hannibal co znaczy

Kim był Hannibal biografia. Hamilkara Barkasa, od ojca uczył się rzemiosła wojennego i sztuki krzyżówka

Kto to Hannibal

Postać HANNIBAL informacje: 247-183 p.n.e. wódz kartagiński, polityk Syn wodza Hamilkara Barkasa, od ojca uczył się rzemiosła wojennego i sztuki dowodzenia. W 221 mianowany wodzem naczelnym Kartaginy. W 219 zdobył sprzymierzone z Rzymem miasto Sagunt. Stało się to przyczyną II wojny punickiej 218–201. W 218 przeprowadził armię kartagińską poprzez Pireneje i Alpy, zaatakował północną Italię. Odniósł zwycięstwa: nad rzeką Ticinus (218), nad Trebią (218), nad Jeziorem Trazymeńskim (217) i najsłynniejsze pod Kannami (216). Dzięki wybitnym zdolnościom w błyskotliwy sposób pokonywał liczniejsze i silniejsze armie przeciwnika. W 215 zawarł przymierze z Macedonią, przyłączyły się do niego liczne miasta i plemiona górskie. Mimo zajęcia i spustoszenia ziem Italii nie powiodło mu się zająć samego Rzymu w 211. Kontrofensywa rzymska zmusiła go w 203 do wycofania się do Afryki. Tam poniósł klęskę w bitwie pod Zamą w 202. Po zawarciu pokoju w 201 sprawnie rządził krajem. Przeprowadził jako wysoki urzędnik (sufeta) szereg reform, które mimo konieczności spłacania kontrybucji wojennych powiększyły dochody państwie. Posądzony o spisek przeciwko Rzymowi w 195 uciekł z Kartaginy. Do 190 przebywał na dworze króla syryjskiego Antiocha III, następnie w Bitynii. Popełnił samobójstwo, nie godząc się na oddanie w niewolę rzymską. Lub odnajdziemy drogę, lub ją zbudujemy.Hannibal

Co znaczy Hitler Adolf:
Porównanie III Rzeszy, polityk, działacz nazistowski Pochodził z ubogiej rodziny drobnomieszczańskiej. Nie został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.w momencie I wojny światowej służył ochotniczo w hannibal co znaczy.
Krzyżówka Hirohito:
Dlaczego Japonii Kształcony na cesarza poprzez siedem lat w specjalnym instytucie. W 1921 został regentem, w 1922 jako pierwszy w historii następca tronu odwiedził Europę. W 1926 został cesarzem z władzą hannibal krzyżówka.
Co to jest Hammurabi:
Jak lepiej król Babilonii Pochodził z semickiego plemienia Amorejczyków, którzy, korzystając ze słabości państwa Sumerów,osiedlili się w Mezopotamii. Władał Babilonem i okolicznymi ziemiami od około 1792 hannibal co to jest.
Słownik Havel Václav:
Kiedy Czech, działacz polityczny, poeta Jego rodzina była jedną z najbogatszych w Pradzei Czechach przed 1939. Ukończył Akademię Sztuk Teatralnych i Muzycznych w Pradze, został dramatopisarzem.W 1963 hannibal słownik.
Czym jest Henryk I Brodaty:
Od czego zależy dynastii Piastów Po śmierci ojca, Bolesława I Wysokiego, objął w 1201panowanie w dzielnicy śląskiej. Dążył do utrzymania zasady senioratu i zjednoczenia ziem polskich na drodze ekspansji i układów. W hannibal czym jest.

Osoby jak hannibal życiorys w Biografia H .

  • Dodano:
  • Autor: