polskiego ludu stowarzyszenie co to znaczy

Definicja STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO histori Polski. Słownik organizacja niepodległościowa

Definicja STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO

Co to znaczy STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO: sekretna organizacja niepodległościowa; założona w Galicji w II 1835 poprzez emisariuszy Młodej Polski; głosiła hasła walki o niepodległą, demokratyczną Polskę; postulowała przeprowadzenie uwłaszczenia chłopów; władzą naczelną był Zbór Kluczowy w Krakowie, potem we Lwowie; podlegały mu zbory prowincjonalne w Galicji, Rzeczpospolitej Krakowskiej, Wielkopolsce, Królestwie Polskim; zdekonspirowana w 1841; czołowi działacze: S. Konarski, F. Smolka, S. Goszczyński.

Słownik STAROBIELSK:
Czym jest Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani w IV 1940 w więzieniu NKWD w stowarzyszenie ludu polskiego co to jest.
Słownik ŚWINKA JAKUB:
Czym jest arcybiskup gnieźnieński; rzecznik zjednoczenia państwa polskiego i niezależności Kościoła w Polsce; w 1295 koronował w Gnieźnie Przemysła II, a w 1300 Wacława II; poparł starania Władysława Łokietka stowarzyszenie ludu polskiego definicja.
Słownik STEFAN BATORY:
Czym jest 1571 książę siedmiogrodzki, w l. 1576-1586 władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana Zamoyskiego, jako kontrkandydat elekcji Habsburgów; jednym z warunków otrzymania korony polskiej stowarzyszenie ludu polskiego co znaczy.
Słownik SIEMOMYSŁ:
Czym jest X w.) - tata Mieszka I, książę Polan; zbudował podstawy państwa plemiennego w Wielkopolsce stowarzyszenie ludu polskiego słownik.
Słownik SYMPLA:
Czym jest SKARB KRÓLEWSKI stowarzyszenie ludu polskiego znaczenie.

Czym jest Polskiego Ludu Stowarzyszenie znaczenie w Słownik definicji S .

  • Dodano:
  • Autor: