowe; występowała w obronie praw obywatelskich; organizowała akcje wyjaśnienie.
 • Co znaczy Gustaw Morcinek Definicja górnik, prozaik, w l. 1920-1936 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Skoczowie; działacz akcji plebiscytowej na rzecz przynależności Śląska do Polski; członek opis.
 • Co znaczy Romanow I Mikołaj Definicja Aleksandra I Romanowa, cesarz rosyjski (1825-1855), władca polski (1825-1831); na króla Polski koronował się w Warszawie w 1829; zwalczał ruchy postępowe i informacje.
 • Co znaczy Mohacz Definicja 1526 między 28-tys. armią węgierską Ludwika Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, a 70-tys. armią turecką dowodzoną poprzez sułtana Sulejmana II; zakończona klęską wojsk znaczenie.
 • Co znaczy Status Materie Definicja prawa państwowe nie objęte ustalonymi na sejmie delegacyjnym prawami kardynalnymi; Mogły być zmieniane decyzjami sejmu (między innymi: aukcja, zwiększanie podatków co znaczy.
 • Co znaczy Mołdawia Definicja na północ od Morza Czarnego; Pomiędzy Dniestrem a Karpatami, od Pokucia na północy do ujścia Dunaju na południu; w l. 1387-1497 lenno królów Polski; w celu jego krzyżówka.
 • Co znaczy Wschodnia Małopolska Definicja część Małopolski leżąca na wschód od Bugu (między innymi z miastami: Lwów, Stanisławów), która po rozbiorach weszła w skład zaboru austriackiego; po 1918, mimo co to jest.
 • Co znaczy Miecław Definicja cześnik Mieszka II, możnowładca i namiestnik Mazowsza; wykorzystując upadek monarchii pierwszych Piastów ogłosił się suwerennym księciem i nie podporządkował się słownik.
 • Co znaczy Bolesław Mołojec Definicja działacz ruchu robotniczego; członek KPP; uczestnik wojny domowej w Hiszpanii ( dąbrowszczacy); zrzucony w składzie Ekipy Inicjatywnej należał do pierwszej trójki czym jest.
 • Co znaczy Ludwik Mierosławski Definicja generał, działacz polityczny, historyk; walczył w stworzeniu listopadowym (uczestniczył w zdobyciu Arsenału); na emigracji związany z Młodą Polską i TDP; za co oznacza.
 • Co znaczy Andrzej Jan Morsztyn Definicja pisarz, podskarbi koronny; dworzanin Jerzego Lubomirskiego i Jana Kazimierza Wazy; zwolennik stronnictwa profrancuskiego; w 1683 uciekł z Polski do Francji po zawarciu tłumaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Mackiewicz Definicja polityk, dziennikarz, poeta; w l. 1916-17 członek POW; działacz wileńskich konserwatystów tak zwany żubrów; założyciel i redaktor naczelny wychodzącego w l. 1922-39 w przykłady.
 • Co znaczy Moskwa Definicja wieczysty zawarty 1 V 1686 po wojnach polsko-rosyjskich; zwany również pokojem Grzymułtowskiego od nazwiska polskiego posła w Moskwie Krzysztofa Grzymułtowskiego; układ definicja.
 • Co znaczy MIĘDZYSOJUSZNICZA KOMISJA RZĄDZĄCA I PLEBISCYTOWA Definicja powołana poprzez Radę Najwyższą Sojuszniczą dla przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku; sprawowała władzę polityczną i administracyjną na terenach spornych na encyklopedia.
 • Co znaczy Kazimiera Maria Definicja Marysieńka 1641-1716); żona wojewody lubelskiego Jana Zamoyskiego i od 1665 hetmana Jana Sobieskiego, od 1674 królowa Polski; córka zubożałego francuskiego arystokraty jak działa.
 • Co znaczy Ludwik Mauersberger Definicja 1796-1823) - doktor, działacz niepodległościowy; założył w Warszawie sekretną organizację studencką Panta Koina; prowadził także działalność spiskową w Berlinie czy jest.
 • Co znaczy Andrzej Małkowski Definicja kluczowy twórca harcerstwa ( ZHP); kierownik pierwszego kursu skautowskiego w 1911 we Lwowie), pierwszy redaktor Skauta ; przetłumaczył na język polski i zaadaptował pojęcie.
 • Co znaczy Polska Młoda Definicja organizacja Wielkiej Emigracji; powstała 12 V 1834 w Bernie; wzory czerpała z Młodych Włoch; weszła w skład Młodej Europy; głosiła hasła walki o niepodległość Polski i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Polski Marszałek Definicja pierwszym mianowanym na ten stopień w Odrodzonej Polsce w 1920 był J. Piłsudski; w 1920 ponadto honorowo stopień ten dostał Ferdinand Foch (francuski marszałek, naczelny opis.
 • Co znaczy Zygmunt Modzelewski Definicja działacz ruchu komunistycznego, polityk, historyk; członek SDKPiL od 1917 i KPRP od jej założenia; w l. 1923-1937 we Francji, gdzie był sekretarzem sekcji polskiej informacje.
 • Co znaczy Patrymonialna Monarchia Definicja traktowanego jako dziedziczna własność dynastii panującej; w związku z tym obowiązywały w niej zasady dziedziczenia podobne jak w stosunkach prywatnoprawnych znaczenie.
 • Co znaczy Ministrowie Definicja Rzeczypospolitej szlacheckiej nazwa urzędników centralnych wchodzących do senatu: marszałek ogromny, marszałek nadworny, kanclerz, podkanclerzy, podskarbi (i analogiczne co znaczy.
 • Co znaczy Miechowa Z Maciej Definicja Karpiga, Miechowita ) (1457-1523) - doktor, astronom, historyk, geograf, rektor Akademii Krakowskiej; znany jako autor podręcznika historii Polski Chronica Polonorum krzyżówka.
 • Co znaczy Cassino Monte Definicja miejscem wielomiesięcznych zmagań wojsk alianckich z niemieckimi o otwarcie drogi na Rzym; wielokrotne ataki aliantów na tak zwany Linię Gustawa nie dały efektów; w co to jest.
 • Co znaczy Ignacy Matuszewski Definicja polityk, pułkownik WP, dziennikarz, piłsudczyk; najpierw w armii rosyjskiej, później żołnierz POW (1917-1918); brał udział w wojnie polsko-radzieckiej 1920 i w słownik.
 • Co znaczy Stary Iii Mieszko Definicja Bolesława Krzywoustego, od 1138 książę wielkopolski; w l. 1173-1177 książę krakowski; prowadząc politykę wzmocnienia władzy princepsa wywołał bunt możnowładców, wskutek czym jest.
 • Co znaczy Czesław Miłosz Definicja pisarz, tłumacz, historyk literatury; laureat Nagrody Nobla w zakresie literatury (1980); współzałożyciel ekipy poetyckiej Żagary (1929-1934); w l. 1945-1951 pracował co oznacza.
 • Co znaczy Monitor Definicja czasopismo społeczno-polityczne polskiego oświecenia (wzorowany na angielskim czasopiśmie Spectator ) - ukazywał się w l. 1765-1785 z inspiracji Stanisława Augusta tłumaczenie.
 • Co znaczy Zbigniew Morsztyn Definicja 1628-1689) - pisarz, arianin; dworzanin Janusza i Bogusława Radziwiłłów; uczestnik wojen polsko-rosyjskich jako rezydent Radziwiłłów; w momencie potopu szwedzkiego po przykłady.
 • Co znaczy Stanisław Małachowski Definicja referendarz koronny, marszałek Sejmu Wielkiego, współtwórca Konstytucji 3 Maja; zwolennik reform już na sejmie konwokacyjnym 1764; jako marszałek Sejmu Wielkiego definicja.
 • Co znaczy MANIFESTACJE PATRIOTYCZNE 1860-1861 Definicja zapoczątkowane 1 VI przy okazji pogrzebu generałowej K. Sowińskiej (wdowie po bohaterze stworzenia listopadowego gen. J. Sowińskiego); w 1860 demonstracje młodzieży encyklopedia.
 • Co znaczy Jędrzej Moraczewski Definicja działacz ruchu socjalistycznego, inż.; od 1894 w PPSD (od 1907 członek Zarządu); w l. 1907-1918 poseł do austriackiej Porady Państwa; w l. 1914-17 w Legionach Polskich jak działa.
 • Co znaczy Merserburg Definicja pomiędzy Bolesławem Chrobrym a cesarzem Henrykiem II, gdzie zawarto pokój kończący wojnę w l. 1007-1013 ( wojny polsko-niemieckie), na mocy którego sporne ziemie czy jest.
 • Co znaczy MNIEJSZOŚCI NARODOWE W II RP Definicja polskie było krajem wielonarodowościowym; wg danych ze spisu powszechnego z 1931 stanowiły 31% ogółu ludności, w tym: Ukraińcy - 4,8 mln, Żydzi 2,7 mln, Białorusini - 1 pojęcie.
 • Co znaczy Jan Mazurkiewicz Definicja 1896-1988) - generał, działacz ruchu oporu; we wrześniu 1939 oficer Sztabu Głównego Naczelnego Wodza; od 1939 w konspiracji początkowo jako organizator i komendant wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ii Mieszko Definicja młodszy syn Bolesława Chrobrego, wybrany poprzez ojca na dziedzica; w 1013 poślubił Rychezę; w 1025 po śmierci ojca koronował się na króla i próbował prowadzić politykę opis.
 • Co znaczy Helena Modrzejewska Definicja Helena Misel (1840-1909) - aktorka; zdobyła międzynarodową sławę dzięki rolą dramatycznym; występowała w Krakowie, a od 1876 raczej w stanach zjednoczonych ameryki informacje.
 • Co znaczy Karol Miarka Definicja nauczyciel, dziennikarz, poeta, działacz narodowy na Śląsku; od 1861 współpracował z Gwiazdką Cieszyńską ; w l. 1869-1881 właściciel i redaktor pisma Katolik wydawanego znaczenie.
 • Co znaczy Habsburg Maksymilian Definicja arcyksiążę austriacki, syn cesarza Maksymiliana II Habsburga, wybrany na króla Polski w 1587; w czasie wolnej elekcji w 1587 koło szlacheckie na czele z rodziną co znaczy.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja MAKSYMILIAN HABSBURG co znaczy MIARKA KAROL krzyżówka MODRZEJEWSKA HELENA co to jest MIESZKO II słownik MAZURKIEWICZ JAN czym jest MNIEJSZOŚCI NARODOWE W II RP. znaczenie.

Co to jest METROPOLIA co znaczy MASŁAW krzyżówka MAŁA KONSTYTUCJA co to jest wyjaśnienie.