zasad co to znaczy

Definicja ZASAD¬CA w historii Polski: werbunek osadników i przeprowadzająca lokację wsi albo miasta

Definicja ZASAD¬CA

Co to znaczy ZASAD¬CA: osoba organizująca na podstawie umowy z panem feudalnym werbunek osadników i przeprowadzająca lokację wsi albo miasta na prawie niemieckim; Zasadźca zwykle zostawał sołtysem na wsi albo wójtem w mieście.

Czym jest Ca Zasad znaczenie w Słownik definicji Z .