fitzgerald john kennedy co to znaczy

Kim był Kennedy John Fitzgerald biografia. amerykański Pochodził z bardzo bogatej rodziny, ukończył

Kto to Kennedy John Fitzgerald

Postać KENNEDY JOHN FITZGERALD informacje: 1917-1963 prezydent Stanów Zjednoczonych, polityk amerykański Pochodził z bardzo bogatej rodziny, ukończył z wyróżnieniem edukacji polityczne na Harvard University. W latach 1941–45 służył w marynarce wojennej, walczył przeciwko Japonii, między innymi jak dowódca kutra torpedowego. Związany z Partią Demokratyczną, z jej nominacji kongresman 1947–53, senator 1953–60, prezydent 1961–63. Dążył do likwidacji dyskryminacji rasowej i przyznania Afroamerykanom pełni praw obywatelskich. Przygotował plan redukcji podatków (wprowadzony w 1964). Starał się polepszyć warunki wymiany handlowej z zagranicą, między innymi obniżając taryfy celne. Inicjator pomocy państwom Trzeciego Świata, realizował program Sojusz dla Pokoju, utworzył Korpus Pokoju. W 1961 przeprowadził nieudaną próbę obalenia rządów F. Castro <Castro Ruz Fidel> na Kubie. Zwolennik polityki „powstrzymywania” w stosunku do ZSRR, doprowadził do usunięcia radzieckich wyrzutni rakietowych z Kuby w 1962 (tak zwany kryzys karaibski), wspomagał Berlin Zachodni w 1961w momencie ((tak zwany drugiego kryzysu berlińskiego, po zbudowaniu muru berlińskiego. W 1963 podpisał z ZSRR układ o zakazie prób z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Zginął w zamachu.Nie pytaj, co ten państwo może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla swojego państwie.John F. Kennedy

Słownik Kuroń Jacek:
Historia działacz polityczny i socjalny, pedagog Urodzony w rodzinie inteligenckiej we Lwowie. Od wczesnej młodości zafascynowany marksizmem, aktywista ZMP. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim kennedy john fitzgerald.
Słownik Konfucjusz:
Historia filozof chiński Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Zrobił karierę w administracji księstwa Lu. Zaczynając od najniższego szczebla urzędniczej hierarchii (nadzorcy stad owiec i wołów), doszedł kennedy john fitzgerald.
Słownik King Martin Luther:
Historia ruchu przeciwko dyskryminacji rasowej i bojownik o prawa człowieka, polityk amerykański Ukończył Morehouse College w 1948, uzyskał doktorat w Boston University w 1955. Od 1954 pastor Kościoła kennedy john fitzgerald.
Słownik Korfanty Wojciech:
Historia działacz narodowy i polityczny na Śląsku Pochodził z górniczej rodziny, w momencie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim został członkiem organizacji narodowej „Zet”. Od 1901 działacz Ligi Narodowej i kennedy john fitzgerald.
Słownik Katon Starszy:
Historia rzymski mąż stanu, wódz, mówca i poeta Pochodził z rodu plebejuszy. Uczestniczył w walkach w momencie II wojny punickiej (218–201) jako szeregowy legionista. W 214 został wybrany trybunem wojskowym kennedy john fitzgerald.

Osoby jak kennedy john fitzgerald życiorys w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: